Helsingfors Storstadsområde
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Helsingfors Storstadsområde: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 446 000
8 %
ikon: finland 237 000
10 %
ikon: foreign 209 000
7 %
Topp 3:
Ryssland
41 000
15 %
Kina
21 800
63 %
Sverige
13 000
8 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 272 000
8 %
ikon: finland 155 000
10 %
ikon: foreign 116 000
6 %
Topp 3:
Ryssland
21 800
19 %
Kina
14 200
66 %
Sverige
8 500
4 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 31,5 milj. €
8 %
Genomsnittliga priser:
Natt
70,70 €
0,30 €
Rum
108,40 €
3,20 €
RevPAR
69,60 €
2,10 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 103
3 %
ikon: room 15 100
6 %
ikon: bed 29 800
6 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,64
0 %
ikon: bed 0,49
3 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 2,1 °C
7,5 °C
ikon: nederbörd 63 mm
8 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med åtta procent

Under januari 2020 registrerades 446 000 bäddnätter i Helsingfors Storstadsområde (+8,2 %), av vilka 237 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 209 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 10 procent och utländska bäddnätter ökade med sju procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med åtta procent jämfört med förra årets januari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Ryssland (41 000 nights).

215 000 nights (+9,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 230 000 nights (+7,0 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 26,7 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (+8,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 957 000 nätter (+10,1 %) nyttjades av nationella besökare och 714 000 nätter (+5,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Helsingfors Storstadsområde av det totala antalet bäddnätter var 26,7 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 24,7 % och utländska bäddnätter 29,3 %.

272 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med åtta procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 57,2 procent inhemska och 42,8 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Helsingfors Storstadsområde i genomsnitt 1,5 nätter (-0,01) och utländska besökare 1,8 nätter (+0,01).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 31,5 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under januari var 31,5 miljoner euro (+2,3 miljoner).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 108 € 3,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 71 € -0,5 %
Revpar (Registrerade) 70 € 3,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

103 inkvarteringsanläggningar (-3)
15 100 rum (+800)
29 800 bäddar (+1 700)

Rumsbeläggning 64,2 % (+0,0)
Osålda rum 5 400
Bädd beläggning 49,2 % (+1,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "helsinki metropolitan area + nyckelord"

Google söker efter "helsinki metropolitan area" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa