Helsingfors Storstadsområde
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Helsingfors Storstadsområde: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 670 000
8 %
ikon: finland 281 000
8 %
ikon: foreign 389 000
7 %
Topp 3:
Kina
34 500
18 %
Tyskland
33 900
10 %
Ryssland
28 600
23 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 370 000
7 %
ikon: finland 169 000
10 %
ikon: foreign 201 000
5 %
Topp 3:
Kina
24 500
21 %
Ryssland
16 300
20 %
Tyskland
16 000
5 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 45,8 milj.
8 %
Genomsnittliga priser:
Natt
68,30 €
0,10 €
Rum
116,40 €
1,90 €
RevPAR
94,60 €
0,00 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 106
1 %
ikon: room 15 700
8 %
ikon: bed 30 800
8 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 16,4 °C
1,3 °C
ikon: nederbörd 86 mm
31 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med åtta procent

Under augusti 2019 registrerades 670 000 bäddnätter i Helsingfors Storstadsområde (+7,7 %), av vilka 281 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 389 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med åtta procent och utländska bäddnätter ökade med sju procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med åtta procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Kina (34 500 nights).

392 000 nights (+16,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 279 000 nights (-2,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 2,1 miljoner bed nights (+12,6 %) för inhemska besökare och 2,1 miljoner (+2,8 %) för utlänningar i Helsingfors Storstadsområde, sammanlagt 4,2 miljoner (+7,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 27,8 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Helsingfors Storstadsområde av det totala antalet bäddnätter var 27,8 % (+1,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 17,3 % och utländska bäddnätter 49,5 %.

370 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med sju procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 45,7 procent inhemska och 54,3 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Helsingfors Storstadsområde i genomsnitt 1,7 nätter (-0,02) och utländska besökare 1,9 nätter (+0,03).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 45,8 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 45,8 miljoner euro (+3,3 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 292,4 miljoner euro och den ökade med 25,4 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 116 € 1,7 % 113 € 3,8 %
Revpar (Registrerade) 95 € -0,0 % 81 € 1,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 68 € 0,1 % 70 € 1,9 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

106 inkvarteringsanläggningar (+1)
15 700 rum (+1 200)
30 800 bäddar (+2 300)

Rumsbeläggning 81,3 % (-1,4)
Osålda rum 2 900
Bädd beläggning 68,6 % (-0,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa