Helsingfors Storstadsområde
Inkvarterings- och resestatistik

November 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Helsingfors Storstadsområde: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 503 000
8 %
ikon: finland 293 000
9 %
ikon: foreign 210 000
7 %
Topp 3:
Ryssland
20 700
5 %
Sverige
15 900
2 %
Tyskland
15 200
6 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 311 000
7 %
ikon: finland 197 000
9 %
ikon: foreign 114 000
4 %
Topp 3:
Ryssland
13 000
10 %
Sverige
10 600
2 %
Kina
8 400
34 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 45,1 milj. €
18 %
Genomsnittliga priser:
Natt
89,70 €
7,10 €
Rum
128,80 €
12,50 €
RevPAR
98,00 €
7,20 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 105
2 %
ikon: room 15 400
9 %
ikon: bed 30 400
9 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 2,3 °C
0,9 °C
ikon: nederbörd 85 mm
60 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med åtta procent

Under november 2019 registrerades 503 000 bäddnätter i Helsingfors Storstadsområde (+8,3 %), av vilka 293 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 210 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med nio procent och utländska bäddnätter ökade med sju procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med åtta procent jämfört med förra årets november.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Ryssland (20 700 nights).

219 000 nights (+9,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 284 000 nights (+7,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november registrerades 2,9 miljoner bäddnätter (+11,3 %) för inhemska besökare och 2,8 miljoner (+5,2 %) för utlänningar i Helsingfors Storstadsområde, sammanlagt 5,7 miljoner (+8,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 32,1 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner bäddnätter (+5,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (+5,8 %) nyttjades av nationella besökare och 457 000 nätter (+4,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Helsingfors Storstadsområde av det totala antalet bäddnätter var 32,1 % (+0,9 procentandelar), av inhemska bäddnätter 26,4 % och utländska bäddnätter 45,9 %.

311 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med sju procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 63,3 procent inhemska och 36,7 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Helsingfors Storstadsområde i genomsnitt 1,5 nätter (+0,0) och utländska besökare 1,8 nätter (+0,04).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 45,1 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 45,1 miljoner euro (+6,7 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 435,1 miljoner euro och den ökade med 54,4 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2019
Antal
Förändring jan-november 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 129 € 10,8 %  118 € 7,1 %
Revpar (Registrerade) 98 € 7,9 % 87 € 6,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 90 € 8,6 % 76 € 5,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

105 inkvarteringsanläggningar (+2)
15 400 rum (+1 200)
30 400 bäddar (+2 500)

Rumsbeläggning 76,1 % (-2,0)
Osålda rum 3 700
Bädd beläggning 54,8 % (-0,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "helsinki metropolitan area + nyckelord"

Google söker efter "helsinki metropolitan area" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa