Helsingfors Storstadsområde
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Helsingfors Storstadsområde: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 45 700
89 %
ikon: finland 38 500
84 %
ikon: foreign 7 200
96 %
Topp 3:
Estland
1 200
83 %
Tyskland
570
96 %
Förenta Staterna
410
97 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 11 900
95 %
ikon: finland 10 300
93 %
ikon: foreign 1 600
98 %
Topp 3:
Förenta Staterna
200
97 %
Estland
178
94 %
Tyskland
110
99 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,1 milj. €
93 %
Genomsnittliga priser:
Natt
46,90 €
21,90 €
Rum
64,60 €
41,60 €
RevPAR
13,90 €
53,60 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 47
55 %
ikon: room 5 500
63 %
ikon: bed 11 000
62 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,22
66 %
ikon: bed 0,15
70 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 4,2 °C
1,7 °C
ikon: nederbörd 39 mm
32 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

45 700 registrerade bäddnätter

Under april 2020 registrerades 45 700 bäddnätter i Helsingfors Storstadsområde (-89,5 %), av vilka 38 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 7 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 84 procent och utländska bäddnätter minskade med 96 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 89 procent jämfört med förra årets april.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Estland (1 200 nights).

11 800 nights (-94,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 34 000 nights (-84,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april registrerades 649 000 bäddnätter (-29,6 %) för inhemska besökare och 458 000 (-39,2 %) för utlänningar i Helsingfors Storstadsområde, sammanlagt 1,1 miljoner (-33,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 24,1 procent

Sammanlagt 190 000 bäddnätter (-88,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 173 000 nätter (-85,8 %) nyttjades av nationella besökare och 16 800 nätter (-95,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Helsingfors Storstadsområde av det totala antalet bäddnätter var 24,1 % (-3,5 procentandelar), av inhemska bäddnätter 22,2 % och utländska bäddnätter 42,9 %.

11 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 95 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 86,6 procent inhemska och 13,4 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Helsingfors Storstadsområde i genomsnitt 3,7 nätter (+2,2) och utländska besökare 4,5 nätter (+2,7).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,1 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 2,1 miljoner euro (-27,7 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-april var 77,7 miljoner euro och den minskade med 41,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2020
Antal
Förändring jan-april 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 65 € -39,2 % 106 € -0,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 47 € -31,8 % 70 € -1,1 %
Revpar (Registrerade) 14 € -79,4 % 54 € -20,9 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

47 inkvarteringsanläggningar (-57)
5 500 rum (-9 400)
11 000 bäddar (-18 300)

Rumsbeläggning 21,5 % (-42)
Osålda rum 4 300
Bädd beläggning 14,7 % (-34)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "helsinki metropolitan area + nyckelord"

Google söker efter "helsinki metropolitan area" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa