Helsingfors Storstadsområde
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Helsingfors Storstadsområde: Turismen i ett nötskal

ikon: star 372 000
61 %
ikon: finland 256 000
45 %
ikon: foreign 116 000
111 %
Topp 3:
Tyskland
20 500
57 %
Estland
9 200
23 %
Förenta Staterna
8 300
200 %
ikon: star 200 000
61 %
ikon: finland 147 000
50 %
ikon: foreign 53 100
105 %
Topp 3:
Tyskland
9 700
62 %
Sverige
4 100
323 %
Förenta Staterna
4 000
162 %
Genomsnittliga priser:
Natt
52,90 €
0,20 €
Rum
89,10 €
2,40 €
RevPAR
40,40 €
7,70 €
ikon: establishment 99
12 %
ikon: room 15 700
22 %
ikon: bed 31 000
20 %
ikon: room 45 %
20 %
ikon: bed 38 %
26 %
ikon: temperatur 15,4 °C
1,4 °C
ikon: nederbörd 157 mm
80 mm

Registrerade gästnätter ökade med 61 procent

Under augusti 2021 upptecknades 372 000 registrerade gästnätter i Helsingfors Storstadsområde (+60,9 %), var av 256 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 116 000 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 45 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 111 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 61 procent i jämförelse med augusti förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (20 500 nights).

228 000 nights (+81,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 144 000 nights (+36,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 1,3 miljoner registrerade gästnätter (+13,6 %) för inhemska besökare och 347 000 (-39,8 %) för utländska besökare i Helsingfors Storstadsområde, de vill säga sammanlagt 1,7 miljoner (-4,2 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 18,1 procent

Sammanlagt 2,1 miljoner registrerade gästnätter (+22,9 %) registrerades i hela landet, var av 1,8 miljoner nätter (+17,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 262 000 nätter (+75,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Helsingfors Storstadsområde av det totala antalet registrerade gästnätter var 18,1 % (+4,3 procentandelar), av inhemska gästnätter 14,3 % och utländska gästnätter 44,3 %.

200 000 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 61 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 73,5 procent inhemska och 26,5 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Helsingfors Storstadsområde i genomsnitt 1,7 nätter (-0,06) och utländska besökare 2,2 nätter (+0,06).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 19,7 miljoner euro

Den registrerade försäljningen av inkvartering under augusti var 19,7 miljoner euro (+7,5 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-augusti var 84,0 miljoner euro, vilket innebär att det minskade med 24,8 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2021
Antal
Förändring jan-augusti 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 89 € 2,8 % 83 € -16,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 53 € 0,4 % 51 € -19,4 %
Revpar (Registrerade) 40 € 23,5 % 26 € -41,6 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

99 inkvarteringsanläggningar (+11)
15 700 rum (+2 800)
31 000 bäddar (+5 200)

Rumsbeläggning 45,3 % (+7,6)
Osålda rum 8 600
Bädd beläggning 38,0 % (+7,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa