Helsingfors
Inkvarterings- och resestatistik

September 2020

Helsingfors: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (augusti)
ikon: star 165 000
67 %
ikon: finland 126 000
32 %
ikon: foreign 38 700
88 %
Besökare ikon
Besökare (augusti)
ikon: star 91 500
65 %
ikon: finland 73 800
33 %
ikon: foreign 17 800
88 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 6,1 milj.
84 %
Genomsnittliga priser:
Natt
64,90 €
37,90 €
Rum
93,10 €
54,40 €
RevPAR
20,10 €
102,40 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 70
5 %
ikon: room 10 200
5 %
ikon: bed 20 200
5 %
Tax Free ikon
Tax Free (januari)
ikon: star 47 %
Kina
67 %
Ryssland
21 %
Japan
1 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 13,8 °C
1,2 °C
ikon: nederbörd 55 mm
21 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

165 000 registrerade bäddnätter (augusti)

Under augusti 2020 registrerades 165 000 bäddnätter i Helsingfors (-67,1 %), av vilka 126 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 38 700 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 32 procent och utländska bäddnätter minskade med 88 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 67 procent jämfört med förra årets augusti.

100 000 nights (-67,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 64 700 nights (-67,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 792 000 bäddnätter (-42,6 %) för inhemska besökare och 437 000 (-73,4 %) för utlänningar i Helsingfors, sammanlagt 1,2 miljoner (-59,3 %) nätter.

Preliminära bäddnätter

Baserat på data från Benchmarking Alliance fanns det 94 500 nätter i september 2020.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 10,0 procent (augusti)

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (-31,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,5 miljoner nätter (-6,9 %) nyttjades av nationella besökare och 144 000 nätter (-81,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Helsingfors av det totala antalet bäddnätter var 10,0 % (-10,8 procentandelar), av inhemska bäddnätter 8,4 % och utländska bäddnätter 26,8 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

91 500 turister som ankommit till inkvartering (augusti)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 65 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 80,6 procent inhemska och 19,4 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Helsingfors i genomsnitt 1,7 nätter (+0,02) och utländska besökare 2,2 nätter (+0,12).

84 100 gäster på internationella kongresser under 2019

Antal gäster på internationella kongresser ökade med 80 procent från föregående år.

Sammanlagt 400 kongresser anordnades (+66) under 2019.

77 100 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 77 100 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 92 procent. 17 300 resenärer mellanlandade (-95,2 %) och 59 700 var lokala passengers (-89,9 %).

Av lokala passagerare anlände 62,7 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 37,3 %. För mellanlandande passagerare var andelen resenärer som anlände från utlandet 86,8 %.

Dessutom registrerades 66 100 passagerare som avreste från flygplatsen (-89,1 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 143 000 (-90,8 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

315 000 passagerare via färjor (augusti)

Totalt anlände 315 000 passagerare via färjor. Totalt antal ankomster till hamnar minskade med 59 procent. Antal avresande passagerare var 292 000 (-62,3 %). De flesta ankomsterna var från Estland (280 000 arrivals).

Ankomster

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 7,3 miljoner euro

Total försäljning av inkvartering under september var 7,3 miljoner euro (-36,5 miljoner). Andelen från Airbnb och HomeAway var 15,8 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 6,1 miljoner euro (-33,4 miljoner) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 1,2 miljoner euro (-3,1 miljoner).

Totalt Försäljningen för januari-september var 102,7 miljoner euro och den minskade med 188,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2020
Antal
Förändring jan-september 2020
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 97 € -5,8 % 97 € -1,0 %
Adr (Registrerade) 93 € -36,9 %  103 € -16,6 % 
Bäddnatt (Registrerade) 65 € -36,9 %  64 € -16,5 % 
Revpar (Icke-Registrerade) 50 € -41,4 %  54 € -23,2 % 
Revpar (Registrerade) 20 € -83,6 %  30 € -66,8 % 

Preliminära försäljning av inkvartering

Baserat på data från Benchmarking Alliance var försäljning av registrerad inkvartering 6,1 miljoner i september 2020.

Taxfree-försäljning +47,4 % (januari)

Taxfree-försäljning ökade med 47 procent från föregående år.

(Ryssar +20,9 %, Kineser +66,6 %, Japaner -0,8 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

70 inkvarteringsanläggningar (-4)
10 200 rum (-570)
20 200 bäddar (-1 100)

Rumsbeläggning 21,6 % (-61)
Osålda rum 8 000

Airbnb och HomeAway

1 800 inkvarteringsanläggningar (-960)
1 600 lägenheter (-840)
2 300 rum (-1 100)

Lägenhetsbeläggning 51,6 % (-31)
Osålda lägenheter 770

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Besök på marknadsföringswebbplats

Totalt 129 000 användarsessioner ägde rum på Helsingfors marknadsföringswebbplats under september. Andelen besökare som använde ett främmande språk i sin webbläsare var 41,3 procent av alla webbplatsbesökare. Totalt antal användarsessioner minskade med 54 procent från förra årets september.

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,42/10 (+0,07).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Benchmarking Alliance, Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Helsinki Marketing, Statistik Finland, Tak Research, Trafiksledverket

Helsinki Marketing
PL 28, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 3101 3300, helsinki.touristinfo@hel.fi, myhelsinki.fi

helsinki logo

Navigera

föregående