Helsingfors
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Helsingfors: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (juli)
ikon: star 191 000
63 %
ikon: finland 162 000
33 %
ikon: foreign 28 900
90 %
Topp 3:
Tyskland
4 900
83 %
Norge
3 900
41 %
Estland
3 200
26 %
Besökare ikon
Besökare (juli)
ikon: star 108 000
60 %
ikon: finland 94 700
31 %
ikon: foreign 13 800
90 %
Topp 3:
Tyskland
2 600
80 %
Norge
1 500
46 %
Estland
1 500
36 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 9,0 milj.
75 %
Genomsnittliga priser:
Natt
53,80 €
17,80 €
Rum
93,40 €
30,90 €
RevPAR
26,50 €
79,30 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 74
0 %
ikon: room 11 000
0 %
ikon: bed 21 700
0 %
Tax Free ikon
Tax Free (januari)
ikon: star 47 %
Kina
67 %
Ryssland
21 %
Japan
1 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 17,1 °C
0,3 °C
ikon: nederbörd 77 mm
6 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

191 000 registrerade bäddnätter (juli)

Under juli 2020 registrerades 191 000 bäddnätter i Helsingfors (-63,3 %), av vilka 162 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 28 900 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 33 procent och utländska bäddnätter minskade med 90 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 63 procent jämfört med förra årets juli.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (4 900 nights).

141 000 nights (-64,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 50 100 nights (-60,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli registrerades 665 000 bed nights (-44,3 %) för inhemska besökare och 398 000 (-70,0 %) för utlänningar i Helsingfors, sammanlagt 1,1 miljoner (-57,8 %) nätter.

Preliminära bäddnätter

Baserat på data från Benchmarking Alliance fanns det 167 000 nätter i augusti 2020.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 7,4 procent (juli)

Sammanlagt 2,6 miljoner bäddnätter (-21,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-2,2 %) nyttjades av nationella besökare och 141 000 nätter (-82,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Helsingfors av det totala antalet bäddnätter var 7,4 % (-8,5 procentandelar), av inhemska bäddnätter 6,7 % och utländska bäddnätter 20,5 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

108 000 turister som ankommit till inkvartering (juli)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 60 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 87,3 procent inhemska och 12,7 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Helsingfors i genomsnitt 1,7 nätter (-0,04) och utländska besökare 2,1 nätter (+0,02).

84 100 gäster på internationella kongresser under 2019

Antal gäster på internationella kongresser ökade med 80 procent från föregående år.

Sammanlagt 400 kongresser anordnades (+66) under 2019.

132 000 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 132 000 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 87 procent. 30 900 resenärer mellanlandade (-92,7 %) och 101 000 var lokala passengers (-82,7 %).

Av lokala passagerare anlände 81,0 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 19,0 %. För mellanlandande passagerare var andelen resenärer som anlände från utlandet 81,2 %.

Dessutom registrerades 108 000 passagerare som avreste från flygplatsen (-82,0 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 239 000 (-85,1 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

391 000 passagerare via färjor (juli)

Totalt anlände 391 000 passagerare via färjor. Totalt antal ankomster till hamnar minskade med 57 procent. Antal avresande passagerare var 394 000 (-55,8 %). De flesta ankomsterna var från Estland (352 000 arrivals).

Ankomster

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 11,2 miljoner euro

Total försäljning av inkvartering under augusti var 11,2 miljoner euro (-29,9 miljoner). Andelen från Airbnb och HomeAway var 20,1 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 9,0 miljoner euro (-27,0 miljoner) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 2,3 miljoner euro (-2,9 miljoner).

Totalt Försäljningen för januari-augusti var 95,4 miljoner euro och den minskade med 152,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2020
Antal
Förändring jan-augusti 2020
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 113 € 5,2 % 97 € -0,3 %
Adr (Registrerade) 93 € -24,9 %  104 € -13,3 % 
Revpar (Icke-Registrerade) 70 € -23,1 %  55 € -20,5 % 
Bäddnatt (Registrerade) 54 € -24,9 %  64 € -12,7 % 
Revpar (Registrerade) 26 € -75,0 %  31 € -64,1 % 

Preliminära försäljning av inkvartering

Baserat på data från Benchmarking Alliance var försäljning av registrerad inkvartering 9,0 miljoner i augusti 2020.

Taxfree-försäljning +47,4 % (januari)

Taxfree-försäljning ökade med 47 procent från föregående år.

(Ryssar +20,9 %, Kineser +66,6 %, Japaner -0,8 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

74 inkvarteringsanläggningar (+0)
11 000 rum (-30)
21 700 bäddar (-59)

Rumsbeläggning 28,4 % (-57)
Osålda rum 7 900

Airbnb och HomeAway

2 100 inkvarteringsanläggningar (-970)
1 900 lägenheter (-820)
2 700 rum (-1 100)

Lägenhetsbeläggning 61,5 % (-23)
Osålda lägenheter 720

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Besök på marknadsföringswebbplats

Totalt 159 000 användarsessioner ägde rum på Helsingfors marknadsföringswebbplats under augusti. Andelen besökare som använde ett främmande språk i sin webbläsare var 40,3 procent av alla webbplatsbesökare. Totalt antal användarsessioner minskade med 57 procent från förra årets augusti.

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 8,27/10 (-0,17).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Benchmarking Alliance, Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Helsinki Marketing, Statistik Finland, Tak Research, Trafiksledverket

Helsinki Marketing
PL 28, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 3101 3300, helsinki.touristinfo@hel.fi, myhelsinki.fi

helsinki logo

Navigera

föregående