Helsingfors
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2021

Helsingfors: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (februari)
ikon: star 80 100
73 %
ikon: finland 70 100
58 %
ikon: foreign 10 000
92 %
Topp 3:
Estland
1 500
65 %
Tyskland
880
92 %
Sverige
780
91 %
Besökare ikon
Besökare (februari)
ikon: star 46 900
74 %
ikon: finland 42 900
60 %
ikon: foreign 3 900
94 %
Topp 3:
Tyskland
420
93 %
Estland
360
84 %
Sverige
320
95 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,2 milj. €
68 %
Genomsnittliga priser:
Natt
56,80 €
20,20 €
Rum
84,60 €
30,10 €
RevPAR
15,50 €
24,20 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: room 8 600
19 %
ikon: bed 17 100
19 %
Utländska besökare konsumtion ikon
Utländska besökare konsumtion (februari)
ikon: foreign 1,9 milj. €
94 %
Dagbesökare
182 000 €
Övernattande Besökare
1,7 milj. €
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -0,3 °C
2,5 °C
ikon: nederbörd 38 mm
11 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

80 100 registrerade bäddnätter (februari)

Under februari 2021 registrerades 80 100 bäddnätter i Helsingfors (-73,0 %), av vilka 70 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 10 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 58 procent och utländska bäddnätter minskade med 92 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 73 procent jämfört med förra årets februari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Estland (1 500 nights).

44 200 nights (-70,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 35 900 nights (-75,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och februari registrerades 131 000 bäddnätter (-59,9 %) för inhemska besökare och 21 400 (-92,7 %) för utlänningar i Helsingfors, sammanlagt 152 000 (-75,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 8,9 procent (februari)

Sammanlagt 902 000 bäddnätter (-51,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 842 000 nätter (-32,1 %) nyttjades av nationella besökare och 59 500 nätter (-90,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Helsingfors av det totala antalet bäddnätter var 8,9 % (-7,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 8,3 % och utländska bäddnätter 16,9 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

46 900 turister som ankommit till inkvartering (februari)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 74 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 91,6 procent inhemska och 8,4 procent från utlandet.

Under februari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Helsingfors i genomsnitt 1,6 nätter (+0,08) och utländska besökare 2,5 nätter (+0,72).

11 000 gäster på internationella kongresser under 2020

Antal gäster på internationella kongresser minskade med 87 procent från föregående år.

Sammanlagt 75 kongresser anordnades (-320) under 2020.

58 000 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 58 000 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 86 procent. 15 200 resenärer mellanlandade (-88,8 %) och 42 700 var lokala passengers (-84,3 %).

Av lokala passagerare anlände 52,9 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 47,1 %. För mellanlandande passagerare var andelen resenärer som anlände från utlandet 88,0 %.

Dessutom registrerades 44 900 passagerare som avreste från flygplatsen (-77,9 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 103 000 (-83,2 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

48 700 passagerare via färjor (februari)

Totalt anlände 48 700 passagerare via färjor. Totalt antal ankomster till hamnar minskade med 87 procent. Antal avresande passagerare var 55 200 (-85,4 %). De flesta ankomsterna var från Estland (46 800 arrivals).

Ankomster

Färjeankomster från olika hamnar

Utländska besökare och deras konsumtion (februari)

Antalet utländska besökare i februari var 9 000 (-94,5 %). Av dem var 2 800 på en dagstur och 6 100 stannade minst en natt.

Det kumulativa antalet utländska besökare mellan januari och februari var 20 600 (-94,4 %).

Dessa besökares totala konsumtion i Helsingfors i februari var 1,9 miljoner euro (214 per visitor). Övernattande besökare spenderade 1,7 miljoner euro och dagbesökare 182 000 euro. Mellan januari och februari var konsumtion 4,6 miljoner euro.

Försäljning av inkvartering 4,3 miljoner euro

Total försäljning av inkvartering under mars var 4,3 miljoner euro (-7,5 miljoner). Andelen från Airbnb och Vrbo var 25,1 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 3,2 miljoner euro (-6,9 miljoner) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 1,1 miljoner euro (-578 000).

Totalt Försäljningen för januari-mars var 14,1 miljoner euro och den minskade med 47,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2021
Antal
Förändring jan-mars 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 114 € 38,8 % 99 € 12,4 %
Adr (Registrerade) 85 € -26,2 % 87 € -23,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 57 € -26,2 % 56 € -23,9 %
Revpar (Icke-Registrerade) 54 € 28,2 % 48 € -5,0 %
Revpar (Registrerade) 15 € -61,0 % 17 € -73,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8 600 rum (-2 000)
17 100 bäddar (-4 000)

Rumsbeläggning 18,3 % (-16)
Osålda rum 7 000

Airbnb och Vrbo

1 600 inkvarteringsanläggningar (-860)
1 300 lägenheter (-770)
2 000 rum (-1 000)

Lägenhetsbeläggning 47,5 % (-3,9)
Osålda lägenheter 710

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Icke-registrerad rumskapacitet

Besök på marknadsföringswebbplats

Totalt 104 000 användarsessioner ägde rum på Helsingfors marknadsföringswebbplats under mars. Andelen besökare som använde ett främmande språk i sin webbläsare var 52,7 procent av alla webbplatsbesökare. Totalt antal användarsessioner minskade med 29 procent från förra årets mars.

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "helsinki + nyckelord"

Google söker efter "helsinki" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,5/10 (+0,04).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Benchmarking Alliance, Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Helsinki Marketing, Statistik Finland, Tak Gränsforskning, Tak Research, Trafiksledverket

Helsinki Marketing
PL 28, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 3101 3300 , helsinki.touristinfo@hel.fi , myhelsinki.fi

helsinki logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående