Helsingfors
Inkvarterings- och resestatistik

December 2021

Helsingfors: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (november)
ikon: star 280 000
195 %
ikon: finland 183 000
127 %
ikon: foreign 97 600
567 %
Besökare ikon
Besökare (november)
ikon: star 162 000
197 %
ikon: finland 117 000
142 %
ikon: foreign 44 600
620 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (november)
ikon: star 21,6 milj. €
291 %
Genomsnittliga priser:
Natt
77,00 €
18,90 €
Rum
114,60 €
27,20 €
RevPAR
62,00 €
42,50 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (november)
ikon: establishment 68
13 %
ikon: room 11 700
23 %
ikon: bed 23 400
23 %
Utländska besökare konsumtion ikon
Utländska besökare konsumtion (november)
ikon: finland 81,6 milj. €
142 %
ikon: foreign 25,9 milj. €
620 %
Dagbesökare
3,7 milj. €
Övernattande Besökare
22,2 milj. €
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -5,2 °C
6,7 °C
ikon: nederbörd 30 mm
36 mm

Registrerade bäddnätter ökade med 195 procent (november)

Under november 2021 upptecknades 280 000 registrerade bäddnätter i Helsingfors (+195,1 %), av vilka 183 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 97 600 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför ökade med 127 procent och utländska registrerade bäddnätter ökade med 570 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 195 procent jämfört med förra årets november.

146 000 nights (+190,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 135 000 nights (+200,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november upptecknades 1,4 miljoner registrerade bäddnätter (+34,6 %) för inhemska besökare och 453 000 (-5,9 %) för utlänningar i Helsingfors, sammanlagt 1,9 miljoner (+21,9 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 20,1 procent (november)

Sammanlagt 1,4 miljoner registrerade bäddnätter (+70,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (+52,8 %) nyttjades av nationella besökare och 279 000 nätter (+221,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Helsingfors av det totala antalet registrerade bäddnätter var 20,1 % (+8,5 procentandelar), av inhemska bäddnätter 16,4 % och utländska bäddnätter 35,0 %.

Registrerade inhemska jämförelse av bäddnätter mellan regioner

162 000 turister som ankommit till registrerat inkvartering (november)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 197 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 72,4 procent inhemska och 27,6 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Helsingfors i genomsnitt 1,6 nätter (-0,1) och utländska besökare 2,2 nätter (-0,17).

409 000 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 409 000 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg ökade med 470 procent. 143 000 resenärer mellanlandade (+1 110,6 %) och 266 000 var lokala passengers (+346,9 %).

Av lokala passagerare anlände 80,9 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 19,1 %. För mellanlandande passagerare var andelen resenärer som anlände från utlandet 76,8 %.

Dessutom registrerades 279 000 passagerare som avreste från flygplatsen (+342,3 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 688 000 (+412,0 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

209 000 passagerare via färjor (november)

Totalt anlände 209 000 passagerare via färjor. Totalt antal ankomster till hamnar ökade med 86 procent. Antal avresande passagerare var 205 000 (+93,5 %). De flesta ankomsterna var från Estland (160 000 arrivals).

Ankomster

Färjeankomster från olika hamnar

Utländska besökare och deras konsumtion (november)

Antalet utländska besökare i november var 111 000 (+619,8 %). Av dem var 32 700 på en dagstur och 78 400 stannade minst en natt.

Det kumulativa antalet utländska besökare mellan januari och november var 463 000 (-18,4 %).

Dessa besökares totala konsumtion i Helsingfors i november var 25,9 miljoner euro (233 per visitor). Övernattande besökare spenderade 22,2 miljoner euro och dagbesökare 3,7 miljoner euro. Mellan januari och november var konsumtion 109,1 miljoner euro.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2021
Antal
Förändring jan-december 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 106 € -11,2 % 106 € 3,8 %
Revpar (Icke-Registrerade) 66 € 16,8 % 63 € 12,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Airbnb och Vrbo

1 400 inkvarteringsanläggningar (-300)
1 200 lägenheter (-280)
1 800 rum (-430)

Lägenhetsbeläggning 61,9 % (+15)
Osålda lägenheter 460

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Icke-registrerad rumskapacitet

Besök på marknadsföringswebbplats

Totalt 194 000 användarsessioner ägde rum på Helsingfors marknadsföringswebbplats under december. Andelen besökare som använde ett främmande språk i sin webbläsare var 55,1 procent av alla webbplatsbesökare. Totalt antal användarsessioner ökade med 14 procent från förra årets december.

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "helsinki + nyckelord"

Google söker efter "helsinki" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende plats kundnöjdhet

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i december var 8,12/10 (-0,2).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Helsinki Marketing, Statistik Finland, Tak Gränsforskning, Tak Research, Trafiksledverket

Helsinki Marketing
PL 28, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 3101 3300 , helsinki.touristinfo@hel.fi , myhelsinki.fi

helsinki logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående