Helsingfors
Inkvarterings- och resestatistik

December 2020

Helsingfors: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (november)
ikon: star 95 100
74 %
ikon: finland 80 400
60 %
ikon: foreign 14 600
91 %
Besökare ikon
Besökare (november)
ikon: star 54 500
76 %
ikon: finland 48 300
65 %
ikon: foreign 6 200
93 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 4,5 milj. €
80 %
Genomsnittliga priser:
Natt
58,10 €
10,90 €
Rum
97,40 €
18,30 €
RevPAR
13,70 €
60,80 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 75
3 %
ikon: room 11 300
6 %
ikon: bed 22 500
6 %
Utländska besökare konsumtion ikon
Utländska besökare konsumtion (november)
ikon: foreign 3,0 milj. €
93 %
Dagbesökare
217 000 €
Övernattande Besökare
2,8 milj. €
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 1,5 °C
1,5 °C
ikon: nederbörd 67 mm
10 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

95 100 registrerade bäddnätter (november)

Under november 2020 registrerades 95 100 bäddnätter i Helsingfors (-73,9 %), av vilka 80 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 14 600 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 60 procent och utländska bäddnätter minskade med 91 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 74 procent jämfört med förra årets november.

50 200 nights (-69,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 44 900 nights (-77,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november registrerades 1,1 miljoner bäddnätter (-45,1 %) för inhemska besökare och 482 000 (-78,4 %) för utlänningar i Helsingfors, sammanlagt 1,5 miljoner (-63,0 %) nätter.

Preliminära bäddnätter

Baserat på data från Benchmarking Alliance fanns det 77 000 nätter i december 2020.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 11,7 procent (november)

Sammanlagt 815 000 bäddnätter (-47,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 728 000 nätter (-34,3 %) nyttjades av nationella besökare och 87 200 nätter (-80,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Helsingfors av det totala antalet bäddnätter var 11,7 % (-11,6 procentandelar), av inhemska bäddnätter 11,0 % och utländska bäddnätter 16,8 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

54 500 turister som ankommit till inkvartering (november)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 76 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 88,6 procent inhemska och 11,4 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Helsingfors i genomsnitt 1,7 nätter (+0,19) och utländska besökare 2,4 nätter (+0,49).

11 000 gäster på internationella kongresser under 2020

Antal gäster på internationella kongresser minskade med 87 procent från föregående år.

Sammanlagt 75 kongresser anordnades (-320) under 2020.

71 300 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 71 300 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 91 procent. 11 800 resenärer mellanlandade (-96,5 %) och 59 500 var lokala passengers (-88,2 %).

Av lokala passagerare anlände 68,6 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 31,4 %. För mellanlandande passagerare var andelen resenärer som anlände från utlandet 79,3 %.

Dessutom registrerades 63 000 passagerare som avreste från flygplatsen (-87,9 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 134 000 (-90,1 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

112 000 passagerare via färjor (november)

Totalt anlände 112 000 passagerare via färjor. Totalt antal ankomster till hamnar minskade med 71 procent. Antal avresande passagerare var 106 000 (-73,2 %). De flesta ankomsterna var från Estland (110 000 arrivals).

Ankomster

Färjeankomster från olika hamnar

Utländska besökare och deras konsumtion (november)

Antalet utländska besökare i november var 13 200 (-92,8 %). Av dem var 3 400 på en dagstur och 9 900 stannade minst en natt.

Det kumulativa antalet utländska besökare mellan januari och november var 562 000 (-78,4 %).

Dessa besökares totala konsumtion i Helsingfors i november var 3,0 miljoner euro (227 per visitor). Övernattande besökare spenderade 2,8 miljoner euro och dagbesökare 217 000 euro. Mellan januari och november var konsumtion 124,3 miljoner euro.

Försäljning av inkvartering 5,2 miljoner euro

Total försäljning av inkvartering under december var 5,2 miljoner euro (-21,6 miljoner). Andelen från Airbnb och Vrbo var 14,6 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 4,5 miljoner euro (-18,4 miljoner) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 763 000 euro (-2,1 miljoner).

Totalt Försäljningen för januari-december var 122,9 miljoner euro och den minskade med 271,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2020
Antal
Förändring jan-december 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 97 € -15,8 % 101 € -18,8 %
Adr (Icke-Registrerade) 90 € -7,1 % 89 € -6,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 58 € -15,8 % 63 € -19,9 %
Revpar (Icke-Registrerade) 39 € -33,8 % 48 € -29,6 %
Revpar (Registrerade) 14 € -81,6 % 27 € -70,7 %

Preliminära försäljning av inkvartering

Baserat på data från Benchmarking Alliance var försäljning av registrerad inkvartering 4,5 miljoner i december 2020.

Taxfree-försäljning +47,4 % (januari)

Taxfree-försäljning ökade med 47 procent från föregående år.

(Ryssar +20,9 %, Kineser +66,6 %, Japaner -0,8 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

75 inkvarteringsanläggningar (+2)
11 300 rum (+660)
22 500 bäddar (+1 300)

Rumsbeläggning 14,1 % (-50)
Osålda rum 9 700

Airbnb och Vrbo

1 400 inkvarteringsanläggningar (-1 100)
1 200 lägenheter (-960)
1 800 rum (-1 300)

Lägenhetsbeläggning 43,8 % (-18)
Osålda lägenheter 660

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Icke-registrerad rumskapacitet

Besök på marknadsföringswebbplats

Totalt 171 000 användarsessioner ägde rum på Helsingfors marknadsföringswebbplats under december. Andelen besökare som använde ett främmande språk i sin webbläsare var 56,1 procent av alla webbplatsbesökare. Totalt antal användarsessioner minskade med 41 procent från förra årets december.

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "helsinki + nyckelord"

Google söker efter "helsinki" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 8,32/10 (-0,17).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Benchmarking Alliance, Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Helsinki Marketing, Statistik Finland, Tak Gränsforskning, Tak Research, Trafiksledverket

Helsinki Marketing
PL 28, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 3101 3300 , helsinki.touristinfo@hel.fi , myhelsinki.fi

helsinki logo

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående