Helsingfors
Inkvarterings- och resestatistik

November 2022

Helsingfors: Turismen i ett nötskal

ikon: star 355 000
28 %
ikon: finland 219 000
10 %
ikon: foreign 137 000
76 %
ikon: star 205 000
25 %
ikon: finland 138 000
6 %
ikon: foreign 66 800
95 %
Genomsnittliga priser:
Natt
78,30 €
16,40 €
Rum
120,80 €
19,40 €
RevPAR
70,20 €
23,40 €
ikon: establishment 73
6 %
ikon: room 12 800
8 %
ikon: bed 25 200
8 %
ikon: temperatur 9,2 °C
6,3 °C
ikon: nederbörd 1 mm
49 mm
ikon: Instagram följare 470
-1 %
ikon: Facebook följare 360
0 %
ikon: Twitter följare -200
-10 %

Registrerade gästnätter ökade med 28 procent (Oktober)

Under oktober 2022 upptecknades 355 000 registrerade gästnätter i Helsingfors (+28,2 %), var av 219 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 137 000 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 10 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 76 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 28 procent i jämförelse med oktober förra året.

181 000 nights (+5,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 175 000 nights (+63,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och oktober upptecknades 1,8 miljoner registrerade gästnätter (+46,4 %) för inhemska besökare och 1,3 miljoner (+263,1 %) för utländska besökare i Helsingfors, de vill säga sammanlagt 3,1 miljoner (+94,9 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 21,3 procent (Oktober)

Sammanlagt 1,7 miljoner registrerade gästnätter (+0,7 %) registrerades i hela landet, var av 1,4 miljoner nätter (-6,4 %) utnyttjades av nationella besökare och 305 000 nätter (+52,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Helsingfors av det totala antalet registrerade gästnätter var 21,3 % (+4,6 procentandelar), av inhemska gästnätter 16,0 % och utländska gästnätter 44,8 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

205 000 turister som ankommit till registrerat inkvartering (Oktober)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 25 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 67,4 procent inhemska och 32,6 procent från utlandet.

Under oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Helsingfors i genomsnitt 1,6 nätter (+0,05) och utländska besökare 2,0 nätter (-0,21).

690 000 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 690 000 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg ökade med 58 procent. 163 000 resenärer mellanlandade (+92,0 %) och 528 000 var lokala passengers (+50,2 %).

Utav alla passagerare som anlände var 85,5 % från utlandet, vilket betyder att 14,5 % var inhemska passagerare. För mellanlandande passagerare var andelen resenärer som anlände från utlandet 81,4 %.

Dessutom registrerades 365 000 passagerare som avreste från flygplatsen (+37,7 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 1,1 miljoner (+50,5 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

327 000 passagerare via färjor (september)

Totalt anlände 327 000 passagerare via färjor. Totalt antal ankomster till hamnarna ökade med 57 procent. Antal avresande passagerare var 344 000 (+60,6 %). De flesta ankomsterna var från Estland (243 000 arrivals).

Ankomster

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 30,5 miljoner euro (Oktober)

Total försäljning av inkvartering under oktober var 30,5 miljoner euro (+12,0 miljoner). Andelen från Airbnb och Vrbo var 8,7 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 27,8 miljoner euro (+10,7 miljoner) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 2,6 miljoner euro (+1,3 miljoner).

Totalt försäljningen för januari-oktober var 256,9 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 155,0 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2022
Antal
Förändring jan-Oktober 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 121 € 19,2 % 121 € 28,5 %
Adr (Icke-Registrerade) 116 € 14,3 % 117 € 9,1 %
Revpar (Icke-Registrerade) 81 € 23,3 % 82 € 30,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 78 € 26,5 % 75 € 34,0 %
Revpar (Registrerade) 70 € 49,9 % 63 € 123,7 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (Oktober)

Registrerad inkvartering

73 inkvarteringsanläggningar (+4)
12 800 rum (+990)
25 200 bäddar (+1 800)

Rumsbeläggning 58,1 % (+12)
Osålda rum 5 300
Bädd beläggning 44,9 % (+7,2)

Airbnb och Vrbo

1 800 inkvarteringsanläggningar (+480)
1 500 lägenheter (+410)
2 200 rum (+620)

Lägenhetsbeläggning 69,9 % (+5,1)
Osålda lägenheter 460

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Icke-registrerad rumskapacitet

Besök på marknadsföringswebbplats

Totalt 213 000 användarsessioner ägde rum på Helsingfors marknadsföringswebbplats under november. Andelen besökare som använde ett främmande språk i sin webbläsare var 50,0 procent av alla webbplatsbesökare. Totalt antal användarsessioner minskade med 11 procent från förra årets november.

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "helsinki + nyckelord"

Google söker efter "helsinki" efter sökregion

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Helsinki Marketing, Meteostat, Socialblade, Statistik Finland, Tak Research, Trafiksledverket

Helsinki Marketing
PL 28, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 3101 3300 , helsinki.touristinfo@hel.fi , myhelsinki.fi

helsinki logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående