Helsingfors
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Helsingfors: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 501 000
9 %
ikon: finland 185 000
10 %
ikon: foreign 316 000
8 %
Topp 3:
Tyskland
29 600
10 %
Japan
24 300
8 %
Förenta Staterna
23 600
2 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 263 000
7 %
ikon: finland 109 000
8 %
ikon: foreign 153 000
6 %
Topp 3:
Tyskland
13 500
4 %
Ryssland
12 600
25 %
Japan
11 600
5 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 35,9 milj.
7 %
Genomsnittliga priser:
Natt
71,70 €
1,00 €
Rum
124,30 €
0,10 €
RevPAR
105,80 €
2,50 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 74
1 %
ikon: room 11 000
10 %
ikon: bed 21 800
10 %
Tax Free ikon
Tax Free
ikon: star 45 %
Kina
56 %
Ryssland
3 %
Japan
25 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 16,8 °C
1,0 °C
ikon: nederbörd 82 mm
31 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med nio procent

Under augusti 2019 registrerades 501 000 bäddnätter i Helsingfors (+8,6 %), av vilka 185 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 316 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 10 procent och utländska bäddnätter ökade med åtta procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med nio procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (29 600 nights).

305 000 nights (+12,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 197 000 nights (+2,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 1,4 miljoner bäddnätter (+13,7 %) för inhemska besökare och 1,6 miljoner (+2,8 %) för utlänningar i Helsingfors, sammanlagt 3,0 miljoner (+7,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 20,8 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Helsingfors av det totala antalet bäddnätter var 20,8 % (+0,9 procentandelar), av inhemska bäddnätter 11,4 % och utländska bäddnätter 40,2 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

263 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med sju procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 41,6 procent inhemska och 58,4 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Helsingfors i genomsnitt 1,7 nätter (+0,03) och utländska besökare 2,1 nätter (+0,04).

84 100 gäster på internationella kongresser under 2019

Antal gäster på internationella kongresser ökade med 80 procent från föregående år.

Sammanlagt 400 kongresser anordnades (+66) under 2019.

1,0 miljoner flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 1,0 miljoner passagerare, vilket innebär ankomster via flyg ökade med sex procent. 422 000 resenärer mellanlandade (+14,6 %) och 581 000 var lokala passengers (+0,8 %).

Av lokala passagerare anlände 90,3 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 9,7 %. För mellanlandande passagerare var andelen resenärer som anlände från utlandet 90,4 %.

Dessutom registrerades 598 000 passagerare som avreste från flygplatsen (+2,6 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 1,6 miljoner (+4,8 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

776 000 passagerare via färjor

Totalt anlände 776 000 passagerare via färjor. Totalt antal ankomster till hamnar ökade med fem procent. Antal avresande passagerare var 772 000 (+5,8 %). De flesta ankomsterna var från Estland (489 000 arrivals).

Ankomster

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 41,1 miljoner euro

Total försäljning av inkvartering under augusti var 41,1 miljoner euro (+3,0 miljoner). Andelen från Airbnb och HomeAway var 12,5 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 35,9 miljoner euro (+2,4 miljoner) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 5,1 miljoner euro (+576 000).

Totalt Försäljningen för januari-augusti var 247,0 miljoner euro och den ökade med 21,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 124 € 0,1 % 120 € 3,5 %
Adr (Icke-Registrerade) 108 € 10,2 %  97 € 7,5 %
Revpar (Registrerade) 106 € -2,3 % 88 € 1,0 %
Revpar (Icke-Registrerade) 91 € 14,3 %  69 € 12,0 % 
Bäddnatt (Registrerade) 72 € -1,4 % 73 € 1,4 %

Taxfree-försäljning +44,6 %

Taxfree-försäljning ökade med 45 procent från föregående år.

(Ryssar +2,7 %, Kineser +56,3 %, Japaner +25,1 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

74 inkvarteringsanläggningar (+1)
11 000 rum (+1 000)
21 800 bäddar (+2 000)

Rumsbeläggning 85,1 % (-2,1)
Osålda rum 1 600
Bädd beläggning 72,3 % (-1,1)

Airbnb och HomeAway

3 100 inkvarteringsanläggningar (-141)
2 700 lägenheter (-16)
3 900 rum (-120)

Lägenhetsbeläggning 84,0 % (+3,0)
Osålda lägenheter 430

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Besök på marknadsföringswebbplats

Totalt 374 000 användarsessioner ägde rum på Helsingfors marknadsföringswebbplats under augusti. Andelen besökare som använde ett främmande språk i sin webbläsare var 48,9 procent av alla webbplatsbesökare. Totalt antal användarsessioner ökade med 34 procent från förra årets augusti.

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 8,43/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Helsinki Marketing, Statistik Finland, Tak Research, Trafiksledverket

Helsinki Marketing
PL 28, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 3101 3300, helsinki.touristinfo@hel.fi, myhelsinki.fi

helsinki logo

Navigera

föregående
nästa