Helsingfors
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2020

Helsingfors: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 191 000
63 %
ikon: finland 162 000
32 %
ikon: foreign 29 400
90 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 109 000
60 %
ikon: finland 95 300
31 %
ikon: foreign 14 000
90 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 8,6 milj.
70 %
Genomsnittliga priser:
Natt
45,00 €
10,10 €
Rum
87,70 €
20,40 €
RevPAR
25,90 €
58,90 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 72
1 %
ikon: room 10 700
1 %
ikon: bed 21 500
1 %
Tax Free ikon
Tax Free (januari)
ikon: star 47 %
Kina
67 %
Ryssland
21 %
Japan
1 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 16,7 °C
0,2 °C
ikon: nederbörd 83 mm
11 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

191 000 registrerade bäddnätter

Under juli 2020 registrerades 191 000 bäddnätter i Helsingfors (-63,1 %), av vilka 162 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 29 400 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 32 procent och utländska bäddnätter minskade med 90 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 63 procent jämfört med förra årets juli.

141 000 nights (-64,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 50 400 nights (-59,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli registrerades 666 000 bäddnätter (-44,2 %) för inhemska besökare och 398 000 (-69,9 %) för utlänningar i Helsingfors, sammanlagt 1,1 miljoner (-57,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 7,5 procent

Sammanlagt 2,6 miljoner bäddnätter (-21,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-1,8 %) nyttjades av nationella besökare och 141 000 nätter (-82,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Helsingfors av det totala antalet bäddnätter var 7,5 % (-8,4 procentandelar), av inhemska bäddnätter 6,7 % och utländska bäddnätter 20,8 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

109 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 60 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 87,2 procent inhemska och 12,8 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Helsingfors i genomsnitt 1,7 nätter (-0,04) och utländska besökare 2,1 nätter (+0,02).

84 100 gäster på internationella kongresser under 2019

Antal gäster på internationella kongresser ökade med 80 procent från föregående år.

Sammanlagt 400 kongresser anordnades (+66) under 2019.

112 000 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 112 000 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 90 procent. 20 000 resenärer mellanlandade (-95,3 %) och 92 400 var lokala passengers (-85,9 %).

Av lokala passagerare anlände 86,5 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 13,5 %. För mellanlandande passagerare var andelen resenärer som anlände från utlandet 82,5 %.

Dessutom registrerades 81 500 passagerare som avreste från flygplatsen (-86,5 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 194 000 (-88,5 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

391 000 passagerare via färjor

Totalt anlände 391 000 passagerare via färjor. Totalt antal ankomster till hamnar minskade med 57 procent. Antal avresande passagerare var 394 000 (-55,8 %). De flesta ankomsterna var från Estland (352 000 arrivals).

Ankomster

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 11,0 miljoner euro

Total försäljning av inkvartering under juli var 11,0 miljoner euro (-21,9 miljoner). Andelen från Airbnb och HomeAway var 21,8 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 8,6 miljoner euro (-20,0 miljoner) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 2,4 miljoner euro (-1,9 miljoner).

Totalt Försäljningen för januari-juli var 84,2 miljoner euro och den minskade med 122,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2020
Antal
Förändring jan-juli 2020
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 120 € 18,2 %  95 € -0,4 %
Adr (Registrerade) 88 € -18,9 %  105 € -11,5 % 
Revpar (Icke-Registrerade) 71 € -2,6 % 53 € -18,9 % 
Bäddnatt (Registrerade) 45 € -18,2 %  65 € -11,0 % 
Revpar (Registrerade) 26 € -69,5 %  32 € -62,0 % 

Taxfree-försäljning +47,4 % (januari)

Taxfree-försäljning ökade med 47 procent från föregående år.

(Ryssar +20,9 %, Kineser +66,6 %, Japaner -0,8 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

72 inkvarteringsanläggningar (-1)
10 700 rum (-100)
21 500 bäddar (-200)

Rumsbeläggning 29,5 % (-49)
Osålda rum 7 600
Bädd beläggning 28,2 % (-46)

Airbnb och HomeAway

2 100 inkvarteringsanläggningar (-1 000)
1 800 lägenheter (-850)
2 800 rum (-1 100)

Lägenhetsbeläggning 59,0 % (-13)
Osålda lägenheter 750

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Besök på marknadsföringswebbplats

Totalt 241 000 användarsessioner ägde rum på Helsingfors marknadsföringswebbplats under juli. Andelen besökare som använde ett främmande språk i sin webbläsare var 34,3 procent av alla webbplatsbesökare. Totalt antal användarsessioner minskade med 34 procent från förra årets juli.

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i juli var 8,35/10 (-0,21).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Helsinki Marketing, Statistik Finland, Tak Research, Trafiksledverket

Helsinki Marketing
PL 28, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 3101 3300, helsinki.touristinfo@hel.fi, myhelsinki.fi

helsinki logo

Navigera

föregående
nästa