Hjo
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Hjo: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (september 2019)
ikon: star 3 300
2 %
ikon: sweden 2 000
25 %
ikon: foreign 1 200
109 %
Besökare ikon
Besökare (september 2019)
ikon: star 1 700
0 %
ikon: sweden 1 100
28 %
ikon: foreign 690
147 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (september 2019)
ikon: star 1,0 milj. SEK
22 %
Genomsnittliga priser:
Natt
307,20 SEK
58,80 SEK
Rum
782,70 SEK
26,50 SEK
RevPAR
361,60 SEK
47,40 SEK
utnyttjande ikon
Utnyttjande (september 2019)
ikon: room 0,46
19 %
ikon: bed 0,49
0 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 42 mm
16 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

3 300 registrerade bäddnätter (september 2019)

Under september 2019 registrerades 3 300 bäddnätter i Hjo (-1,6 %), av vilka 2 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 25 procent och utländska bäddnätter ökade med 109 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med två procent jämfört med förra årets september.

520 rooms (+22,2 %) bokades av fritidsresenärer och 760 rooms (+28,4 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

1 700 turister som ankommit till inkvartering (september 2019)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med mindre än en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 60,4 procent inhemska och 39,6 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hjo i genomsnitt 1,9 nätter (+0,08) och utländska besökare 1,8 nätter (-0,33).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,0 miljoner SEK (september 2019)

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 1,0 miljoner SEK (+179 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 780 SEK -3,3 % SEK
Revpar (Registrerade) 360 SEK 15,1 % SEK
Bäddnatt (Registrerade) 310 SEK 23,7 % SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

3,0 inkvarteringsanläggningar (-1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "hjo + nyckelord"

Google söker efter "hjo" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa