Hjo
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Hjo: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 300
ikon: sweden 2 000
ikon: foreign 1 200
Topp 3:
Norge
360
Tyskland
210
Storbritannien
37
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 700
ikon: sweden 1 100
ikon: foreign 690
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,0 milj. SEK
Genomsnittliga priser:
Natt
307,20 SEK
Rum
782,70 SEK
RevPAR
361,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 97
9 %
ikon: bed 230
4 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 66 mm
34 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

3 300 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 3 300 bäddnätter i Hjo, av vilka 2 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 200 av utländska besökare.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (360 nights).

520 rooms bokades av fritidsresenärer och 760 rooms av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hjo av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

1 700 turister som ankommit till inkvartering

Av alla ankomster var 60,4 procent inhemska och 39,6 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hjo i genomsnitt 1,9 nätter och utländska besökare 1,8 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 1,0 miljoner SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 780 SEK  SEK
Revpar (Registrerade) 360 SEK  SEK
Bäddnatt (Registrerade) 310 SEK  SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
97 rum (+8)
230 bäddar (-9)

Rumsbeläggning 46,2 %
Osålda rum 52
Bädd beläggning 48,7 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "hjo + nyckelord"

Google söker efter "hjo" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa