Hjo
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Hjo: Turismen i ett nötskal

ikon: star 7 600
42 %
ikon: sweden 7 400
40 %
ikon: foreign 260
105 %
Topp 3:
Tyskland
125
166 %
Danmark
40
0 %
Nederländerna
23
64 %
ikon: star 4 300
34 %
ikon: sweden 4 200
31 %
ikon: foreign 161
152 %
Genomsnittliga priser:
Natt
255,10 SEK
14,20 SEK
Rum
1 117,40 SEK
309,10 SEK
RevPAR
720,50 SEK
260,20 SEK
ikon: nederbörd 31 mm
9 mm

Registrerade gästnätter ökade med 42 procent (september 2021)

Under september 2021 upptecknades 7 600 registrerade gästnätter i Hjo (+41,5 %), var av 7 400 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 260 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 40 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 105 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 42 procent i jämförelse med september förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (125 nights).

940 rum (-6,9 %) bokades av fritidsresenärer och 800 rum (+34,1 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

4 300 turister som ankommit till registrerat inkvartering (september 2021)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 34 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 96,3 procent inhemska och 3,7 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hjo i genomsnitt 1,8 nätter (+0,11) och utländska besökare 1,6 nätter (-0,37).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,9 miljoner SEK (september 2021)

Den registrerade försäljningen av inkvartering under september var 1,9 miljoner SEK (+647 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2021
Antal
Förändring jan-september 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 38,2 % SEK
Revpar (Registrerade) 720 SEK 56,5 % SEK
Bäddnatt (Registrerade) 260 SEK 5,9 % SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

4,0 inkvarteringsanläggningar (+1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa