Höganäs
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Höganäs: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 300
52 %
ikon: sweden 2 800
44 %
ikon: foreign 500
73 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 600
55 %
ikon: sweden 1 500
48 %
ikon: foreign 173
79 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,1 milj. SEK
70 %
Genomsnittliga priser:
Natt
323,00 SEK
195,10 SEK
Rum
1 231,80 SEK
340,30 SEK
RevPAR
152,70 SEK
365,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 14
8 %
ikon: room 240
4 %
ikon: bed 480
7 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,12
62 %
ikon: bed 0,23
54 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

3 300 registrerade bäddnätter

Under april 2020 registrerades 3 300 bäddnätter i Höganäs (-52,1 %), av vilka 2 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 500 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 44 procent och utländska bäddnätter minskade med 73 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 52 procent jämfört med förra årets april.

580 rooms (-60,6 %) bokades av fritidsresenärer och 270 rooms (-64,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april registrerades 8 400 bäddnätter (-23,0 %) för inhemska besökare och 1 900 (-41,0 %) för utlänningar i Höganäs, sammanlagt 10 300 (-27,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 1,3 miljoner bäddnätter (-69,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (-64,5 %) nyttjades av nationella besökare och 117 000 nätter (-87,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Höganäs av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

1 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 55 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 89,4 procent inhemska och 10,6 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Höganäs i genomsnitt 1,9 nätter (+0,13) och utländska besökare 2,9 nätter (+0,65).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 1,1 miljoner SEK (-2,5 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-april var 4,3 miljoner SEK och den minskade med 3,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2020
Antal
Förändring jan-april 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK -21,6 % 1 000 SEK -17,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 320 SEK -37,7 % 420 SEK -20,5 %
Revpar (Registrerade) 153 SEK -70,5 % 184 SEK -41,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

14 inkvarteringsanläggningar (+1)
240 rum (+9)
480 bäddar (+30)

Rumsbeläggning 12,4 % (-21)
Osålda rum 210
Bädd beläggning 23,2 % (-27)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "höganäs + nyckelord"

Google söker efter "höganäs" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa