Höganäs
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Höganäs: Turismen i ett nötskal

ikon: star 2 900
198 %
ikon: sweden 2 400
183 %
ikon: foreign 550
285 %
Topp 3:
Danmark
470
513 %
Nederländerna
42
Tyskland
20
25 %
ikon: star 1 000
255 %
ikon: sweden 760
192 %
ikon: foreign 240
1 009 %
Genomsnittliga priser:
Natt
292,30 SEK
18,80 SEK
Rum
1 507,50 SEK
413,70 SEK
RevPAR
135,00 SEK
33,60 SEK
ikon: establishment 9,0
12 %
ikon: room 210
89 %
ikon: bed 410
85 %
ikon: room 9 %
3 %
ikon: bed 24 %
31 %

Registrerade gästnätter ökade med 198 procent

Under januari 2022 upptecknades 2 900 registrerade gästnätter i Höganäs (+198,1 %), var av 2 400 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 550 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 183 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 280 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 198 procent i jämförelse med januari förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Danmark (470 nights).

350 rum (+220,4 %) bokades av fritidsresenärer och 220 rum (+61,9 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner registrerade gästnätter (+6,0 %) registrerades i hela landet, var av 2,0 miljoner nätter (-3,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (+108,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Höganäs av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (+0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,1 %.

1 000 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 260 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 75,8 procent inhemska och 24,2 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Höganäs i genomsnitt 3,1 nätter (-0,09) och utländska besökare 2,2 nätter (-4,2).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 861 000 SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under januari var 861 000 SEK (+591 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 500 SEK 37,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 290 SEK 6,9 %
Revpar (Registrerade) 135 SEK 33,1 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
210 rum (+99)
410 bäddar (+188)

Rumsbeläggning 9,0 % (-0,32)
Osålda rum 191
Bädd beläggning 23,6 % (+5,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa