Höganäs
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Höganäs: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 7 700
8 %
ikon: sweden 5 400
17 %
ikon: foreign 2 300
23 %
Topp 3:
Danmark
1 200
38 %
Tyskland
530
11 %
Storbritannien
160
227 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 500
2 %
ikon: sweden 3 200
9 %
ikon: foreign 1 200
24 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 4,5 milj.
7 %
Genomsnittliga priser:
Natt
586,80 SEK
84,20 SEK
Rum
1 467,40 SEK
102,50 SEK
RevPAR
671,10 SEK
32,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 13
7 %
ikon: room 230
2 %
ikon: bed 450
8 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

7 700 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 7 700 bäddnätter i Höganäs (-8,3 %), av vilka 5 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 17 procent och utländska bäddnätter ökade med 23 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med åtta procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Danmark (1 200 nights).

1 900 rooms (+27,9 %) bokades av fritidsresenärer och 1 100 rooms (-27,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 85 400 bäddnätter (-1,8 %) för inhemska besökare och 27 000 (-16,9 %) för utlänningar i Höganäs, sammanlagt 112 000 (-5,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Höganäs av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

4 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med två procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 72,4 procent inhemska och 27,6 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Höganäs i genomsnitt 1,7 nätter (-0,15) och utländska besökare 1,8 nätter (-0,02).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 4,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 4,5 miljoner SEK (+298 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 43,7 miljoner SEK och den ökade med 6,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 500 SEK 7,5 % 1 700 SEK 17,7 % 
Revpar (Registrerade) 670 SEK 5,1 % 720 SEK 12,8 % 
Bäddnatt (Registrerade) 590 SEK 16,8 %  390 SEK 23,6 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

13 inkvarteringsanläggningar (-1)
230 rum (-5)
450 bäddar (-41)

Rumsbeläggning 45,7 % (-1,0)
Osålda rum 123
Bädd beläggning 57,4 % (-2,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa