Höganäs
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Höganäs: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 200
5 %
ikon: sweden 1 700
2 %
ikon: foreign 460
40 %
Topp 3:
Danmark
250
26 %
Polen
133
1 230 %
Tyskland
36
0 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 400
25 %
ikon: sweden 1 100
21 %
ikon: foreign 250
45 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,0 milj. SEK
7 %
Genomsnittliga priser:
Natt
463,10 SEK
57,60 SEK
Rum
877,50 SEK
127,50 SEK
RevPAR
188,60 SEK
32,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 9,0
12 %
ikon: room 185
5 %
ikon: bed 380
9 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,21
2 %
ikon: bed 0,2
11 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med fem procent

Under januari 2020 registrerades 2 200 bäddnätter i Höganäs (+4,9 %), av vilka 1 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 460 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med två procent och utländska bäddnätter ökade med 40 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med fem procent jämfört med förra årets januari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Danmark (250 nights).

610 rooms (+41,8 %) bokades av fritidsresenärer och 550 rooms (-16,2 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,9 miljoner bäddnätter (+2,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,1 miljoner nätter (+2,9 %) nyttjades av nationella besökare och 798 000 nätter (-0,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Höganäs av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

1 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 25 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 81,7 procent inhemska och 18,3 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Höganäs i genomsnitt 1,6 nätter (-0,37) och utländska besökare 1,9 nätter (-0,07).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under januari var 1,0 miljoner SEK (-73 600). Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 1,0 miljoner SEK (-73 600) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 880 SEK -12,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 460 SEK -11,1 %
Revpar (Registrerade) 189 SEK -14,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
185 rum (+9)
380 bäddar (+30)

Rumsbeläggning 21,5 % (-0,54)
Osålda rum 145
Bädd beläggning 19,9 % (-2,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "höganäs + nyckelord"

Google söker efter "höganäs" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa