Högsby
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Högsby: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (augusti)
ikon: star 2 200
ikon: sweden 1 800
ikon: foreign 390
Besökare ikon
Besökare (augusti)
ikon: star 1 200
ikon: sweden 960
ikon: foreign 240
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (augusti)
ikon: star 993 000
Genomsnittliga priser:
Natt
461,70 SEK
Rum
1 322,30 SEK
RevPAR
696,40 SEK

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 200 registrerade bäddnätter (augusti)

Under augusti 2019 registrerades 2 200 bäddnätter i Högsby, av vilka 1 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 390 av utländska besökare.

510 rooms bokades av fritidsresenärer och 240 rooms av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

1 200 turister som ankommit till inkvartering (augusti)

Av alla ankomster var 80,3 procent inhemska och 19,7 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Högsby i genomsnitt 1,8 nätter och utländska besökare 1,6 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 993 000 SEK (augusti)

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 993 000 SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK  SEK
Revpar (Registrerade) 700 SEK  SEK
Bäddnatt (Registrerade) 460 SEK  SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

4,0 inkvarteringsanläggningar (-1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa