Högsby
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Högsby: Turismen i ett nötskal

Topp 3:
Tyskland
23
Förenta Staterna
11
Danmark
11
Genomsnittliga priser:
Natt
756,40 SEK
Rum
1 130,70 SEK
RevPAR
485,10 SEK

880 registrerade gästnätter (september 2021)

Under september 2021 upptecknades 880 registrerade gästnätter i Högsby, var av 810 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 72 av utländska besökare.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (23 nights).

230 rum bokades av fritidsresenärer och 360 rum av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

530 turister som ankommit till registrerat inkvartering (september 2021)

Utav alla registrerade ankomster var 92,2 procent inhemska och 7,8 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Högsby i genomsnitt 1,7 nätter och utländska besökare 1,8 nätter.

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 669 000 SEK (september 2021)

Den registrerade försäljningen av inkvartering under september var 669 000 SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2021
Antal
Förändring jan-september 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK SEK
Bäddnatt (Registrerade) 760 SEK SEK
Revpar (Registrerade) 490 SEK SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

3,0 inkvarteringsanläggningar (+0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa