Högsby
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Högsby: Turismen i ett nötskal

ikon: star 1 900
52 %
ikon: sweden 1 800
47 %
ikon: foreign 161
152 %
ikon: star 1 100
63 %
ikon: sweden 990
59 %
ikon: foreign 95
121 %
Genomsnittliga priser:
Natt
658,00 SEK
262,30 SEK
Rum
1 440,50 SEK
236,10 SEK
RevPAR
885,90 SEK
517,70 SEK
ikon: establishment 5,0
0 %
ikon: room 46
0 %
ikon: bed 83
0 %
ikon: room 62 %
101 %
ikon: bed 75 %
46 %

Registrerade gästnätter ökade med 52 procent

Under augusti 2021 upptecknades 1 900 registrerade gästnätter i Högsby (+52,4 %), var av 1 800 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 161 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 47 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 152 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 52 procent i jämförelse med augusti förra året.

540 rum (+109,7 %) bokades av fritidsresenärer och 340 rum (+115,3 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 8,4 miljoner registrerade gästnätter (+39,1 %) registrerades i hela landet, var av 6,8 miljoner nätter (+25,4 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,6 miljoner nätter (+160,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Högsby av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,0 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,0 % och utländska gästnätter 0,0 %.

1 100 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 63 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 91,2 procent inhemska och 8,8 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Högsby i genomsnitt 1,8 nätter (-0,15) och utländska besökare 1,7 nätter (+0,21).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,3 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under augusti var 1,3 miljoner SEK (+765 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2021
Antal
Förändring jan-augusti 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 400 SEK 19,6 % SEK
Revpar (Registrerade) 890 SEK 140,6 % SEK
Bäddnatt (Registrerade) 660 SEK 66,3 % SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
46 rum (+0)
83 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 61,5 % (+31)
Osålda rum 18
Bädd beläggning 74,6 % (+24)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa