Höör
Inkvarterings- och resestatistik

November 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Höör: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 900
28 %
ikon: sweden 2 900
40 %
ikon: foreign 1 000
73 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 300
62 %
ikon: sweden 1 200
62 %
ikon: foreign 82
52 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 981 000 SEK
64 %
Genomsnittliga priser:
Natt
251,50 SEK
249,50 SEK
Rum
949,00 SEK
98,40 SEK
RevPAR
117,80 SEK
206,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 12
0 %
ikon: room 300
0 %
ikon: bed 680
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 12 %
60 %
ikon: bed 21 %
30 %

3 900 registrerade bäddnätter

Under november 2020 upptecknades 3 900 registrerade bäddnätter i Höör (-27,8 %), av vilka 2 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 000 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför minskade med 40 procent och utländska registrerade bäddnätter ökade med 73 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 28 procent jämfört med förra årets november.

770 rooms (-22,5 %) bokades av fritidsresenärer och 270 rooms (-83,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november upptecknades 77 500 registrerade bäddnätter (-4,2 %) för inhemska besökare och 6 800 (-71,0 %) för utlänningar i Höör, sammanlagt 84 300 (-19,1 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner registrerade bäddnätter (-56,4 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,4 miljoner nätter (-53,4 %) nyttjades av nationella besökare och 232 000 nätter (-68,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Höör av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,2 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

1 300 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 62 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 93,6 procent inhemska och 6,4 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Höör i genomsnitt 2,4 nätter (+0,88) och utländska besökare 12 nätter (+9,0).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 981 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 981 000 SEK (-1,7 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 22,3 miljoner SEK och den minskade med 9,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2020
Antal
Förändring jan-november 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 950 SEK -9,4 % 1 100 SEK 6,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 250 SEK -49,8 % 260 SEK -13,5 %
Revpar (Registrerade) 118 SEK -63,7 % 230 SEK -32,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

12 inkvarteringsanläggningar (+0)
300 rum (+0)
680 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 12,4 % (-19)
Osålda rum 260
Bädd beläggning 20,7 % (-8,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "höör + nyckelord"

Google söker efter "höör" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa