Höör
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Höör: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 000
8 %
ikon: sweden 3 600
9 %
ikon: foreign 350
1 %
Topp 3:
Polen
103
472 %
Danmark
91
6 %
Rumänien
42
320 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 000
27 %
ikon: sweden 1 900
28 %
ikon: foreign 125
20 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,6 milj. SEK
26 %
Genomsnittliga priser:
Natt
404,70 SEK
57,30 SEK
Rum
1 034,10 SEK
121,80 SEK
RevPAR
199,10 SEK
2,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
0 %
ikon: room 300
17 %
ikon: bed 670
2 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med åtta procent

Under december 2019 registrerades 4 000 bäddnätter i Höör (+8,1 %), av vilka 3 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 350 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med nio procent och utländska bäddnätter minskade med en procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med åtta procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Polen (103 nights).

740 rooms (+67,4 %) bokades av fritidsresenärer och 830 rooms (+23,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 84 500 bäddnätter (-8,2 %) för inhemska besökare och 23 700 (+15,3 %) för utlänningar i Höör, sammanlagt 108 000 (-3,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Höör av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

2 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 27 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 93,8 procent inhemska och 6,2 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Höör i genomsnitt 1,9 nätter (-0,33) och utländska besökare 2,8 nätter (-0,6).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,6 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 1,6 miljoner SEK (+334 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 33,5 miljoner SEK och den ökade med 8,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK -10,5 % 1 100 SEK 5,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 400 SEK 16,5 % 310 SEK 41,4 %
Revpar (Registrerade) 199 SEK -1,2 % 330 SEK 10,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (+0)
300 rum (+44)
670 bäddar (+12)

Rumsbeläggning 19,3 % (+1,8)
Osålda rum 240
Bädd beläggning 22,9 % (+1,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "höör + nyckelord"

Google söker efter "höör" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa