Höör
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Höör: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 8 000
0 %
ikon: sweden 6 900
1 %
ikon: foreign 1 100
5 %
Topp 3:
Polen
420
1 097 %
Tyskland
280
7 %
Danmark
174
55 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 5 200
27 %
ikon: sweden 4 800
35 %
ikon: foreign 440
25 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,5 milj.
29 %
Genomsnittliga priser:
Natt
432,30 SEK
96,90 SEK
Rum
990,10 SEK
11,90 SEK
RevPAR
400,70 SEK
44,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 12
0 %
ikon: room 300
20 %
ikon: bed 680
2 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

8 000 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 8 000 bäddnätter i Höör (+0,2 %), av vilka 6 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med en procent och utländska bäddnätter minskade med fem procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med mindre än en procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Polen (420 nights).

1 200 rooms (+20,0 %) bokades av fritidsresenärer och 2 300 rooms (+32,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 69 800 bäddnätter (-11,2 %) för inhemska besökare och 21 500 (+13,9 %) för utlänningar i Höör, sammanlagt 91 300 (-6,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Höör av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

5 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 27 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 91,5 procent inhemska och 8,5 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Höör i genomsnitt 1,4 nätter (-0,49) och utländska besökare 2,5 nätter (+0,52).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 3,5 miljoner SEK (+784 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 25,8 miljoner SEK och den ökade med 6,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 990 SEK 1,2 % 1 100 SEK 6,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 430 SEK 28,9 %  280 SEK 45,8 % 
Revpar (Registrerade) 400 SEK 12,5 %  340 SEK 8,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

12 inkvarteringsanläggningar (+0)
300 rum (+50)
680 bäddar (+12)

Rumsbeläggning 40,5 % (+4,0)
Osålda rum 180
Bädd beläggning 40,8 % (+0,18)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa