Höör
Inkvarterings- och resestatistik

September 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Höör: Turismen i ett nötskal

ikon: star 9 900
33 %
ikon: sweden 8 900
37 %
ikon: foreign 1 100
8 %
ikon: star 5 000
16 %
ikon: sweden 4 600
14 %
ikon: foreign 400
48 %
Genomsnittliga priser:
Natt
425,40 SEK
61,20 SEK
Rum
1 280,30 SEK
180,40 SEK
RevPAR
489,20 SEK
189,70 SEK
ikon: establishment 11
8 %
ikon: room 290
5 %
ikon: bed 640
6 %
ikon: room 38 %
40 %
ikon: bed 52 %
43 %

Registrerade gästnätter ökade med 33 procent

Under september 2021 upptecknades 9 900 registrerade gästnätter i Höör (+33,3 %), var av 8 900 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 100 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 37 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med åtta procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 33 procent i jämförelse med september förra året.

1 400 rum (+23,2 %) bokades av fritidsresenärer och 1 900 rum (+43,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september upptecknades 82 800 registrerade gästnätter (+20,2 %) för inhemska besökare och 9 000 (+103,5 %) för utländska besökare i Höör, de vill säga sammanlagt 91 800 (+25,2 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 4,1 miljoner registrerade gästnätter (+30,6 %) registrerades i hela landet, var av 3,4 miljoner nätter (+24,9 %) utnyttjades av nationella besökare och 723 000 nätter (+65,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Höör av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,3 % och utländska gästnätter 0,1 %.

5 000 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 16 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 92,1 procent inhemska och 7,9 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Höör i genomsnitt 1,9 nätter (+0,32) och utländska besökare 2,7 nätter (-0,99).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 4,2 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under september var 4,2 miljoner SEK (+1,5 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-september var 23,8 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 5,2 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2021
Antal
Förändring jan-september 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK 16,4 % 1 300 SEK 13,5 %
Revpar (Registrerade) 490 SEK 63,3 % 320 SEK 35,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 430 SEK 16,8 % 260 SEK 2,2 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (-1)
290 rum (-16)
640 bäddar (-40)

Rumsbeläggning 38,2 % (+11)
Osålda rum 177
Bädd beläggning 52,1 % (+16)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i september var 8,37/10.

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa