Höör
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Höör: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 800
24 %
ikon: sweden 4 600
24 %
ikon: foreign 200
36 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 000
18 %
ikon: sweden 1 900
17 %
ikon: foreign 57
22 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,4 milj. SEK
30 %
Genomsnittliga priser:
Natt
283,60 SEK
23,00 SEK
Rum
941,00 SEK
70,50 SEK
RevPAR
158,10 SEK
75,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
0 %
ikon: room 280
4 %
ikon: bed 640
9 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,17
27 %
ikon: bed 0,24
30 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

4 800 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 4 800 bäddnätter i Höör (-24,2 %), av vilka 4 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 24 procent och utländska bäddnätter minskade med 36 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 24 procent jämfört med förra årets mars.

660 rooms (+6,2 %) bokades av fritidsresenärer och 780 rooms (-39,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 15 100 bäddnätter (-8,1 %) för inhemska besökare och 570 (-53,5 %) för utlänningar i Höör, sammanlagt 15 600 (-11,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Höör av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

2 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 18 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 97,2 procent inhemska och 2,8 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Höör i genomsnitt 2,3 nätter (-0,19) och utländska besökare 3,5 nätter (-0,75).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 1,4 miljoner SEK (-576 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 5,2 miljoner SEK och den minskade med 221 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 940 SEK -7,0 % 980 SEK 0,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 280 SEK -7,5 % 330 SEK 8,1 %
Revpar (Registrerade) 158 SEK -32,4 % 200 SEK -12,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+0)
280 rum (+11)
640 bäddar (+51)

Rumsbeläggning 16,8 % (-6,3)
Osålda rum 230
Bädd beläggning 24,5 % (-10)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "höör + nyckelord"

Google söker efter "höör" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa