Hörby
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Hörby: Turismen i ett nötskal

ikon: star 15 200
89 %
ikon: sweden 11 300
51 %
ikon: foreign 3 900
591 %
ikon: star 6 100
124 %
ikon: sweden 4 500
85 %
ikon: foreign 1 600
461 %
Genomsnittliga priser:
Natt
256,10 SEK
13,00 SEK
Rum
1 548,00 SEK
810,90 SEK
RevPAR
1 084,40 SEK
456,10 SEK
ikon: establishment 7,0
40 %
ikon: room 116
183 %
ikon: bed 240
179 %
ikon: room 70 %
7 %
ikon: bed 202 %
32 %
ikon: temperatur 19,2 °C
3,8 °C
ikon: nederbörd 113 mm
58 mm

Registrerade gästnätter ökade med 89 procent

Under juli 2021 upptecknades 15 200 registrerade gästnätter i Hörby (+89,1 %), var av 11 300 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 3 900 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 51 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 590 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 89 procent i jämförelse med juli förra året.

1 400 rum (+94,7 %) bokades av fritidsresenärer och 1 100 rum (+845,4 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 12,2 miljoner registrerade gästnätter (+30,2 %) registrerades i hela landet, var av 10,7 miljoner nätter (+21,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,5 miljoner nätter (+175,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hörby av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,3 %.

6 100 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 124 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 74,1 procent inhemska och 25,9 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hörby i genomsnitt 2,5 nätter (-0,56) och utländska besökare 2,5 nätter (+0,46).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,9 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 3,9 miljoner SEK (+1,9 miljoner).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 500 SEK -34,4 % SEK
Revpar (Registrerade) 1 100 SEK -29,6 % SEK
Bäddnatt (Registrerade) 260 SEK 5,3 % SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+2)
116 rum (+75)
240 bäddar (+156)

Rumsbeläggning 70,1 % (+4,7)
Osålda rum 35
Bädd beläggning 202,2 % (-96)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa