Hörby
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Hörby: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (september 2019)
ikon: star 4 300
13 %
ikon: sweden 3 700
24 %
ikon: foreign 630
69 %
Besökare ikon
Besökare (september 2019)
ikon: star 1 000
13 %
ikon: sweden 830
5 %
ikon: foreign 220
33 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (september 2019)
ikon: star 1,1 milj. SEK
7 %
Genomsnittliga priser:
Natt
261,90 SEK
50,00 SEK
Rum
1 655,30 SEK
30,80 SEK
RevPAR
636,10 SEK
115,10 SEK
utnyttjande ikon
Utnyttjande (september 2019)
ikon: room 0,38
17 %
ikon: bed 1,2
10 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 3,9 °C
0,8 °C
ikon: nederbörd 33 mm
67 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

4 300 registrerade bäddnätter (september 2019)

Under september 2019 registrerades 4 300 bäddnätter i Hörby (-13,4 %), av vilka 3 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 630 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 24 procent och utländska bäddnätter minskade med 69 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 13 procent jämfört med förra årets september.

380 rooms (-14,1 %) bokades av fritidsresenärer och 310 rooms (+44,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 30 200 bäddnätter (-2,3 %) för inhemska besökare och 23 700 (+16,1 %) för utlänningar i Hörby, sammanlagt 53 900 (+5,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

1 000 turister som ankommit till inkvartering (september 2019)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 13 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 79,3 procent inhemska och 20,7 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hörby i genomsnitt 4,5 nätter (+1,0) och utländska besökare 2,9 nätter (-3,3).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,1 miljoner SEK (september 2019)

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 1,1 miljoner SEK (+74 700).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 12,5 miljoner SEK och den ökade med 4,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 700 SEK 1,9 % 1 100 SEK -17,0 %
Revpar (Registrerade) 640 SEK -15,3 % 620 SEK 6,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 260 SEK 23,6 % 230 SEK 56,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

3,0 inkvarteringsanläggningar (-3)

Rumsbeläggning 26,4 % (-16)
Bädd beläggning 48,2 % (+9,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "hörby + nyckelord"

Google söker efter "hörby" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa