Huddinge
Inkvarterings- och resestatistik

September 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Huddinge: Turismen i ett nötskal

ikon: star 21 900
21 %
ikon: sweden 19 200
17 %
ikon: foreign 2 700
57 %
Topp 3:
Tyskland
320
50 %
Finland
300
3 %
Förenta Staterna
250
27 %
ikon: star 10 000
47 %
ikon: sweden 9 200
46 %
ikon: foreign 810
56 %
Genomsnittliga priser:
Natt
665,70 SEK
142,00 SEK
Rum
951,90 SEK
190,60 SEK
RevPAR
654,30 SEK
224,10 SEK
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 740
0 %
ikon: bed 1 400
0 %
ikon: room 69 %
22 %
ikon: bed 53 %
20 %

Registrerade gästnätter ökade med 21 procent

Under september 2022 upptecknades 21 900 registrerade gästnätter i Huddinge (+20,8 %), var av 19 200 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 2 700 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 17 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 57 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 21 procent i jämförelse med september förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (320 nights).

5 000 rum (+46,5 %) bokades av fritidsresenärer och 10 400 rum (+14,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september upptecknades 151 000 registrerade gästnätter (+29,7 %) för inhemska besökare och 24 100 (+90,2 %) för utländska besökare i Huddinge, de vill säga sammanlagt 175 000 (+35,7 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 4,6 miljoner registrerade gästnätter (+13,3 %) registrerades i hela landet, var av 3,6 miljoner nätter (+8,5 %) utnyttjades av nationella besökare och 980 000 nätter (+35,4 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Huddinge av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,5 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,5 % och utländska gästnätter 0,3 %.

10 000 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 47 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 91,9 procent inhemska och 8,1 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Huddinge i genomsnitt 2,1 nätter (-0,53) och utländska besökare 3,3 nätter (+0,01).

Besökare

Besökare per region

Besökare per stad

Besökare per postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 14,6 miljoner kronor

Den registrerade försäljningen av inkvartering under september var 14,6 miljoner kronor (+5,1 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-september var 96,8 miljoner kronor, vilket innebär att det ökade med 45,5 miljoner kronor i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2022
Antal
Förändring jan-september 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 950 SEK 25,0 % 850 SEK 33,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 670 SEK 27,1 % 550 SEK 39,1 %
Revpar (Registrerade) 650 SEK 52,1 % 480 SEK 90,1 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
740 rum (+0)
1 400 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 68,7 % (+12)
Osålda rum 230
Bädd beläggning 53,1 % (+9,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa