Huddinge
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Huddinge: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 17 700
14 %
ikon: sweden 13 100
5 %
ikon: foreign 4 600
51 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 7 700
15 %
ikon: sweden 6 700
15 %
ikon: foreign 1 100
17 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 7,8 milj. SEK
18 %
Genomsnittliga priser:
Natt
437,40 SEK
171,10 SEK
Rum
745,00 SEK
213,50 SEK
RevPAR
340,10 SEK
112,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 740
0 %
ikon: bed 1 400
2 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 14 procent

Under december 2019 registrerades 17 700 bäddnätter i Huddinge (+14,2 %), av vilka 13 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 4 600 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med fem procent och utländska bäddnätter ökade med 51 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 14 procent jämfört med förra årets december.

3 300 rooms (+5,4 %) bokades av fritidsresenärer och 7 100 rooms (+5,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 177 000 bäddnätter (-5,9 %) för inhemska besökare och 74 200 (+46,6 %) för utlänningar i Huddinge, sammanlagt 251 000 (+5,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Huddinge av det totala antalet bäddnätter var 0,5 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,5 % och utländska bäddnätter 0,6 %.

7 700 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 15 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 86,0 procent inhemska och 14,0 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Huddinge i genomsnitt 2,0 nätter (+0,37) och utländska besökare 4,3 nätter (+1,9).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 7,8 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 7,8 miljoner SEK (-1,7 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 129,1 miljoner SEK och den minskade med 30,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 750 SEK -22,3 % 840 SEK -17,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 440 SEK -28,1 % 510 SEK -23,2 %
Revpar (Registrerade) 340 SEK -24,9 % 480 SEK -20,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
740 rum (+0)
1 400 bäddar (+28)

Rumsbeläggning 45,6 % (-1,6)
Osålda rum 400
Bädd beläggning 42,8 % (+1,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "huddinge + nyckelord"

Google söker efter "huddinge" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa