Huddinge
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Huddinge: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 22 300
1 %
ikon: sweden 15 800
12 %
ikon: foreign 6 500
58 %
Topp 3:
Polen
820
524 %
Storbritannien
760
575 %
Danmark
620
221 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 10 900
21 %
ikon: sweden 9 000
22 %
ikon: foreign 1 800
17 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 13,8 milj.
12 %
Genomsnittliga priser:
Natt
616,90 SEK
91,60 SEK
Rum
962,10 SEK
90,10 SEK
RevPAR
623,60 SEK
87,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 740
0 %
ikon: bed 1 400
2 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med en procent

Under september 2019 registrerades 22 300 bäddnätter i Huddinge (+1,4 %), av vilka 15 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 6 500 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 12 procent och utländska bäddnätter ökade med 58 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med en procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Polen (820 nights).

4 400 rooms (+6,0 %) bokades av fritidsresenärer och 9 900 rooms (-7,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 129 000 bäddnätter (-10,5 %) för inhemska besökare och 60 500 (+48,7 %) för utlänningar i Huddinge, sammanlagt 190 000 (+2,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Huddinge av det totala antalet bäddnätter var 0,5 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,5 % och utländska bäddnätter 0,6 %.

10 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 21 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 83,1 procent inhemska och 16,9 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Huddinge i genomsnitt 1,8 nätter (+0,2) och utländska besökare 3,5 nätter (+1,7).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 13,8 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 13,8 miljoner SEK (-1,8 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 98,3 miljoner SEK och den minskade med 23,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 960 SEK -8,6 % 860 SEK -15,4 % 
Revpar (Registrerade) 620 SEK -12,3 %  490 SEK -20,4 % 
Bäddnatt (Registrerade) 620 SEK -12,9 %  520 SEK -21,0 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
740 rum (+0)
1 400 bäddar (+28)

Rumsbeläggning 64,8 % (-2,7)
Osålda rum 260
Bädd beläggning 55,8 % (+0,39)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa