Huddinge
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Huddinge: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 14 900
9 %
ikon: sweden 11 000
9 %
ikon: foreign 3 900
8 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 300
47 %
ikon: sweden 4 000
45 %
ikon: foreign 320
67 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 7,4 milj. SEK
19 %
Genomsnittliga priser:
Natt
493,80 SEK
60,60 SEK
Rum
716,40 SEK
155,60 SEK
RevPAR
340,00 SEK
55,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 740
0 %
ikon: bed 1 400
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,47
5 %
ikon: bed 0,37
5 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

14 900 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 14 900 bäddnätter i Huddinge (-9,0 %), av vilka 11 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 3 900 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med nio procent och utländska bäddnätter minskade med åtta procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med nio procent jämfört med förra årets mars.

2 100 rooms (-26,9 %) bokades av fritidsresenärer och 8 200 rooms (+8,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 39 300 bäddnätter (+13,8 %) för inhemska besökare och 12 800 (+2,2 %) för utlänningar i Huddinge, sammanlagt 52 100 (+10,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Huddinge av det totala antalet bäddnätter var 0,5 % (+0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,5 % och utländska bäddnätter 1,0 %.

4 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 47 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 92,6 procent inhemska och 7,4 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Huddinge i genomsnitt 2,8 nätter (+1,1) och utländska besökare 12 nätter (+7,9).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 7,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 7,4 miljoner SEK (-1,7 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 25,5 miljoner SEK och den minskade med 982 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 720 SEK -17,8 % 740 SEK -15,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 490 SEK -10,9 % 490 SEK -13,0 %
Revpar (Registrerade) 340 SEK -14,1 % 400 SEK -0,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
740 rum (+0)
1 400 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 47,5 % (+2,1)
Osålda rum 390
Bädd beläggning 37,4 % (-2,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "huddinge + nyckelord"

Google söker efter "huddinge" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa