Hudiksvall
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Hudiksvall: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 900
32 %
ikon: sweden 3 300
37 %
ikon: foreign 670
9 %
Topp 3:
Estland
220
256 %
Norge
84
21 %
Danmark
54
69 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 900
38 %
ikon: sweden 1 800
38 %
ikon: foreign 137
45 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,0 milj. SEK
45 %
Genomsnittliga priser:
Natt
514,20 SEK
122,10 SEK
Rum
815,80 SEK
122,10 SEK
RevPAR
222,80 SEK
183,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 13
0 %
ikon: room 300
1 %
ikon: bed 600
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,27
37 %
ikon: bed 0,22
32 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 2,0 °C
1,9 °C
ikon: nederbörd 71 mm
17 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

3 900 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 3 900 bäddnätter i Hudiksvall (-32,1 %), av vilka 3 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 670 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 37 procent och utländska bäddnätter ökade med nio procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 32 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Estland (220 nights).

700 rooms (-45,9 %) bokades av fritidsresenärer och 1 800 rooms (-32,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 11 900 bäddnätter (-15,7 %) för inhemska besökare och 2 100 (+12,2 %) för utlänningar i Hudiksvall, sammanlagt 14 000 (-12,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hudiksvall av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

1 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 38 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 92,8 procent inhemska och 7,2 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hudiksvall i genomsnitt 1,9 nätter (+0,02) och utländska besökare 4,9 nätter (+2,4).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 2,0 miljoner SEK (-1,7 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 7,6 miljoner SEK och den minskade med 1,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 820 SEK -13,0 % 860 SEK -6,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 510 SEK -19,2 % 550 SEK -8,7 %
Revpar (Registrerade) 220 SEK -45,2 % 300 SEK -20,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

13 inkvarteringsanläggningar (+0)
300 rum (+3)
600 bäddar (+7)

Rumsbeläggning 27,3 % (-16)
Osålda rum 220
Bädd beläggning 21,7 % (-10)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "hudiksvall + nyckelord"

Google söker efter "hudiksvall" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,61/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa