Hudiksvall
Inkvarterings- och resestatistik

November 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Hudiksvall: Turismen i ett nötskal

ikon: star 5 500
48 %
ikon: sweden 5 000
48 %
ikon: foreign 540
54 %
Topp 3:
Norge
107
18 %
Estland
91
25 %
Tyskland
51
467 %
ikon: star 2 800
85 %
ikon: sweden 2 500
77 %
ikon: foreign 250
229 %
Genomsnittliga priser:
Natt
676,00 SEK
3,10 SEK
Rum
939,20 SEK
54,60 SEK
RevPAR
438,10 SEK
128,40 SEK
ikon: establishment 12
0 %
ikon: room 280
1 %
ikon: bed 560
0 %
ikon: room 47 %
33 %
ikon: bed 33 %
42 %
ikon: temperatur 0,6 °C
3,4 °C
ikon: nederbörd 20 mm
5 mm

Registrerade gästnätter ökade med 48 procent

Under november 2021 upptecknades 5 500 registrerade gästnätter i Hudiksvall (+48,5 %), var av 5 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 540 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 48 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 54 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 48 procent i jämförelse med november förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Norge (107 nights).

1 600 rum (+33,7 %) bokades av fritidsresenärer och 2 400 rum (+42,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november upptecknades 102 000 registrerade gästnätter (+0,3 %) för inhemska besökare och 11 600 (+65,3 %) för utländska besökare i Hudiksvall, de vill säga sammanlagt 114 000 (+4,5 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,7 miljoner registrerade gästnätter (+134,9 %) registrerades i hela landet, var av 3,1 miljoner nätter (+133,0 %) utnyttjades av nationella besökare och 575 000 nätter (+145,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hudiksvall av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,2 % och utländska gästnätter 0,1 %.

2 800 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 85 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 91,0 procent inhemska och 9,0 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hudiksvall i genomsnitt 2,0 nätter (-0,39) och utländska besökare 2,1 nätter (-2,4).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,7 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under november var 3,7 miljoner SEK (+1,2 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-november var 44,0 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 4,2 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2021
Antal
Förändring jan-november 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 940 SEK 6,2 % 1 100 SEK -1,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 680 SEK -0,5 % 390 SEK 5,8 %
Revpar (Registrerade) 440 SEK 41,5 % 470 SEK 16,2 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

12 inkvarteringsanläggningar (+0)
280 rum (-3)
560 bäddar (-2)

Rumsbeläggning 46,6 % (+12)
Osålda rum 152
Bädd beläggning 33,2 % (+9,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa