Hudiksvall
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Hudiksvall: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 200
1 %
ikon: sweden 3 500
1 %
ikon: foreign 710
14 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 300
1 %
ikon: sweden 2 100
0 %
ikon: foreign 194
8 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,6 milj. SEK
15 %
Genomsnittliga priser:
Natt
615,80 SEK
72,90 SEK
Rum
916,90 SEK
15,60 SEK
RevPAR
324,80 SEK
24,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 12
20 %
ikon: room 280
21 %
ikon: bed 550
5 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -0,3 °C
1,5 °C
ikon: nederbörd 74 mm
15 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med en procent

Under december 2019 registrerades 4 200 bäddnätter i Hudiksvall (+1,3 %), av vilka 3 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 710 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med en procent och utländska bäddnätter ökade med 14 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med en procent jämfört med förra årets december.

1 000 rooms (+32,8 %) bokades av fritidsresenärer och 1 800 rooms (+4,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 106 000 bäddnätter (+8,3 %) för inhemska besökare och 20 700 (+16,7 %) för utlänningar i Hudiksvall, sammanlagt 127 000 (+9,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hudiksvall av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

2 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 91,6 procent inhemska och 8,4 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hudiksvall i genomsnitt 1,6 nätter (-0,01) och utländska besökare 3,7 nätter (+0,7).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,6 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 2,6 miljoner SEK (+334 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 51,7 miljoner SEK och den ökade med 8,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 920 SEK 1,7 % 1 000 SEK 6,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 620 SEK 13,4 % 410 SEK 10,2 %
Revpar (Registrerade) 320 SEK -6,9 % 480 SEK -5,9 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

12 inkvarteringsanläggningar (+2)
280 rum (+49)
550 bäddar (+24)

Rumsbeläggning 35,4 % (-3,3)
Osålda rum 183
Bädd beläggning 26,8 % (-1,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "hudiksvall + nyckelord"

Google söker efter "hudiksvall" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i Oktober var 8,42/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa