Hudiksvall
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Hudiksvall: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 9 100
6 %
ikon: sweden 7 900
4 %
ikon: foreign 1 200
14 %
Topp 3:
Polen
330
1 048 %
Norge
133
57 %
Tyskland
129
33 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 500
0 %
ikon: sweden 4 100
3 %
ikon: foreign 440
19 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 5,3 milj.
21 %
Genomsnittliga priser:
Natt
580,10 SEK
128,20 SEK
Rum
985,70 SEK
32,90 SEK
RevPAR
572,40 SEK
47,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 20
18 %
ikon: room 310
32 %
ikon: bed 620
11 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 10,6 °C
1,4 °C
ikon: nederbörd 92 mm
68 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

9 100 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 9 100 bäddnätter i Hudiksvall (-5,6 %), av vilka 7 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med fyra procent och utländska bäddnätter minskade med 14 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med sex procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Polen (330 nights).

2 300 rooms (+45,0 %) bokades av fritidsresenärer och 3 100 rooms (+13,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 91 400 bäddnätter (+9,9 %) för inhemska besökare och 18 100 (+17,8 %) för utlänningar i Hudiksvall, sammanlagt 109 000 (+11,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hudiksvall av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

4 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med mindre än en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 90,2 procent inhemska och 9,8 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hudiksvall i genomsnitt 1,9 nätter (-0,14) och utländska besökare 2,8 nätter (+0,16).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 5,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 5,3 miljoner SEK (+927 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 40,6 miljoner SEK och den ökade med 8,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 990 SEK -3,2 % 1 000 SEK 7,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 580 SEK 28,4 %  370 SEK 12,3 % 
Revpar (Registrerade) 570 SEK -7,7 % 500 SEK -4,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

20 inkvarteringsanläggningar (+3)
310 rum (+75)
620 bäddar (+60)

Rumsbeläggning 58,1 % (-2,8)
Osålda rum 130
Bädd beläggning 49,1 % (-8,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 7,39/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa