Hultsfred
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Hultsfred: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 200
45 %
ikon: sweden 1 500
12 %
ikon: foreign 670
373 %
Topp 3:
Polen
320
2 193 %
Italien
131
Storbritannien
58
100 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 990
33 %
ikon: sweden 890
27 %
ikon: foreign 103
110 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,1 milj. SEK
70 %
Genomsnittliga priser:
Natt
474,90 SEK
69,10 SEK
Rum
702,40 SEK
606,00 SEK
RevPAR
197,00 SEK
155,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 9,0
0 %
ikon: room 175
127 %
ikon: bed 460
2 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 45 procent

Under december 2019 registrerades 2 200 bäddnätter i Hultsfred (+44,9 %), av vilka 1 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 670 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 12 procent och utländska bäddnätter ökade med 370 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 45 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Polen (320 nights).

570 rooms (+299,3 %) bokades av fritidsresenärer och 930 rooms (+179,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 40 100 bäddnätter (+15,2 %) för inhemska besökare och 21 500 (+29,5 %) för utlänningar i Hultsfred, sammanlagt 61 700 (+19,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hultsfred av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

990 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 33 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 89,6 procent inhemska och 10,4 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hultsfred i genomsnitt 1,7 nätter (-0,24) och utländska besökare 6,5 nätter (+3,6).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 1,1 miljoner SEK (+431 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 23,3 miljoner SEK och den ökade med 8,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 700 SEK -46,3 %  940 SEK -30,0 % 
Bäddnatt (Registrerade) 470 SEK 17,0 %  380 SEK 34,1 % 
Revpar (Registrerade) 197 SEK -44,2 %  360 SEK -33,9 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
175 rum (+98)
460 bäddar (+8)

Rumsbeläggning 28,0 % (+1,1)
Osålda rum 126
Bädd beläggning 15,1 % (+1,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "hultsfred + nyckelord"

Google söker efter "hultsfred" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa