Hultsfred
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Hultsfred: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 700
3 %
ikon: sweden 1 500
6 %
ikon: foreign 210
11 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 810
5 %
ikon: sweden 760
1 %
ikon: foreign 52
47 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 947 000 SEK
6 %
Genomsnittliga priser:
Natt
551,70 SEK
15,40 SEK
Rum
760,30 SEK
68,20 SEK
RevPAR
164,10 SEK
47,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
25 %
ikon: room 190
28 %
ikon: bed 510
25 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,22
15 %
ikon: bed 0,11
19 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med tre procent

Under mars 2020 registrerades 1 700 bäddnätter i Hultsfred (+3,5 %), av vilka 1 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 210 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med sex procent och utländska bäddnätter minskade med 11 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med tre procent jämfört med förra årets mars.

430 rooms (-12,7 %) bokades av fritidsresenärer och 810 rooms (+40,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 5 100 bäddnätter (+29,3 %) för inhemska besökare och 1 200 (+113,9 %) för utlänningar i Hultsfred, sammanlagt 6 400 (+40,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hultsfred av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

810 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med fem procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 93,6 procent inhemska och 6,4 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hultsfred i genomsnitt 2,0 nätter (+0,09) och utländska besökare 4,0 nätter (+1,6).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 947 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 947 000 SEK (+57 500).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 2,9 miljoner SEK och den ökade med 477 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 760 SEK -8,2 % 680 SEK -17,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 550 SEK 2,9 % 450 SEK -14,4 %
Revpar (Registrerade) 164 SEK -22,3 % 181 SEK -11,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+2)
190 rum (+42)
510 bäddar (+102)

Rumsbeläggning 21,6 % (-3,9)
Osålda rum 149
Bädd beläggning 10,9 % (-2,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "hultsfred + nyckelord"

Google söker efter "hultsfred" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa