Hultsfred
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Hultsfred: Turismen i ett nötskal

ikon: star 1 300
36 %
ikon: sweden 1 200
41 %
ikon: foreign 119
2 %
Topp 3:
Rumänien
34
Storbritannien
28
27 %
Tyskland
19
14 %
ikon: star 840
62 %
ikon: sweden 780
61 %
ikon: foreign 51
76 %
Genomsnittliga priser:
Natt
705,30 SEK
189,50 SEK
Rum
886,40 SEK
161,60 SEK
RevPAR
197,80 SEK
97,80 SEK
ikon: establishment 8,0
0 %
ikon: room 164
1 %
ikon: bed 450
0 %
ikon: room 22 %
62 %
ikon: bed 10 %
45 %

Registrerade gästnätter ökade med 36 procent

Under januari 2022 upptecknades 1 300 registrerade gästnätter i Hultsfred (+36,1 %), var av 1 200 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 119 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 41 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med två procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 36 procent i jämförelse med januari förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Rumänien (34 nights).

196 rum (+23,3 %) bokades av fritidsresenärer och 870 rum (+60,7 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner registrerade gästnätter (+6,0 %) registrerades i hela landet, var av 2,0 miljoner nätter (-3,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (+108,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hultsfred av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,0 %.

840 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 62 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 93,9 procent inhemska och 6,1 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hultsfred i genomsnitt 1,6 nätter (-0,23) och utländska besökare 2,3 nätter (-1,7).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 946 000 SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under januari var 946 000 SEK (+438 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 890 SEK 22,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 710 SEK 36,7 %
Revpar (Registrerade) 198 SEK 97,9 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
164 rum (+1)
450 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 22,3 % (+8,5)
Osålda rum 127
Bädd beläggning 10,2 % (+3,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa