Hultsfred
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Hultsfred: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 400
14 %
ikon: sweden 2 800
12 %
ikon: foreign 540
26 %
Topp 3:
Polen
109
474 %
Kanada
95
9 400 %
Storbritannien
77
141 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 000
16 %
ikon: sweden 1 800
18 %
ikon: foreign 210
4 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,8 milj.
50 %
Genomsnittliga priser:
Natt
519,40 SEK
124,80 SEK
Rum
810,20 SEK
440,00 SEK
RevPAR
309,30 SEK
230,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
10 %
ikon: room 200
162 %
ikon: bed 530
18 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 14 procent

Under september 2019 registrerades 3 400 bäddnätter i Hultsfred (+13,7 %), av vilka 2 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 540 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 12 procent och utländska bäddnätter ökade med 26 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 14 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Polen (109 nights).

940 rooms (+175,5 %) bokades av fritidsresenärer och 1 200 rooms (+105,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 33 700 bäddnätter (+16,4 %) för inhemska besökare och 19 400 (+20,7 %) för utlänningar i Hultsfred, sammanlagt 53 100 (+17,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hultsfred av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

2 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 16 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 89,6 procent inhemska och 10,4 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hultsfred i genomsnitt 1,6 nätter (-0,09) och utländska besökare 2,6 nätter (+0,45).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,8 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 1,8 miljoner SEK (+583 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 19,0 miljoner SEK och den ökade med 7,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 810 SEK -35,2 %  980 SEK -28,2 % 
Bäddnatt (Registrerade) 520 SEK 31,6 %  360 SEK 37,3 % 
Revpar (Registrerade) 310 SEK -42,7 %  400 SEK -31,8 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (+1)
200 rum (+125)
530 bäddar (+79)

Rumsbeläggning 38,2 % (-5,0)
Osålda rum 125
Bädd beläggning 21,1 % (-3,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa