Hylte
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Hylte: Turismen i ett nötskal

ikon: star 1 600
32 %
ikon: sweden 1 500
24 %
ikon: foreign 109
1 111 %
Topp 3:
Polen
43
4 200 %
Danmark
27
Tyskland
21
600 %
ikon: star 550
61 %
ikon: sweden 520
54 %
ikon: foreign 33
312 %
Genomsnittliga priser:
Natt
366,80 SEK
124,20 SEK
Rum
1 806,40 SEK
354,10 SEK
RevPAR
311,60 SEK
141,60 SEK
ikon: establishment 9,0
29 %
ikon: room 66
16 %
ikon: bed 135
14 %
ikon: room 17 %
119 %
ikon: bed 41 %
20 %

Registrerade gästnätter ökade med 32 procent

Under januari 2022 upptecknades 1 600 registrerade gästnätter i Hylte (+32,1 %), var av 1 500 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 109 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 24 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 1 100 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 32 procent i jämförelse med januari förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Polen (43 nights).

100 rum (+138,1 %) bokades av fritidsresenärer och 230 rum (+139,2 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner registrerade gästnätter (+6,0 %) registrerades i hela landet, var av 2,0 miljoner nätter (-3,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (+108,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hylte av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,0 %.

550 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 61 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 94,0 procent inhemska och 6,0 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hylte i genomsnitt 3,0 nätter (-0,72) och utländska besökare 3,3 nätter (+2,2).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 600 000 SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under januari var 600 000 SEK (+299 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 800 SEK -16,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 370 SEK 51,2 %
Revpar (Registrerade) 310 SEK 83,3 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (+2)
66 rum (+9)
135 bäddar (+17)

Rumsbeläggning 17,2 % (+9,4)
Osålda rum 55
Bädd beläggning 40,6 % (+6,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa