Hylte
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Hylte: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 870
30 %
ikon: sweden 860
37 %
ikon: foreign 7,0
83 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 350
14 %
ikon: sweden 340
23 %
ikon: foreign 5,0
80 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 250 000 SEK
21 %
Genomsnittliga priser:
Natt
288,70 SEK
184,60 SEK
Rum
1 367,90 SEK
132,70 SEK
RevPAR
141,70 SEK
149,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
17 %
ikon: room 57
63 %
ikon: bed 118
59 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,1
56 %
ikon: bed 0,24
19 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 30 procent

Under mars 2020 registrerades 870 bäddnätter i Hylte (+29,8 %), av vilka 860 nätter nyttjades av inhemska besökare och 7,0 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 37 procent och utländska bäddnätter minskade med 83 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 30 procent jämfört med förra årets mars.

46 rooms (-54,0 %) bokades av fritidsresenärer och 137 rooms (-12,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 2 500 bäddnätter (+50,2 %) för inhemska besökare och 77 (-41,2 %) för utlänningar i Hylte, sammanlagt 2 600 (+43,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hylte av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

350 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 14 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,6 procent inhemska och 1,4 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hylte i genomsnitt 2,5 nätter (+0,26) och utländska besökare 1,4 nätter (-0,24).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 250 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 250 000 SEK (-65 900).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 836 000 SEK och den minskade med 5 800 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 400 SEK 10,7 % 1 500 SEK 23,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 290 SEK -39,0 % 320 SEK -30,9 %
Revpar (Registrerade) 142 SEK -51,4 % 168 SEK -38,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
57 rum (+22)
118 bäddar (+44)

Rumsbeläggning 10,4 % (-13)
Osålda rum 51
Bädd beläggning 23,7 % (-5,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "hylte + nyckelord"

Google söker efter "hylte" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa