Hylte
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Hylte: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 000
156 %
ikon: sweden 960
160 %
ikon: foreign 33
74 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 340
44 %
ikon: sweden 330
42 %
ikon: foreign 16
129 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 416 000 SEK
115 %
Genomsnittliga priser:
Natt
417,90 SEK
79,50 SEK
Rum
1 460,60 SEK
409,00 SEK
RevPAR
265,30 SEK
0,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
17 %
ikon: room 57
90 %
ikon: bed 118
59 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 156 procent

Under december 2019 registrerades 1 000 bäddnätter i Hylte (+156,0 %), av vilka 960 nätter nyttjades av inhemska besökare och 33 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 160 procent och utländska bäddnätter ökade med 74 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 156 procent jämfört med förra årets december.

123 rooms (+4,2 %) bokades av fritidsresenärer och 162 rooms (+145,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 27 000 bäddnätter (+12,8 %) för inhemska besökare och 10 300 (+5,9 %) för utlänningar i Hylte, sammanlagt 37 300 (+10,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hylte av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

340 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 44 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,3 procent inhemska och 4,7 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hylte i genomsnitt 3,0 nätter (+1,3) och utländska besökare 2,1 nätter (-0,65).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 416 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 416 000 SEK (+223 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 12,2 miljoner SEK och den ökade med 7,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 500 SEK 38,9 % 1 900 SEK 69,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 420 SEK -16,0 % 330 SEK 118,4 %
Revpar (Registrerade) 270 SEK -0,0 % 600 SEK 43,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
57 rum (+27)
118 bäddar (+44)

Rumsbeläggning 18,2 % (-7,1)
Osålda rum 47
Bädd beläggning 30,5 % (+9,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "hylte + nyckelord"

Google söker efter "hylte" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa