Hylte
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Hylte: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 900
10 %
ikon: sweden 1 600
26 %
ikon: foreign 330
31 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 200
63 %
ikon: sweden 1 000
76 %
ikon: foreign 126
4 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 938 000
194 %
Genomsnittliga priser:
Natt
497,50 SEK
311,10 SEK
Rum
1 625,40 SEK
658,40 SEK
RevPAR
548,50 SEK
177,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
33 %
ikon: room 57
90 %
ikon: bed 118
59 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 10 procent

Under september 2019 registrerades 1 900 bäddnätter i Hylte (+10,1 %), av vilka 1 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 330 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 26 procent och utländska bäddnätter minskade med 31 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 10 procent jämfört med förra årets september.

320 rooms (+112,5 %) bokades av fritidsresenärer och 250 rooms (+42,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 23 900 bäddnätter (+7,3 %) för inhemska besökare och 10 000 (+5,5 %) för utlänningar i Hylte, sammanlagt 33 900 (+6,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hylte av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 63 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 89,1 procent inhemska och 10,9 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hylte i genomsnitt 1,5 nätter (-0,59) och utländska besökare 2,6 nätter (-1,3).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 938 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 938 000 SEK (+619 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 10,8 miljoner SEK och den ökade med 6,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 600 SEK 68,1 %  2 000 SEK 77,6 % 
Revpar (Registrerade) 550 SEK 48,0 %  710 SEK 59,6 % 
Bäddnatt (Registrerade) 500 SEK 166,9 %  320 SEK 139,9 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+2)
57 rum (+27)
118 bäddar (+44)

Rumsbeläggning 33,7 % (-4,6)
Osålda rum 38
Bädd beläggning 53,2 % (-32)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa