Idensalmi
Inkvarterings- och resestatistik

April 2021

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Idensalmi: Turismen i ett nötskal

Gästnätter ikon
Gästnätter
ikon: star 2 800
135 %
ikon: finland 2 700
134 %
ikon: foreign 111
164 %
Topp 3:
Italien
58
Danmark
25
0 %
Sverige
9,0
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 600
248 %
ikon: finland 1 600
246 %
ikon: foreign 26
420 %
Topp 3:
Estland
7,0
250 %
Sverige
5,0
Danmark
5,0
67 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 164 000 €
149 %
Genomsnittliga priser:
Natt
59,20 €
3,40 €
Rum
93,20 €
6,20 €
RevPAR
26,20 €
13,50 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 4,0
0 %
ikon: room 188
0 %
ikon: bed 370
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 28 %
92 %
ikon: bed 20 %
128 %
Väder ikon
Väder (mars)
ikon: nederbörd 28 mm

Registrerade gästnätter ökade med 135 procent

Under april 2021 upptecknades 2 800 registrerade gästnätter i Idensalmi (+134,6 %), var av 2 700 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 111 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 134 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 164 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 135 procent i jämförelse med april förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Italien (58 nights).

1 300 nights (+93,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 500 nights (+185,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april upptecknades 9 900 registrerade gästnätter (-17,2 %) för inhemska besökare och 670 (-68,9 %) för utländska besökare i Idensalmi, de vill säga sammanlagt 10 600 (-25,1 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 780 000 registrerade gästnätter (+310,4 %) registrerades i hela landet, var av 727 000 nätter (+319,5 %) utnyttjades av nationella besökare och 53 100 nätter (+216,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Idensalmi av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,4 % (-0,3 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,4 % och utländska gästnätter 0,2 %.

1 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 250 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 98,4 procent inhemska och 1,6 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Idensalmi i genomsnitt 1,6 nätter (-0,79) och utländska besökare 4,3 nätter (-4,1).

Visitor days

Visitor days by region

Visitor days by city

Visitor days by postal code

Visitor nights

Visitor nights by region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 164 000 euro

Den registrerade försäljningen av inkvartering under april var 164 000 euro (+98 000).

Den registrerade försäljningen för januari-april var 653 000 euro, vilket innebär att det minskade med 179 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2021
Antal
Förändring jan-april 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 93 € 7,1 % 91 € 6,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 59 € 6,2 % 62 € 4,8 %
Revpar (Registrerade) 26 € 106,1 % 27 € 0,7 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

4,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
188 rum (+0)
370 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 28,1 % (+14)
Osålda rum 135
Bädd beläggning 20,3 % (+11)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet (mars)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i mars var 8,19/10.

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa