Idensalmi
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Idensalmi: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 800
5 %
ikon: finland 4 400
3 %
ikon: foreign 360
24 %
Topp 3:
Tyskland
57
46 %
Estland
56
36 %
Lettland
52
6 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 000
4 %
ikon: finland 2 800
6 %
ikon: foreign 182
16 %
Topp 3:
Tyskland
33
74 %
Estland
27
29 %
Sverige
26
86 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 312 000 €
2 %
Genomsnittliga priser:
Natt
65,50 €
4,60 €
Rum
91,30 €
9,50 €
RevPAR
37,40 €
1,40 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
0 %
ikon: room 270
0 %
ikon: bed 530
0 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

4 800 registrerade bäddnätter

Under Oktober 2019 registrerades 4 800 bäddnätter i Idensalmi (-4,9 %), av vilka 4 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 360 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med tre procent och utländska bäddnätter minskade med 24 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med fem procent jämfört med förra årets Oktober.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (57 nights).

2 400 nights (-26,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 400 nights (+33,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober registrerades 61 100 bäddnätter (+16,1 %) för inhemska besökare och 8 900 (+99,9 %) för utlänningar i Idensalmi, sammanlagt 70 100 (+22,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (+7,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (+5,3 %) nyttjades av nationella besökare och 436 000 nätter (+12,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Idensalmi av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,4 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

3 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med fyra procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,0 procent inhemska och 6,0 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Idensalmi i genomsnitt 1,5 nätter (-0,14) och utländska besökare 2,0 nätter (-0,2).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 312 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under Oktober var 312 000 euro (+7 000).

Registrerade Försäljningen för januari-Oktober var 3,3 miljoner euro och den minskade med 27 200 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2019
Antal
Förändring jan-Oktober 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 91 € 11,6 %  88 € 4,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 66 € 7,6 % 48 € -19,1 % 
Revpar (Registrerade) 37 € 4,0 % 39 € 3,4 %

Taxfree-försäljning -47,4 %

Taxfree-försäljning minskade med 47 procent från föregående år.

(Ryssar -54,1 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
270 rum (+0)
530 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 41,0 % (-3,0)
Osålda rum 159
Bädd beläggning 28,8 % (-1,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "iisalmi + nyckelord"

Google söker efter "iisalmi" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i Oktober var 8,82/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Global Blue, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa