Idensalmi
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Idensalmi: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 930
86 %
ikon: finland 900
84 %
ikon: foreign 32
97 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 550
85 %
ikon: finland 540
84 %
ikon: foreign 11
97 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 73 700 €
78 %
Genomsnittliga priser:
Natt
78,90 €
29,30 €
Rum
91,20 €
2,70 €
RevPAR
13,10 €
24,10 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 3,0
40 %
ikon: room 181
38 %
ikon: bed 350
40 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 14 %
66 %
ikon: bed 9 %
75 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 34 mm

930 registrerade bäddnätter

Under Maj 2020 registrerades 930 bäddnätter i Idensalmi (-86,1 %), av vilka 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 32 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 84 procent och utländska bäddnätter minskade med 97 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 86 procent jämfört med förra årets Maj.

350 nights (-90,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 590 nights (-81,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Maj registrerades 12 900 bäddnätter (-47,3 %) för inhemska besökare och 2 200 (-41,7 %) för utlänningar i Idensalmi, sammanlagt 15 100 (-46,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 300 000 bäddnätter (-81,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 280 000 nätter (-74,7 %) nyttjades av nationella besökare och 19 500 nätter (-95,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Idensalmi av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

550 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 85 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,0 procent inhemska och 2,0 procent från utlandet.

Under Maj övernattade besökare i registrerad inkvartering i Idensalmi i genomsnitt 1,7 nätter (-0,01) och utländska besökare 2,9 nätter (+0,06).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 73 700 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under Maj var 73 700 euro (-260 000).

Registrerade Försäljningen för januari-Maj var 905 000 euro och den minskade med 638 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Maj 2020
Antal
Förändring jan-Maj 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 91 € 3,0 % 86 € -1,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 79 € 59,3 % 60 € 9,8 %
Revpar (Registrerade) 13 € -64,8 % 25 € -31,5 %

Taxfree-försäljning +21,4 % (januari)

Taxfree-försäljning ökade med 21 procent från föregående år.

(Ryssar +18,3 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

3,0 inkvarteringsanläggningar (-2)
181 rum (-111)
350 bäddar (-240)

Rumsbeläggning 14,4 % (-28)
Osålda rum 155
Bädd beläggning 8,6 % (-25)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "iisalmi + nyckelord"

Google söker efter "iisalmi" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet (februari)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i februari var 8,75/10 (+0,68).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa