Idensalmi
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Idensalmi: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 9 000
52 %
ikon: finland 8 000
44 %
ikon: foreign 1 100
141 %
Topp 3:
Tyskland
310
1 104 %
Ryssland
250
583 %
Polen
84
740 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 900
28 %
ikon: finland 4 500
24 %
ikon: foreign 470
98 %
Topp 3:
Tyskland
122
618 %
Ryssland
91
194 %
Polen
41
720 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 341 000
4 %
Genomsnittliga priser:
Natt
37,70 €
22,00 €
Rum
86,20 €
2,50 €
RevPAR
38,60 €
0,30 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
17 %
ikon: room 290
1 %
ikon: bed 590
4 %
Tax Free ikon
Tax Free
ikon: star 4 %
Ryssland
8 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 52 procent

Under augusti 2019 registrerades 9 000 bäddnätter i Idensalmi (+51,6 %), av vilka 8 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 44 procent och utländska bäddnätter ökade med 141 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 52 procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (310 nights).

5 800 nights (+70,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 3 300 nights (+27,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 50 400 bed nights (+18,2 %) för inhemska besökare och 7 200 (+117,3 %) för utlänningar i Idensalmi, sammanlagt 57 600 (+25,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Idensalmi av det totala antalet bäddnätter var 0,4 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,5 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

4 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 28 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 90,6 procent inhemska och 9,4 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Idensalmi i genomsnitt 1,8 nätter (+0,25) och utländska besökare 2,3 nätter (+0,41).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 341 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 341 000 euro (-14 900).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 2,7 miljoner euro och den ökade med 13 700 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 86 € 2,9 % 87 € 2,9 %
Revpar (Registrerade) 39 € -0,8 % 39 € 3,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 38 € -36,8 %  46 € -19,8 % 

Taxfree-försäljning -3,9 %

Taxfree-försäljning minskade med fyra procent från föregående år.

(Ryssar -7,7 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
290 rum (-4)
590 bäddar (-25)

Rumsbeläggning 44,8 % (-1,7)
Osålda rum 161
Bädd beläggning 45,5 % (+14)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 9,01/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Global Blue, Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa