Idensalmi
Inkvarterings- och resestatistik

Februari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Idensalmi: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 5 200
13 %
ikon: finland 4 300
18 %
ikon: foreign 840
36 %
Topp 3:
Ryssland
168
25 %
Estland
84
300 %
Danmark
81
21 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 100
8 %
ikon: finland 2 900
10 %
ikon: foreign 280
20 %
Topp 3:
Ryssland
64
20 %
Japan
29
142 %
Estland
27
238 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 319 000 €
1 %
Genomsnittliga priser:
Natt
61,70 €
7,20 €
Rum
85,00 €
4,10 €
RevPAR
37,70 €
5,90 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
0 %
ikon: room 270
0 %
ikon: bed 530
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,44
9 %
ikon: bed 0,32
20 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

5 200 registrerade bäddnätter

Under februari 2020 registrerades 5 200 bäddnätter i Idensalmi (-12,6 %), av vilka 4 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 840 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 18 procent och utländska bäddnätter ökade med 36 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 13 procent jämfört med förra årets februari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Ryssland (168 nights).

2 800 nights (-13,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 400 nights (-12,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och februari registrerades 7 500 bäddnätter (-19,3 %) för inhemska besökare och 1 700 (+37,6 %) för utlänningar i Idensalmi, sammanlagt 9 200 (-12,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 1,9 miljoner bäddnätter (+7,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (+10,2 %) nyttjades av nationella besökare och 611 000 nätter (+1,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Idensalmi av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

3 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med åtta procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 91,1 procent inhemska och 8,9 procent från utlandet.

Under februari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Idensalmi i genomsnitt 1,5 nätter (-0,16) och utländska besökare 3,0 nätter (+0,36).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 319 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under februari var 319 000 euro (-3 500).

Registrerade Försäljningen för januari-februari var 588 000 euro och den ökade med 15 800 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
februari 2020
Antal
Förändring jan-februari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 85 € -4,6 % 86 € -1,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 62 € 13,2 % 64 € 17,6 %
Revpar (Registrerade) 38 € -13,6 % 33 € -10,3 %

Taxfree-försäljning +21,4 % (januari)

Taxfree-försäljning ökade med 21 procent från föregående år.

(Ryssar +18,3 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
270 rum (+0)
530 bäddar (+2)

Rumsbeläggning 44,3 % (-4,6)
Osålda rum 150
Bädd beläggning 31,8 % (-8,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "iisalmi + nyckelord"

Google söker efter "iisalmi" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i februari var 8,75/10 (+0,68).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Global Blue, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa