Idensalmi
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Idensalmi: Turismen i ett nötskal

ikon: star 9 900
36 %
ikon: finland 9 700
40 %
ikon: foreign 150
51 %
Topp 3:
Sverige
52
100 %
Estland
26
160 %
Danmark
12
86 %
ikon: star 6 200
35 %
ikon: finland 6 100
34 %
ikon: foreign 86
79 %
Topp 3:
Sverige
28
211 %
Estland
13
44 %
Schweiz
9,0
800 %
Genomsnittliga priser:
Natt
55,80 €
8,80 €
Rum
88,20 €
4,80 €
RevPAR
60,30 €
18,50 €
ikon: establishment 4,0
0 %
ikon: room 210
21 %
ikon: bed 450
12 %
ikon: room 68 %
36 %
ikon: bed 53 %
15 %
ikon: nederbörd 81 mm
47 mm

Registrerade gästnätter ökade med 36 procent

Under juli 2021 upptecknades 9 900 registrerade gästnätter i Idensalmi (+36,2 %), var av 9 700 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 150 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 40 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 51 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 36 procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Sverige (52 nights).

7 600 nights (+35,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 200 nights (+37,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 32 100 registrerade gästnätter (+23,2 %) för inhemska besökare och 910 (-65,2 %) för utländska besökare i Idensalmi, de vill säga sammanlagt 33 000 (+15,1 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 3,4 miljoner registrerade gästnätter (+30,9 %) registrerades i hela landet, var av 3,2 miljoner nätter (+30,9 %) utnyttjades av nationella besökare och 185 000 nätter (+30,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Idensalmi av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,3 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,3 % och utländska gästnätter 0,1 %.

6 200 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 35 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 98,6 procent inhemska och 1,4 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Idensalmi i genomsnitt 1,6 nätter (+0,07) och utländska besökare 1,7 nätter (-4,7).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 551 000 euro

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 551 000 euro (+210 000).

Den registrerade försäljningen för januari-juli var 1,7 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 227 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 88 € 5,8 % 91 € 5,9 %
Revpar (Registrerade) 60 € 44,2 % 36 € 30,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 56 € 18,6 % 51 € 0,5 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

4,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
210 rum (-54)
450 bäddar (-60)

Rumsbeläggning 68,3 % (+18)
Osålda rum 66
Bädd beläggning 53,0 % (+7,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet (juni)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juni var 8,17/10 (-0,76).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa