Imatra-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

April 2022

Imatra-Regionen: Turismen i ett nötskal

Gästnätter ikon
Gästnätter (mars)
ikon: star 13 600
96 %
ikon: finland 13 000
88 %
ikon: foreign 610
1 415 %
Besökare ikon
Besökare (mars)
ikon: star 6 200
81 %
ikon: finland 5 900
74 %
ikon: foreign 280
1 024 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (mars)
ikon: star 562 000 €
52 %
Genomsnittliga priser:
Natt
41,40 €
11,90 €
Rum
89,40 €
18,90 €
RevPAR
29,70 €
10,50 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (mars)
ikon: establishment 15
0 %
ikon: room 670
2 %
ikon: bed 2 000
2 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (mars)
ikon: room 33 %
88 %
ikon: bed 22 %
89 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 1,3 °C
1,3 °C
ikon: nederbörd 21 mm
7 mm

Registrerade gästnätter ökade med 96 procent (mars)

Under mars 2022 upptecknades 13 600 registrerade gästnätter i Imatra-Regionen (+95,8 %), var av 13 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 610 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 88 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 1 400 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 96 procent i jämförelse med mars förra året.

10 200 nights (+141,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 3 400 nights (+24,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars upptecknades 31 400 registrerade gästnätter (+43,8 %) för inhemska besökare och 1 300 (+481,9 %) för utländska besökare i Imatra-Regionen, de vill säga sammanlagt 32 700 (+48,2 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent (mars)

Sammanlagt 1,8 miljoner registrerade gästnätter (+105,0 %) registrerades i hela landet, var av 1,4 miljoner nätter (+70,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 377 000 nätter (+699,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Imatra-Regionen av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,8 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,9 % och utländska gästnätter 0,2 %.

6 200 turister som ankommit till registrerat inkvartering (mars)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 81 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 95,4 procent inhemska och 4,6 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Imatra-Regionen i genomsnitt 2,2 nätter (+0,17) och utländska besökare 2,2 nätter (+0,56).

Visitor days

Visitor days by region

Visitor days by city

Visitor days by postal code

Visitor nights

Visitor nights by region

Färjeankomster från olika hamnar

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2021
Antal
Förändring jan-april 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 97 € 37,6 % 97 € -18,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 59 € 20,5 % 48 € 4,3 %
Revpar (Registrerade) 15 € 324,1 % 17 € -42,7 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

goSaimaa Oy
Kauppakatu 40, 53100 Lappeenranta
+358 (0) 207 120 560 , info@gosaimaa.com , gosaimaa.com

imatra-region logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående