Imatra-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

December 2020

Imatra-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (november)
ikon: star 8 400
53 %
ikon: finland 7 700
7 %
ikon: foreign 700
93 %
Besökare ikon
Besökare (november)
ikon: star 4 900
53 %
ikon: finland 4 600
8 %
ikon: foreign 360
94 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (november)
ikon: star 402 000 €
48 %
Genomsnittliga priser:
Natt
48,10 €
4,30 €
Rum
79,20 €
21,00 €
RevPAR
20,00 €
19,20 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (november)
ikon: establishment 14
8 %
ikon: room 670
1 %
ikon: bed 2 000
1 %
Utländska besökare konsumtion ikon
Utländska besökare konsumtion (november)
ikon: foreign 809 000 €
94 %
Dagbesökare
652 000 €
Övernattande Besökare
157 000 €
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -1,7 °C
1,1 °C
ikon: nederbörd 38 mm
27 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

8 400 registrerade bäddnätter (november)

Under november 2020 registrerades 8 400 bäddnätter i Imatra-Regionen (-53,1 %), av vilka 7 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 700 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med sju procent och utländska bäddnätter minskade med 93 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 53 procent jämfört med förra årets november.

6 200 nights (-58,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 200 nights (-25,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november registrerades 118 000 bäddnätter (-11,8 %) för inhemska besökare och 30 700 (-68,1 %) för utlänningar i Imatra-Regionen, sammanlagt 149 000 (-35,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,0 procent (november)

Sammanlagt 815 000 bäddnätter (-47,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 728 000 nätter (-34,3 %) nyttjades av nationella besökare och 87 200 nätter (-80,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Imatra-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 1,0 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,1 % och utländska bäddnätter 0,8 %.

4 900 turister som ankommit till inkvartering (november)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 53 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 92,7 procent inhemska och 7,3 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Imatra-Regionen i genomsnitt 1,7 nätter (+0,02) och utländska besökare 1,9 nätter (+0,22).

Färjeankomster från olika hamnar

Utländska besökare och deras konsumtion (november)

Antalet utländska besökare i november var 4 900 (-93,5 %). Av dem var 4 100 på en dagstur och 770 stannade minst en natt.

Det kumulativa antalet utländska besökare mellan januari och november var 258 000 (-61,9 %).

Dessa besökares totala konsumtion i Imatra-Regionen i november var 809 000 euro (165 per visitor). Övernattande besökare spenderade 157 000 euro och dagbesökare 652 000 euro. Mellan januari och november var konsumtion 42,1 miljoner euro.

Försäljning av inkvartering 402 000 euro (november)

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 402 000 euro (-377 000).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 6,6 miljoner euro och den minskade med 4,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2020
Antal
Förändring jan-november 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 79 € -21,0 %  97 € -15,0 % 
Bäddnatt (Registrerade) 48 € 9,9 % 44 € -3,6 %
Revpar (Registrerade) 20 € -49,0 %  31 € -33,1 % 

Taxfree-försäljning +17,6 % (januari, Imatra)

Taxfree-försäljning ökade med 18 procent från föregående år.

(Ryssar +18,0 %, Japaner -100,0 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (november)

Registrerad inkvartering

14 inkvarteringsanläggningar (+1)
670 rum (+7)
2 000 bäddar (+14)

Rumsbeläggning 25,3 % (-14)
Osålda rum 500
Bädd beläggning 13,8 % (-16)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "imatra region + nyckelord"

Google söker efter "imatra region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland, Tak Gränsforskning

goSaimaa Oy
Vallikatu 2, 53900 Lappeenranta
+358 (0) 207 120 560, info@gosaimaa.com, gosaimaa.com

imatra-region logo

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående