Imatra-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

September 2022

Imatra-Regionen: Turismen i ett nötskal

ikon: star 19 500
3 %
ikon: finland 14 400
20 %
ikon: foreign 5 100
437 %
ikon: star 10 400
16 %
ikon: finland 8 100
5 %
ikon: foreign 2 200
527 %
Genomsnittliga priser:
Natt
43,90 €
1,60 €
Rum
90,30 €
8,10 €
RevPAR
48,00 €
8,30 €
ikon: establishment 14
7 %
ikon: room 630
9 %
ikon: bed 2 000
7 %
ikon: temperatur 8,9 °C
0,3 °C
ikon: nederbörd 30 mm
4 mm

Registrerade gästnätter ökade med tre procent (augusti)

Under augusti 2022 upptecknades 19 500 registrerade gästnätter i Imatra-Regionen (+2,8 %), var av 14 400 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 5 100 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 20 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 440 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med tre procent i jämförelse med augusti förra året.

15 200 nights (+1,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 4 300 nights (+9,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 117 000 registrerade gästnätter (+3,7 %) för inhemska besökare och 11 700 (+403,7 %) för utländska besökare i Imatra-Regionen, de vill säga sammanlagt 129 000 (+11,7 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent (augusti)

Sammanlagt 2,3 miljoner registrerade gästnätter (+12,6 %) registrerades i hela landet, var av 1,8 miljoner nätter (-2,2 %) utnyttjades av nationella besökare och 560 000 nätter (+114,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Imatra-Regionen av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,8 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,8 % och utländska gästnätter 0,9 %.

10 400 turister som ankommit till registrerat inkvartering (augusti)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 16 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 78,5 procent inhemska och 21,5 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Imatra-Regionen i genomsnitt 1,8 nätter (-0,34) och utländska besökare 2,3 nätter (-0,39).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 855 000 euro (augusti)

Den registrerade försäljningen av inkvartering under augusti var 855 000 euro (-6 200).

Den registrerade försäljningen för januari-augusti var 5,7 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 677 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2022
Antal
Förändring jan-augusti 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 90 € -8,3 % 97 € -5,5 %
Revpar (Registrerade) 48 € 20,8 % 39 € 24,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 44 € -3,5 % 44 € 1,6 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (augusti)

Registrerad inkvartering

14 inkvarteringsanläggningar (-1)
630 rum (-63)
2 000 bäddar (-136)

Rumsbeläggning 53,2 % (+13)
Osålda rum 300

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

goSaimaa Oy
Kauppakatu 40, 53100 Lappeenranta
+358 (0) 207 120 560 , info@gosaimaa.com , gosaimaa.com

imatra-region logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående