Imatra-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Imatra-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 14 900
48 %
ikon: finland 12 700
13 %
ikon: foreign 2 200
85 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 7 800
45 %
ikon: finland 6 800
8 %
ikon: foreign 940
86 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 672 000
47 %
Genomsnittliga priser:
Natt
45,20 €
1,50 €
Rum
89,40 €
24,10 €
RevPAR
27,50 €
24,40 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 16
11 %
ikon: room 750
5 %
ikon: bed 2 200
6 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 15,8 °C
1,9 °C
ikon: nederbörd 37 mm
11 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

14 900 registrerade bäddnätter

Under augusti 2020 registrerades 14 900 bäddnätter i Imatra-Regionen (-48,3 %), av vilka 12 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 13 procent och utländska bäddnätter minskade med 85 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 48 procent jämfört med förra årets augusti.

12 100 nights (-52,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 800 nights (-15,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 82 500 bed nights (-18,6 %) för inhemska besökare och 28 400 (-61,3 %) för utlänningar i Imatra-Regionen, sammanlagt 111 000 (-36,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,9 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (-31,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,5 miljoner nätter (-6,9 %) nyttjades av nationella besökare och 144 000 nätter (-81,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Imatra-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 0,9 % (-0,3 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,8 % och utländska bäddnätter 1,5 %.

7 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 45 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 87,9 procent inhemska och 12,1 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Imatra-Regionen i genomsnitt 1,8 nätter (-0,11) och utländska besökare 2,3 nätter (+0,22).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 672 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 672 000 euro (-586 000).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 4,6 miljoner euro och den minskade med 3,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2020
Antal
Förändring jan-augusti 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 89 € -21,2 %  99 € -14,7 % 
Bäddnatt (Registrerade) 45 € 3,4 % 42 € -8,6 %
Revpar (Registrerade) 28 € -47,0 %  30 € -36,3 % 

Taxfree-försäljning +17,6 % (januari, Imatra)

Taxfree-försäljning ökade med 18 procent från föregående år.

(Ryssar +18,0 %, Japaner -100,0 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

16 inkvarteringsanläggningar (-2)
750 rum (-37)
2 200 bäddar (-138)

Rumsbeläggning 30,8 % (-15)
Osålda rum 520
Bädd beläggning 21,1 % (-18)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

goSaimaa Oy
F.O. Virtasen katu 6, 55100 Imatra
+358 (0) 207 120 560, info@gosaimaa.com, gosaimaa.com

imatra-region logo

Navigera

föregående