Imatra
Inkvarterings- och resestatistik

November 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Imatra: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 17 100
3 %
ikon: finland 7 700
2 %
ikon: foreign 9 400
4 %
Topp 3:
Ryssland
8 000
14 %
Vitryssland
910
0 %
Estland
250
24 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 10 300
10 %
ikon: finland 4 800
4 %
ikon: foreign 5 500
15 %
Topp 3:
Ryssland
5 200
16 %
Sverige
72
76 %
Vitryssland
56
0 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 755 000 €
1 %
Genomsnittliga priser:
Natt
44,10 €
0,70 €
Rum
102,10 €
1,20 €
RevPAR
44,00 €
0,30 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
0 %
ikon: room 570
1 %
ikon: bed 1 700
0 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med tre procent

Under november 2019 registrerades 17 100 bäddnätter i Imatra (+3,0 %), av vilka 7 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 9 400 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med två procent och utländska bäddnätter ökade med fyra procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med tre procent jämfört med förra årets november.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Ryssland (8 000 nights).

14 600 nights (-1,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 600 nights (+38,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november registrerades 120 000 bäddnätter (+15,3 %) för inhemska besökare och 90 800 (-1,3 %) för utlänningar i Imatra, sammanlagt 208 000 (+6,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,1 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner bäddnätter (+5,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (+5,8 %) nyttjades av nationella besökare och 457 000 nätter (+4,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Imatra av det totala antalet bäddnätter var 1,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,7 % och utländska bäddnätter 2,1 %.

10 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 10 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 46,8 procent inhemska och 53,2 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Imatra i genomsnitt 1,6 nätter (-0,04) och utländska besökare 1,7 nätter (-0,19).

Färjeankomster från olika hamnar

Resor gjorda av ryska resenärer över den östra gränsen ökade med 16 procent

Totalt 289 000 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 91,3 procent.

  • Vaalimaa: 74 800 (+12,0 %)
  • Nuijamaa: 119 000 (+20,8 %)
  • Imatra: 54 300 (+17,1 %)
  • Vainikkala (tåg): 15 700 (+28,0 %)
  • Niirala: 23 500 (+10,1 %)
  • Vartius: 8 900 (+4,4 %)
  • Kuusamo: 530 (+41,1 %)
  • Salla: 3 700 (+11,1 %)
  • Raja-Jooseppi: 3 300 (+30,0 %)

Ryska visumansökningar minskade med sex procent

Det gjordes totalt 55 000 visumansökningar till Finland av ryssar. 76,9 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 755 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 755 000 euro (+9 600).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 9,9 miljoner euro och den ökade med 699 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2019
Antal
Förändring jan-november 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 102 € 1,2 %  €
Bäddnatt (Registrerade) 44 € -1,6 % 48 € 1,3 %
Revpar (Registrerade) 44 € 0,8 %  €

Taxfree-försäljning +8,4 %

Taxfree-försäljning ökade med åtta procent från föregående år.

(Ryssar +8,1 %)

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
570 rum (+3)
1 700 bäddar (+1)

Rumsbeläggning 43,1 % (-0,2)
Osålda rum 330
Bädd beläggning 33,0 % (+0,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "imatra + nyckelord"

Google söker efter "imatra" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i november var 8,84/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Global Blue, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa