Imatra
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Imatra: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 24 400
10 %
ikon: finland 11 700
18 %
ikon: foreign 12 700
4 %
Topp 3:
Ryssland
11 100
4 %
Sverige
210
4 %
Irland
198
1 880 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 13 000
7 %
ikon: finland 6 400
9 %
ikon: foreign 6 600
6 %
Topp 3:
Ryssland
5 600
7 %
Sverige
163
16 %
Irland
98
880 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,1 milj.
15 %
Genomsnittliga priser:
Natt
46,30 €
1,80 €
Rum
116,30 €
8,80 €
RevPAR
62,80 €
8,10 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
0 %
ikon: room 580
0 %
ikon: bed 1 800
0 %
Tax Free ikon
Tax Free
ikon: star 7 %
Ryssland
7 %
Kina
1 942 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 10 procent

Under augusti 2019 registrerades 24 400 bäddnätter i Imatra (+10,3 %), av vilka 11 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 12 700 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 18 procent och utländska bäddnätter ökade med fyra procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 10 procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Ryssland (11 100 nights).

21 600 nights (+15,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 900 nights (-16,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 88 800 bed nights (+21,3 %) för inhemska besökare och 68 500 (-4,9 %) för utlänningar i Imatra, sammanlagt 157 000 (+8,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,0 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Imatra av det totala antalet bäddnätter var 1,0 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,7 % och utländska bäddnätter 1,6 %.

13 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med sju procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 49,6 procent inhemska och 50,4 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Imatra i genomsnitt 1,8 nätter (+0,14) och utländska besökare 1,9 nätter (-0,04).

Färjeankomster från olika hamnar

Resor gjorda av ryska resenärer över den östra gränsen ökade med 13 procent

Totalt 348 000 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 92,3 procent.

  • Vaalimaa: 104 000 (+9,0 %)
  • Nuijamaa: 139 000 (+22,2 %)
  • Imatra: 60 400 (+5,6 %)
  • Vainikkala (tåg): 18 000 (+18,5 %)
  • Niirala: 27 600 (+6,7 %)
  • Vartius: 9 600 (+7,0 %)
  • Kuusamo: 560 (+14,1 %)
  • Salla: 2 800 (+0,6 %)
  • Raja-Jooseppi: 3 100 (+32,3 %)

Ryska visumansökningar ökade med 45 procent

Det gjordes totalt 90 700 visumansökningar till Finland av ryssar. 84,3 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 1,1 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 1,1 miljoner euro (+145 000).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 7,4 miljoner euro och den ökade med 626 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 116 € 8,2 % 119 € 5,4 %
Revpar (Registrerade) 63 € 14,7 %  53 € 9,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 46 € 4,0 % 47 € 0,8 %

Taxfree-försäljning +7,1 %

Taxfree-försäljning ökade med sju procent från föregående år.

(Ryssar +6,5 %, Kineser +1 942,2 %)

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
580 rum (+0)
1 800 bäddar (-4)

Rumsbeläggning 54,0 % (+3,1)
Osålda rum 270
Bädd beläggning 44,2 % (+4,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 8,72/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Global Blue, Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa