Imatra
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Imatra: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 18 800
13 %
ikon: finland 5 300
7 %
ikon: foreign 13 500
23 %
Topp 3:
Ryssland
13 200
29 %
Estland
50
22 %
Sverige
49
84 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 10 500
24 %
ikon: finland 3 300
4 %
ikon: foreign 7 200
37 %
Topp 3:
Ryssland
7 000
37 %
Sverige
44
19 %
Storbritannien
28
833 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 900 000 €
6 %
Genomsnittliga priser:
Natt
47,90 €
3,30 €
Rum
126,30 €
3,10 €
RevPAR
50,80 €
2,50 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
0 %
ikon: room 570
1 %
ikon: bed 1 700
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,4
3 %
ikon: bed 0,35
12 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 13 procent

Under januari 2020 registrerades 18 800 bäddnätter i Imatra (+13,0 %), av vilka 5 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 13 500 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med sju procent och utländska bäddnätter ökade med 23 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 13 procent jämfört med förra årets januari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Ryssland (13 200 nights).

17 300 nights (+18,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 500 nights (-25,9 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,1 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (+8,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 957 000 nätter (+10,1 %) nyttjades av nationella besökare och 714 000 nätter (+5,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Imatra av det totala antalet bäddnätter var 1,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,6 % och utländska bäddnätter 1,9 %.

10 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 24 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 31,5 procent inhemska och 68,5 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Imatra i genomsnitt 1,6 nätter (-0,18) och utländska besökare 1,9 nätter (-0,21).

Färjeankomster från olika hamnar

Resor gjorda av ryska resenärer över den östra gränsen ökade med 25 procent

Totalt 291 000 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 91,8 procent.

  • Vaalimaa: 85 500 (+21,9 %)
  • Nuijamaa: 106 000 (+30,6 %)
  • Imatra: 55 800 (+29,3 %)
  • Vainikkala (tåg): 19 600 (+30,1 %)
  • Niirala: 25 700 (+20,4 %)
  • Vartius: 9 200 (+3,5 %)
  • Kuusamo: 720 (+11,7 %)
  • Salla: 4 000 (+14,9 %)
  • Raja-Jooseppi: 3 000 (+5,6 %)

Ryska visumansökningar ökade med nio procent

Det gjordes totalt 37 100 visumansökningar till Finland av ryssar. 81,1 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 900 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under januari var 900 000 euro (+48 500).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 126 € 2,5 %
Revpar (Registrerade) 51 € 5,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 48 € -6,5 %

Taxfree-försäljning +17,6 %

Taxfree-försäljning ökade med 18 procent från föregående år.

(Ryssar +18,0 %, Japaner -100,0 %)

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
570 rum (+3)
1 700 bäddar (+11)

Rumsbeläggning 40,2 % (+1,0)
Osålda rum 340
Bädd beläggning 35,0 % (+3,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "imatra + nyckelord"

Google söker efter "imatra" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i januari var 8,74/10 (+0,02).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Global Blue, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa