Enare Utan Saariselkä
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2021

Enare Utan Saariselkä: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (februari)
ikon: star 2 300
92 %
ikon: finland 2 100
11 %
ikon: foreign 250
99 %
Topp 3:
Frankrike
76
99 %
Spanien
26
96 %
Schweiz
11
98 %
Besökare ikon
Besökare (februari)
ikon: star 1 000
89 %
ikon: finland 920
8 %
ikon: foreign 113
99 %
Topp 3:
Frankrike
29
98 %
Spanien
9,0
97 %
Estland
8,0
56 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (februari)
ikon: star 136 000 €
94 %
Genomsnittliga priser:
Natt
58,80 €
21,50 €
Rum
89,00 €
49,10 €
RevPAR
11,00 €
86,50 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (februari)
ikon: establishment 13
28 %
ikon: room 460
35 %
ikon: bed 1 100
34 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (februari)
ikon: room 0,12
82 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 300 registrerade bäddnätter (februari)

Under februari 2021 registrerades 2 300 bäddnätter i Enare Utan Saariselkä (-91,9 %), av vilka 2 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 250 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 11 procent och utländska bäddnätter minskade med 99 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 92 procent jämfört med förra årets februari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Frankrike (76 nights).

1 700 nights (-92,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 600 nights (-91,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och februari registrerades 4 400 bäddnätter (+17,9 %) för inhemska besökare och 540 (-99,0 %) för utlänningar i Enare Utan Saariselkä, sammanlagt 4 900 (-91,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter (Ivalo)

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent (februari)

Sammanlagt 902 000 bäddnätter (-51,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 842 000 nätter (-32,1 %) nyttjades av nationella besökare och 59 500 nätter (-90,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Enare Utan Saariselkä av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (-1,3 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

1 000 turister som ankommit till inkvartering (februari)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 89 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 89,1 procent inhemska och 10,9 procent från utlandet.

Under februari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Enare Utan Saariselkä i genomsnitt 2,2 nätter (+0,38) och utländska besökare 2,2 nätter (-0,81).

2 800 flygresenärer (Ivalo)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 2 800 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 68 procent.

Av lokala passagerare anlände 0,0 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 100,0 %.

Dessutom registrerades 2 600 passagerare som avreste från flygplatsen (-77,0 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 5 400 (-73,0 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Ivalo)

Ankommande passagerare från (Ivalo)

Passagerare på transfers från (Ivalo)

Avresande passagerare från (Ivalo)

Färjeankomster från olika hamnar

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2021
Antal
Förändring jan-mars 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 133 € -2,5 % 133 € -2,7 %
Revpar (Icke-Registrerade) 91 € -4,4 % 78 € -18,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Airbnb och Vrbo

220 inkvarteringsanläggningar (+14)
210 lägenheter (+18)
370 rum (+16)

Lägenhetsbeläggning 68,8 % (-1,4)
Osålda lägenheter 66

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "inari excl. saariselkä + nyckelord"

Google söker efter "inari excl. saariselkä" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Finavia, Statistik Finland, Tak Research

INARI-SAARISELKÄ MATKAILU OY
Sairaalantie 3 a
99800 Ivalo
inarisaariselka.fi

inari logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående