Enare Utan Saariselkä
Inkvarterings- och resestatistik

September 2020

Enare Utan Saariselkä: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 12 700
17 %
ikon: finland 11 500
16 %
ikon: foreign 1 200
79 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 7 300
15 %
ikon: finland 6 700
21 %
ikon: foreign 610
80 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 682 000 €
1 %
Genomsnittliga priser:
Natt
53,80 €
8,70 €
Rum
100,80 €
20,50 €
RevPAR
28,00 €
1,80 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 22
0 %
ikon: room 750
2 %
ikon: bed 1 900
1 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

12 700 registrerade bäddnätter

Under september 2020 registrerades 12 700 bäddnätter i Enare Utan Saariselkä (-17,3 %), av vilka 11 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 16 procent och utländska bäddnätter minskade med 79 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 17 procent jämfört med förra årets september.

10 000 nights (-5,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 700 nights (-44,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 55 700 bäddnätter (+15,0 %) för inhemska besökare och 72 100 (-31,3 %) för utlänningar i Enare Utan Saariselkä, sammanlagt 128 000 (-16,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,0 procent

Sammanlagt 1,2 miljoner bäddnätter (-32,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (-12,3 %) nyttjades av nationella besökare och 87 000 nätter (-83,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Enare Utan Saariselkä av det totala antalet bäddnätter var 1,0 % (+0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,0 % och utländska bäddnätter 1,3 %.

7 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 15 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 91,7 procent inhemska och 8,3 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Enare Utan Saariselkä i genomsnitt 1,7 nätter (-0,07) och utländska besökare 1,9 nätter (+0,12).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,1 miljoner euro

Total försäljning av inkvartering under september var 1,1 miljoner euro (+158 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 38,7 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 682 000 euro (-10 200) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 431 000 euro (+168 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2020
Antal
Förändring jan-september 2020
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 148 € 19,8 %  150 € 17,9 % 
Revpar (Icke-Registrerade) 104 € 19,9 %  100 € 23,2 % 
Adr (Registrerade) 101 € 25,5 %  121 €
Bäddnatt (Registrerade) 54 € 19,2 %  65 € 42,4 % 
Revpar (Registrerade) 28 € -6,0 % 47 €

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

22 inkvarteringsanläggningar (+0)
750 rum (+14)
1 900 bäddar (+22)

Rumsbeläggning 27,8 % (-9,3)
Osålda rum 540

Airbnb och Vrbo

220 inkvarteringsanläggningar (+40)
200 lägenheter (+44)
370 rum (+47)

Lägenhetsbeläggning 70,3 % (+0,07)
Osålda lägenheter 61

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "inari excl. saariselkä + nyckelord"

Google söker efter "inari excl. saariselkä" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Statistik Finland, Tak Research

INARI-SAARISELKÄ MATKAILU OY
Kelotie/Siula
99830 Saariselkä
inarisaariselka.fi

inari logo

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående