Enare Utan Saariselkä
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Enare Utan Saariselkä: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 14 100
17 %
ikon: finland 11 800
33 %
ikon: foreign 2 300
71 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 9 000
18 %
ikon: finland 7 600
41 %
ikon: foreign 1 400
75 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 543 000
25 %
Genomsnittliga priser:
Natt
38,40 €
4,30 €
Rum
84,40 €
3,10 €
RevPAR
20,90 €
9,80 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 22
5 %
ikon: room 760
9 %
ikon: bed 1 900
7 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

14 100 registrerade bäddnätter

Under augusti 2020 registrerades 14 100 bäddnätter i Enare Utan Saariselkä (-16,7 %), av vilka 11 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 33 procent och utländska bäddnätter minskade med 71 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 17 procent jämfört med förra årets augusti.

12 100 nights (-5,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 000 nights (-51,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 44 200 bed nights (+14,6 %) för inhemska besökare och 70 900 (-28,7 %) för utlänningar i Enare Utan Saariselkä, sammanlagt 115 000 (-16,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

9 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 18 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 84,5 procent inhemska och 15,5 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Enare Utan Saariselkä i genomsnitt 1,6 nätter (-0,09) och utländska besökare 1,7 nätter (+0,21).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 964 000 euro

Total försäljning av inkvartering under augusti var 964 000 euro (+10 100). Andelen från Airbnb och HomeAway var 43,7 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 543 000 euro (-183 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 421 000 euro (+193 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2020
Antal
Förändring jan-augusti 2020
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 155 € 30,0 %  150 € 17,5 % 
Revpar (Icke-Registrerade) 103 € 28,4 %  99 € 23,7 % 
Adr (Registrerade) 84 € 3,8 % 123 €
Bäddnatt (Registrerade) 38 € -10,2 %  66 € 44,8 % 
Revpar (Registrerade) 21 € -31,9 %  51 €

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

22 inkvarteringsanläggningar (+1)
760 rum (+63)
1 900 bäddar (+118)

Rumsbeläggning 24,8 % (-13)
Osålda rum 570

Airbnb och HomeAway

210 inkvarteringsanläggningar (+38)
200 lägenheter (+48)
370 rum (+67)

Lägenhetsbeläggning 66,7 % (-0,84)
Osålda lägenheter 67

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Statistik Finland, Tak Research

INARI-SAARISELKÄ MATKAILU OY
Kelotie/Siula
99830 Saariselkä
inarisaariselka.fi

inari logo

Navigera

föregående