Enare Utan Saariselkä
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2021

Enare Utan Saariselkä: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (juli)
ikon: star 25 100
20 %
ikon: finland 21 800
16 %
ikon: foreign 3 300
55 %
Topp 3:
Tyskland
820
100 %
Schweiz
199
137 %
Norge
194
64 %
Besökare ikon
Besökare (juli)
ikon: star 16 000
15 %
ikon: finland 14 000
11 %
ikon: foreign 2 100
46 %
Topp 3:
Tyskland
420
88 %
Norge
144
69 %
Schweiz
118
84 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (juli)
ikon: star 1,1 milj. €
30 %
Genomsnittliga priser:
Natt
44,30 €
3,50 €
Rum
92,70 €
2,50 €
RevPAR
43,50 €
6,20 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (juli)
ikon: establishment 23
5 %
ikon: room 770
4 %
ikon: bed 1 900
2 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (juli)
ikon: room 47 %
14 %

Registrerade bäddnätter ökade med 20 procent (juli)

Under juli 2021 upptecknades 25 100 registrerade bäddnätter i Enare Utan Saariselkä (+19,8 %), av vilka 21 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 3 300 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför ökade med 16 procent och utländska registrerade bäddnätter ökade med 55 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 20 procent jämfört med förra årets juli.

De flesta registrerade utländska bäddnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (820 nights).

22 300 nights (+14,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 900 nights (+79,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 45 900 registrerade bäddnätter (+43,7 %) för inhemska besökare och 5 900 (-91,4 %) för utlänningar i Enare Utan Saariselkä, sammanlagt 51 800 (-48,4 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter (Enare)

Registrerade bäddnätter (Ivalo)

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent (juli)

Sammanlagt 3,3 miljoner registrerade bäddnätter (+29,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,2 miljoner nätter (+29,5 %) nyttjades av nationella besökare och 186 000 nätter (+30,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Enare Utan Saariselkä av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,8 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,7 % och utländska bäddnätter 1,8 %.

16 000 turister som ankommit till registrerat inkvartering (juli)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 15 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 87,0 procent inhemska och 13,0 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Enare Utan Saariselkä i genomsnitt 1,6 nätter (+0,06) och utländska besökare 1,6 nätter (+0,1).

2 300 flygresenärer (Ivalo)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 2 300 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg ökade med 35 procent.

Av lokala passagerare anlände 0,1 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 99,9 %.

Dessutom registrerades 2 400 passagerare som avreste från flygplatsen (+44,7 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 4 600 (+40,0 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Ivalo)

Ankommande passagerare från (Ivalo)

Passagerare på transfers från (Ivalo)

Avresande passagerare från (Ivalo)

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,6 miljoner euro (juli)

Total försäljning av inkvartering under juli var 1,6 miljoner euro (+266 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 28,4 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 1,1 miljoner euro (+258 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 442 000 euro (+7 800).

Totalt Försäljningen för januari-juli var 4,8 miljoner euro och den minskade med 4,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 137 € -11,7 % 135 € -9,4 %
Adr (Registrerade) 93 € 2,7 % 89 € -29,9 %
Revpar (Icke-Registrerade) 89 € -20,7 % 78 € -20,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 44 € 8,6 % 48 € -32,1 %
Revpar (Registrerade) 43 € 16,7 % 22 € -60,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (juli)

Registrerad inkvartering

23 inkvarteringsanläggningar (+1)
770 rum (+26)
1 900 bäddar (+40)

Rumsbeläggning 46,9 % (+5,6)
Osålda rum 410

Airbnb och Vrbo

220 inkvarteringsanläggningar (+16)
200 lägenheter (+12)
370 rum (+12)

Lägenhetsbeläggning 65,0 % (-7,4)
Osålda lägenheter 71

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "inari excl. saariselkä + nyckelord"

Google söker efter "inari excl. saariselkä" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Finavia, Statistik Finland, Tak Research

INARI-SAARISELKÄ MATKAILU OY
Sairaalantie 3 a
99800 Ivalo
inarisaariselka.fi

inari logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående