Enare Utan Saariselkä
Inkvarterings- och resestatistik

December 2020

Enare Utan Saariselkä: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (november)
ikon: star 2 700
68 %
ikon: finland 2 100
16 %
ikon: foreign 500
92 %
Topp 3:
Tyskland
310
67 %
Storbritannien
44
89 %
Kanada
44
144 %
Besökare ikon
Besökare (november)
ikon: star 1 200
70 %
ikon: finland 1 100
9 %
ikon: foreign 125
96 %
Topp 3:
Tyskland
41
80 %
Kanada
23
229 %
Norge
10
97 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (november)
ikon: star 157 000 €
67 %
Genomsnittliga priser:
Natt
59,20 €
1,10 €
Rum
79,40 €
8,40 €
RevPAR
7,10 €
17,90 €

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 700 registrerade bäddnätter (november)

Under november 2020 registrerades 2 700 bäddnätter i Enare Utan Saariselkä (-67,5 %), av vilka 2 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 500 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 16 procent och utländska bäddnätter minskade med 92 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 68 procent jämfört med förra årets november.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (310 nights).

1 400 nights (-73,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 200 nights (-55,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november registrerades 61 200 bäddnätter (+13,8 %) för inhemska besökare och 72 900 (-36,8 %) för utlänningar i Enare Utan Saariselkä, sammanlagt 134 000 (-20,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter (Ivalo)

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent (november)

Sammanlagt 815 000 bäddnätter (-47,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 728 000 nätter (-34,3 %) nyttjades av nationella besökare och 87 200 nätter (-80,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Enare Utan Saariselkä av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (-0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,6 %.

1 200 turister som ankommit till inkvartering (november)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 70 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 89,8 procent inhemska och 10,2 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Enare Utan Saariselkä i genomsnitt 2,0 nätter (+0,12) och utländska besökare 4,0 nätter (+2,0).

2 800 flygresenärer (Ivalo)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 2 800 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 92 procent.

Av lokala passagerare anlände 0,7 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 99,3 %.

Dessutom registrerades 2 200 passagerare som avreste från flygplatsen (-92,7 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 5 000 (-92,4 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Ivalo)

Ankommande passagerare från (Ivalo)

Passagerare på transfers från (Ivalo)

Avresande passagerare från (Ivalo)

Färjeankomster från olika hamnar

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2020
Antal
Förändring jan-december 2020
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 119 € -13,5 % 119 € 11,9 %
Revpar (Icke-Registrerade) 54 € -32,8 % 58 € 9,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Airbnb och Vrbo

113 inkvarteringsanläggningar (-6)
104 lägenheter (+5)
185 rum (-4)

Lägenhetsbeläggning 45,2 % (-13)
Osålda lägenheter 57

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "inari excl. saariselkä + nyckelord"

Google söker efter "inari excl. saariselkä" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Finavia, Statistik Finland, Tak Research

INARI-SAARISELKÄ MATKAILU OY
Kelotie/Siula
99830 Saariselkä
inarisaariselka.fi

inari logo

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående