Enare Utan Saariselkä
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2019

Enare Utan Saariselkä: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 21 300
1 %
ikon: finland 10 800
6 %
ikon: foreign 10 500
9 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 15 600
8 %
ikon: finland 7 900
4 %
ikon: foreign 7 700
14 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 752 000 €
7 %
Genomsnittliga priser:
Natt
35,30 €
2,10 €
Rum
77,10 €
1,70 €
RevPAR
32,90 €
1,50 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 21
5 %
ikon: room 700
0 %
ikon: bed 1 800
4 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med en procent

Under juli 2019 registrerades 21 300 bäddnätter i Enare Utan Saariselkä (+0,7 %), av vilka 10 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 10 500 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med sex procent och utländska bäddnätter ökade med nio procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med en procent jämfört med förra årets juli.

17 700 nights (+0,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 3 600 nights (+1,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli registrerades 29 700 bäddnätter (-0,3 %) för inhemska besökare och 91 300 (+24,1 %) för utlänningar i Enare Utan Saariselkä, sammanlagt 121 000 (+17,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter (Ivalo)

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent

Sammanlagt 3,3 miljoner bäddnätter (+5,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,5 miljoner nätter (+7,9 %) nyttjades av nationella besökare och 794 000 nätter (-0,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Enare Utan Saariselkä av det totala antalet bäddnätter var 0,7 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,4 % och utländska bäddnätter 1,3 %.

15 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med åtta procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 50,6 procent inhemska och 49,4 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Enare Utan Saariselkä i genomsnitt 1,4 nätter (-0,15) och utländska besökare 1,4 nätter (-0,06).

3 000 flygresenärer (Ivalo)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 3 000 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg ökade med 12 procent.

Av lokala passagerare anlände 0,0 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 100,0 %.

Dessutom registrerades 2 900 passagerare som avreste från flygplatsen (+10,0 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 5 900 (+11,1 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Ivalo)

Ankommande passagerare från (Ivalo)

Passagerare på transfers från (Ivalo)

Avresande passagerare från (Ivalo)

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 963 000 euro

Total försäljning av inkvartering under juli var 963 000 euro (+105 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 22,0 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 752 000 euro (+50 100) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 212 000 euro (+54 400).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2019
Antal
Förändring jan-juli 2019
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 118 € -12,3 %  129 € 13,9 % 
Adr (Registrerade) 77 € -2,2 %  €
Revpar (Icke-Registrerade) 75 € -13,3 %  80 € 15,2 % 
Bäddnatt (Registrerade) 35 € 6,4 % 46 € 3,3 %
Revpar (Registrerade) 33 € 4,7 %  €

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

21 inkvarteringsanläggningar (-1)
700 rum (+0)
1 800 bäddar (-68)

Rumsbeläggning 42,6 % (+2,8)
Osålda rum 400

Airbnb och Vrbo

157 inkvarteringsanläggningar (+61)
139 lägenheter (+56)
290 rum (+108)

Lägenhetsbeläggning 63,8 % (-0,71)
Osålda lägenheter 50

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "inari excl. saariselkä + nyckelord"

Google söker efter "inari excl. saariselkä" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Finavia, Statistik Finland, Tak Research

INARI-SAARISELKÄ MATKAILU OY
Kelotie/Siula
99830 Saariselkä
inarisaariselka.fi

inari logo

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa