Enare Utan Saariselkä
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Enare Utan Saariselkä: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 17 000
2 %
ikon: finland 8 900
5 %
ikon: foreign 8 100
2 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 10 900
3 %
ikon: finland 5 400
4 %
ikon: foreign 5 600
2 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 726 000 €
2 %
Genomsnittliga priser:
Natt
42,70 €
0,00 €
Rum
81,30 €
4,00 €
RevPAR
30,70 €
2,30 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 21
5 %
ikon: room 700
4 %
ikon: bed 1 800
5 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med två procent

Under augusti 2019 registrerades 17 000 bäddnätter i Enare Utan Saariselkä (+1,6 %), av vilka 8 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 8 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med fem procent och utländska bäddnätter minskade med två procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med två procent jämfört med förra årets augusti.

12 800 nights (+2,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 4 100 nights (-1,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 38 600 bäddnätter (+1,0 %) för inhemska besökare och 99 400 (+21,4 %) för utlänningar i Enare Utan Saariselkä, sammanlagt 138 000 (+14,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Enare Utan Saariselkä av det totala antalet bäddnätter var 0,7 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,5 % och utländska bäddnätter 1,0 %.

10 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med tre procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 49,2 procent inhemska och 50,8 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Enare Utan Saariselkä i genomsnitt 1,7 nätter (+0,01) och utländska besökare 1,5 nätter (-0,07).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 954 000 euro

Total försäljning av inkvartering under augusti var 954 000 euro (+110 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 23,9 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 726 000 euro (+11 400) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 228 000 euro (+98 200).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 119 € 3,0 % 127 € 12,3 % 
Adr (Registrerade) 81 € -4,7 %  €
Revpar (Icke-Registrerade) 80 € 26,5 %  80 € 16,4 % 
Bäddnatt (Registrerade) 43 € -0,0 % 46 € 2,8 %
Revpar (Registrerade) 31 € -6,9 %  €

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

21 inkvarteringsanläggningar (-1)
700 rum (-28)
1 800 bäddar (-87)

Rumsbeläggning 37,8 % (-0,9)
Osålda rum 430

Airbnb och Vrbo

175 inkvarteringsanläggningar (+71)
154 lägenheter (+66)
310 rum (+123)

Lägenhetsbeläggning 67,5 % (+13)
Osålda lägenheter 50

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "inari excl. saariselkä + nyckelord"

Google söker efter "inari excl. saariselkä" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Statistik Finland, Tak Research

INARI-SAARISELKÄ MATKAILU OY
Kelotie/Siula
99830 Saariselkä
inarisaariselka.fi

inari logo

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa