Enare Utan Saariselkä
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Enare Utan Saariselkä: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 15 300
12 %
ikon: finland 9 900
5 %
ikon: foreign 5 400
28 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 8 600
19 %
ikon: finland 5 500
16 %
ikon: foreign 3 100
25 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 693 000 €
8 %
Genomsnittliga priser:
Natt
45,20 €
1,60 €
Rum
80,40 €
3,20 €
RevPAR
29,80 €
1,70 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 22
10 %
ikon: room 730
6 %
ikon: bed 1 800
3 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 12 procent

Under september 2019 registrerades 15 300 bäddnätter i Enare Utan Saariselkä (+12,2 %), av vilka 9 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 5 400 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med fem procent och utländska bäddnätter ökade med 28 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 12 procent jämfört med förra årets september.

10 500 nights (+8,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 4 800 nights (+21,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 48 500 bäddnätter (+1,8 %) för inhemska besökare och 105 000 (+21,7 %) för utlänningar i Enare Utan Saariselkä, sammanlagt 153 000 (+14,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter (Ivalo)

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent

Sammanlagt 1,8 miljoner bäddnätter (+5,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,3 miljoner nätter (+3,0 %) nyttjades av nationella besökare och 516 000 nätter (+11,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Enare Utan Saariselkä av det totala antalet bäddnätter var 0,8 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,8 % och utländska bäddnätter 1,1 %.

8 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 19 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 64,3 procent inhemska och 35,7 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Enare Utan Saariselkä i genomsnitt 1,8 nätter (-0,19) och utländska besökare 1,8 nätter (+0,04).

4 600 flygresenärer (Ivalo)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 4 600 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg ökade med 22 procent.

Av lokala passagerare anlände 0,0 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 100,0 %.

Dessutom registrerades 4 600 passagerare som avreste från flygplatsen (+22,9 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 9 300 (+22,3 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Ivalo)

Ankommande passagerare från (Ivalo)

Passagerare på transfers från (Ivalo)

Avresande passagerare från (Ivalo)

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 956 000 euro

Total försäljning av inkvartering under september var 956 000 euro (+176 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 27,5 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 693 000 euro (+53 300) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 263 000 euro (+123 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 124 € 2,6 % 127 € 11,2 % 
Revpar (Icke-Registrerade) 87 € 27,7 %  81 € 17,9 % 
Adr (Registrerade) 80 € -3,9 %  €
Bäddnatt (Registrerade) 45 € -3,4 % 46 € 2,0 %
Revpar (Registrerade) 30 € -5,4 %  €

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

22 inkvarteringsanläggningar (+2)
730 rum (+42)
1 800 bäddar (+60)

Rumsbeläggning 37,1 % (-0,6)
Osålda rum 460

Airbnb och Vrbo

178 inkvarteringsanläggningar (+73)
161 lägenheter (+70)
330 rum (+144)

Lägenhetsbeläggning 70,3 % (+14)
Osålda lägenheter 48

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "inari excl. saariselkä + nyckelord"

Google söker efter "inari excl. saariselkä" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Finavia, Statistik Finland, Tak Research

INARI-SAARISELKÄ MATKAILU OY
Kelotie/Siula
99830 Saariselkä
inarisaariselka.fi

inari logo

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa