Enare Utan Saariselkä
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2020

Enare Utan Saariselkä: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 21 000
1 %
ikon: finland 18 900
74 %
ikon: foreign 2 100
80 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 14 000
11 %
ikon: finland 12 500
58 %
ikon: foreign 1 400
82 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 854 000 €
14 %
Genomsnittliga priser:
Natt
40,70 €
5,40 €
Rum
90,20 €
13,10 €
RevPAR
37,30 €
4,40 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 22
5 %
ikon: room 740
6 %
ikon: bed 1 800
3 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

21 000 registrerade bäddnätter

Under juli 2020 registrerades 21 000 bäddnätter i Enare Utan Saariselkä (-1,5 %), av vilka 18 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 74 procent och utländska bäddnätter minskade med 80 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med en procent jämfört med förra årets juli.

19 400 nights (+9,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 600 nights (-55,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli registrerades 32 400 bäddnätter (+9,2 %) för inhemska besökare och 68 600 (-24,9 %) för utlänningar i Enare Utan Saariselkä, sammanlagt 101 000 (-16,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent

Sammanlagt 2,6 miljoner bäddnätter (-21,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-1,8 %) nyttjades av nationella besökare och 141 000 nätter (-82,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Enare Utan Saariselkä av det totala antalet bäddnätter var 0,8 % (+0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,8 % och utländska bäddnätter 1,5 %.

14 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 11 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 89,8 procent inhemska och 10,2 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Enare Utan Saariselkä i genomsnitt 1,5 nätter (+0,14) och utländska besökare 1,5 nätter (+0,13).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,3 miljoner euro

Total försäljning av inkvartering under juli var 1,3 miljoner euro (+325 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 33,7 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 854 000 euro (+103 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 434 000 euro (+222 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2020
Antal
Förändring jan-juli 2020
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 156 € 32,0 %  149 € 15,5 % 
Revpar (Icke-Registrerade) 113 € 49,9 %  98 € 22,9 % 
Adr (Registrerade) 90 € 17,0 %  127 €
Bäddnatt (Registrerade) 41 € 15,4 %  70 € 51,2 % 
Revpar (Registrerade) 37 € 13,4 %  56 €

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

22 inkvarteringsanläggningar (+1)
740 rum (+43)
1 800 bäddar (+46)

Rumsbeläggning 41,3 % (-1,3)
Osålda rum 440

Airbnb och Vrbo

200 inkvarteringsanläggningar (+44)
192 lägenheter (+53)
360 rum (+71)

Lägenhetsbeläggning 72,4 % (+8,7)
Osålda lägenheter 53

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "inari excl. saariselkä + nyckelord"

Google söker efter "inari excl. saariselkä" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Statistik Finland, Tak Research

INARI-SAARISELKÄ MATKAILU OY
Kelotie/Siula
99830 Saariselkä
inarisaariselka.fi

inari logo

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa