Enare Utan Saariselkä
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Enare Utan Saariselkä: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 14 100
17 %
ikon: finland 11 800
33 %
ikon: foreign 2 300
71 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 9 000
18 %
ikon: finland 7 600
41 %
ikon: foreign 1 400
75 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 543 000 €
25 %
Genomsnittliga priser:
Natt
38,40 €
4,30 €
Rum
84,40 €
3,10 €
RevPAR
20,90 €
9,80 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 22
5 %
ikon: room 760
9 %
ikon: bed 1 900
7 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,25
34 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

14 100 registrerade bäddnätter

Under augusti 2020 registrerades 14 100 bäddnätter i Enare Utan Saariselkä (-16,7 %), av vilka 11 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 33 procent och utländska bäddnätter minskade med 71 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 17 procent jämfört med förra årets augusti.

12 100 nights (-5,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 000 nights (-51,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 43 700 bäddnätter (+13,4 %) för inhemska besökare och 70 800 (-28,7 %) för utlänningar i Enare Utan Saariselkä, sammanlagt 115 000 (-17,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter (Ivalo)

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (-30,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,5 miljoner nätter (-6,3 %) nyttjades av nationella besökare och 149 000 nätter (-81,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Enare Utan Saariselkä av det totala antalet bäddnätter var 0,8 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,8 % och utländska bäddnätter 1,6 %.

9 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 18 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 84,5 procent inhemska och 15,5 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Enare Utan Saariselkä i genomsnitt 1,6 nätter (-0,09) och utländska besökare 1,7 nätter (+0,21).

1 700 flygresenärer (Ivalo)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 1 700 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 50 procent.

Av lokala passagerare anlände 0,0 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 100,0 %.

Dessutom registrerades 1 600 passagerare som avreste från flygplatsen (-53,1 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 3 300 (-51,5 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Ivalo)

Ankommande passagerare från (Ivalo)

Passagerare på transfers från (Ivalo)

Avresande passagerare från (Ivalo)

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 964 000 euro

Total försäljning av inkvartering under augusti var 964 000 euro (+9 900). Andelen från Airbnb och Vrbo var 43,7 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 543 000 euro (-183 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 421 000 euro (+193 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2020
Antal
Förändring jan-augusti 2020
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 155 € 30,0 % 150 € 17,5 %
Revpar (Icke-Registrerade) 104 € 29,2 % 99 € 23,8 %
Adr (Registrerade) 84 € 3,8 % 123 €
Bäddnatt (Registrerade) 38 € -10,2 % 66 € 45,0 %
Revpar (Registrerade) 21 € -31,9 % 51 €

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

22 inkvarteringsanläggningar (+1)
760 rum (+63)
1 900 bäddar (+118)

Rumsbeläggning 24,8 % (-13)
Osålda rum 570

Airbnb och Vrbo

210 inkvarteringsanläggningar (+38)
200 lägenheter (+47)
370 rum (+67)

Lägenhetsbeläggning 67,1 % (-0,4)
Osålda lägenheter 66

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "inari excl. saariselkä + nyckelord"

Google söker efter "inari excl. saariselkä" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Finavia, Statistik Finland, Tak Research

INARI-SAARISELKÄ MATKAILU OY
Sairaalantie 3 a
99800 Ivalo
inarisaariselka.fi

inari logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa