Inre Savonia Och Varkaus
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Inre Savonia Och Varkausregionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 300
66 %
ikon: finland 2 900
65 %
ikon: foreign 360
69 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 930
81 %
ikon: finland 880
80 %
ikon: foreign 45
92 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 61 800 €
85 %
Genomsnittliga priser:
Natt
18,90 €
24,10 €
Rum
78,80 €
9,20 €
RevPAR
16,40 €
9,30 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
27 %
ikon: room 131
76 %
ikon: bed 440
66 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 21 %
29 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 8,9 °C
0,4 °C
ikon: nederbörd 48 mm
20 mm

3 300 registrerade bäddnätter

Under Maj 2020 registrerades 3 300 bäddnätter i Inre Savonia Och Varkausregionen (-65,8 %), av vilka 2 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 360 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 65 procent och utländska bäddnätter minskade med 69 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 66 procent jämfört med förra årets Maj.

1 400 nights (-74,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 900 nights (-54,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Maj registrerades 23 700 bäddnätter (-40,1 %) för inhemska besökare och 4 700 (-5,4 %) för utlänningar i Inre Savonia Och Varkausregionen, sammanlagt 28 500 (-36,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,1 procent

Sammanlagt 300 000 bäddnätter (-81,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 280 000 nätter (-74,7 %) nyttjades av nationella besökare och 19 500 nätter (-95,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Inre Savonia Och Varkausregionen av det totala antalet bäddnätter var 1,1 % (+0,5 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,0 % och utländska bäddnätter 1,8 %.

930 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 81 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,2 procent inhemska och 4,8 procent från utlandet.

Under Maj övernattade besökare i registrerad inkvartering i Inre Savonia Och Varkausregionen i genomsnitt 3,3 nätter (+1,4) och utländska besökare 7,9 nätter (+5,8).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 61 800 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under Maj var 61 800 euro (-349 000).

Registrerade Försäljningen för januari-Maj var 1,1 miljoner euro och den minskade med 854 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Maj 2020
Antal
Förändring jan-Maj 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 79 € -10,4 % 86 € -3,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 19 € -56,0 % 38 € -12,7 %
Revpar (Registrerade) 16 € -36,2 % 22 € -13,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (-3)
131 rum (-410)
440 bäddar (-850)

Rumsbeläggning 20,8 % (-8,4)
Osålda rum 104

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "inner savonia and varkaus region + nyckelord"

Google söker efter "inner savonia and varkaus region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa