Inre Savonia Och Varkaus
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Inre Savonia Och Varkausregionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 13 300
0 %
ikon: finland 12 100
3 %
ikon: foreign 1 100
20 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 5 400
5 %
ikon: finland 5 000
4 %
ikon: foreign 430
17 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 524 000 €
5 %
Genomsnittliga priser:
Natt
39,60 €
1,70 €
Rum
90,00 €
1,90 €
RevPAR
33,70 €
0,50 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
0 %
ikon: room 520
0 %
ikon: bed 1 300
1 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 3,3 °C
1,8 °C
ikon: nederbörd 71 mm
36 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

13 300 registrerade bäddnätter

Under Oktober 2019 registrerades 13 300 bäddnätter i Inre Savonia Och Varkausregionen (+0,3 %), av vilka 12 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med tre procent och utländska bäddnätter minskade med 20 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med mindre än en procent jämfört med förra årets Oktober.

5 700 nights (-10,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 7 500 nights (+10,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober registrerades 105 000 bäddnätter (+2,0 %) för inhemska besökare och 19 700 (-12,4 %) för utlänningar i Inre Savonia Och Varkausregionen, sammanlagt 125 000 (-0,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (+7,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (+5,3 %) nyttjades av nationella besökare och 436 000 nätter (+12,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Inre Savonia Och Varkausregionen av det totala antalet bäddnätter var 0,8 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,0 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

5 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med fem procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 92,0 procent inhemska och 8,0 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Inre Savonia Och Varkausregionen i genomsnitt 2,4 nätter (+0,16) och utländska besökare 2,6 nätter (-0,1).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 524 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under Oktober var 524 000 euro (+24 300).

Registrerade Försäljningen för januari-Oktober var 4,5 miljoner euro och den ökade med 158 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2019
Antal
Förändring jan-Oktober 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 90 € 2,2 % 84 € 4,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 40 € 4,5 % 36 € 4,2 %
Revpar (Registrerade) 34 € 1,4 % 29 € 2,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+0)
520 rum (-2)
1 300 bäddar (+18)

Rumsbeläggning 37,4 % (-0,3)
Osålda rum 320

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "inner savonia and varkaus region + nyckelord"

Google söker efter "inner savonia and varkaus region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa