Innherred
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Innherred: Turismen i ett nötskal

ikon: star 56 800
ikon: norway 54 000
ikon: foreign 2 800
ikon: star 35 600
ikon: norway 33 500
ikon: foreign 2 000
Genomsnittliga priser:
Natt
278,50 kr
Rum
1 185,10 kr
RevPAR
668,10 kr
ikon: establishment 27
ikon: room 760
ikon: bed 1 700

56 800 registrerade gästnätter

Under juli 2021 upptecknades 56 800 registrerade gästnätter i Innherred, var av 54 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 2 800 av utländska besökare.

18 300 nights nyttjades av fritidsresenärer och 6 300 nights av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 113 000 registrerade gästnätter för inhemska besökare och 6 600 för utländska besökare i Innherred, de vill säga sammanlagt 120 000 registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,9 procent

Sammanlagt 6,6 miljoner registrerade gästnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, var av 6,1 miljoner nätter (+3,0 %) utnyttjades av nationella besökare och 549 000 nätter (+14,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Innherred av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,9 % (+0,3 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,9 % och utländska gästnätter 0,5 %.

35 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Utav alla registrerade ankomster var 94,3 procent inhemska och 5,7 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Innherred i genomsnitt 1,6 nätter och utländska besökare 1,4 nätter.

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 15,8 miljoner kronor

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 15,8 miljoner kronor.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 kr 1 000 kr
Revpar (Registrerade) 670 kr 320 kr
Bäddnatt (Registrerade) 280 kr 370 kr

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

27 inkvarteringsanläggningar
760 rum
1 700 bäddar

Rumsbeläggning 56,4 %
Osålda rum 330
Bädd beläggning 45,4 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Norge

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa