Östra Lapland
Inkvarterings- och resestatistik

November 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Östra Lappland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 12 900
19 %
ikon: finland 8 000
14 %
ikon: foreign 4 800
27 %
Topp 3:
Ryssland
1 300
10 %
Kina
570
280 %
Japan
540
51 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 000
1 %
ikon: finland 1 300
10 %
ikon: foreign 660
13 %
Topp 3:
Ryssland
260
14 %
Frankrike
64
5 %
Kina
60
3 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 398 000 €
98 %
Genomsnittliga priser:
Natt
31,00 €
12,40 €
Rum
115,90 €
48,90 €
RevPAR
24,10 €
14,10 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 23
10 %
ikon: room 760
12 %
ikon: bed 3 100
5 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -6,2 °C
5,7 °C
ikon: nederbörd 37 mm
19 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 19 procent

Under november 2019 registrerades 12 900 bäddnätter i Östra Lappland (+18,6 %), av vilka 8 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 4 800 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 14 procent och utländska bäddnätter ökade med 27 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 19 procent jämfört med förra årets november.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Ryssland (1 300 nights).

12 100 nights (+35,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 750 nights (-60,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november registrerades 193 000 bäddnätter (-2,5 %) för inhemska besökare och 56 800 (-0,9 %) för utlänningar i Östra Lappland, sammanlagt 249 000 (-2,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner bäddnätter (+5,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (+5,8 %) nyttjades av nationella besökare och 457 000 nätter (+4,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Östra Lappland av det totala antalet bäddnätter var 0,8 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,7 % och utländska bäddnätter 1,1 %.

2 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 67,1 procent inhemska och 32,9 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Östra Lappland i genomsnitt 6,0 nätter (+0,21) och utländska besökare 7,3 nätter (+2,3).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 398 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 398 000 euro (+197 000).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 7,3 miljoner euro och den ökade med 2,4 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2019
Antal
Förändring jan-november 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 116 € 73,1 %   €
Bäddnatt (Registrerade) 31 € 67,2 %  29 € 52,4 % 
Revpar (Registrerade) 24 € 141,6 %   €

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

23 inkvarteringsanläggningar (+2)
760 rum (+84)
3 100 bäddar (+136)

Rumsbeläggning 20,8 % (+5,9)
Osålda rum 600
Bädd beläggning 10,8 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "itä-lappi + nyckelord"

Google söker efter "itä-lappi" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa