Östra Lapland
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Östra Lappland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 21 000
12 %
ikon: finland 16 100
1 %
ikon: foreign 4 900
36 %
Topp 3:
Thailand
1 700
69 %
Nederländerna
1 000
18 %
Tyskland
580
56 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 6 300
4 %
ikon: finland 5 100
6 %
ikon: foreign 1 200
9 %
Topp 3:
Nederländerna
340
22 %
Tyskland
230
4 %
Ryssland
154
38 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 547 000
24 %
Genomsnittliga priser:
Natt
26,10 €
7,70 €
Rum
85,80 €
27,90 €
RevPAR
26,20 €
8,40 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 28
7 %
ikon: room 810
1 %
ikon: bed 3 300
4 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 11,7 °C
0,6 °C
ikon: nederbörd 36 mm
73 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

21 000 registrerade bäddnätter

Under augusti 2019 registrerades 21 000 bäddnätter i Östra Lappland (-12,3 %), av vilka 16 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 4 900 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med en procent och utländska bäddnätter minskade med 36 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 12 procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Thailand (1 700 nights).

18 200 nights (+12,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 800 nights (-63,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 150 000 bed nights (-3,7 %) för inhemska besökare och 50 300 (-2,8 %) för utlänningar i Östra Lappland, sammanlagt 201 000 (-3,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,9 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Östra Lappland av det totala antalet bäddnätter var 0,9 % (-0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,0 % och utländska bäddnätter 0,6 %.

6 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med fyra procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 80,4 procent inhemska och 19,6 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Östra Lappland i genomsnitt 3,2 nätter (+0,16) och utländska besökare 4,0 nätter (-2,8).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 547 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 547 000 euro (+107 000).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 5,7 miljoner euro och den ökade med 1,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 86 € 48,1 %   €
Revpar (Registrerade) 26 € 47,7 %   €
Bäddnatt (Registrerade) 26 € 41,6 %  29 € 45,3 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

28 inkvarteringsanläggningar (-2)
810 rum (-9)
3 300 bäddar (-148)

Rumsbeläggning 30,5 % (-0,1)
Osålda rum 560
Bädd beläggning 17,3 % (-1,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa