Östra Lapland
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Östra Lappland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 29 700
8 %
ikon: finland 13 600
5 %
ikon: foreign 16 100
22 %
Topp 3:
Nederländerna
4 500
8 %
Storbritannien
3 500
79 %
Ryssland
1 900
15 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 6 400
19 %
ikon: finland 3 100
12 %
ikon: foreign 3 300
27 %
Topp 3:
Kina
670
61 %
Nederländerna
640
5 %
Storbritannien
490
84 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 881 000 €
18 %
Genomsnittliga priser:
Natt
29,60 €
2,40 €
Rum
81,60 €
2,00 €
RevPAR
34,80 €
0,60 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 25
4 %
ikon: room 840
4 %
ikon: bed 3 500
4 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,43
4 %
ikon: bed 0,25
6 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -8,7 °C
7,9 °C
ikon: nederbörd 42 mm
11 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med åtta procent

Under januari 2020 registrerades 29 700 bäddnätter i Östra Lappland (+8,2 %), av vilka 13 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 16 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med fem procent och utländska bäddnätter ökade med 22 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med åtta procent jämfört med förra årets januari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Nederländerna (4 500 nights).

28 000 nights (+6,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 700 nights (+34,0 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,8 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (+8,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 957 000 nätter (+10,1 %) nyttjades av nationella besökare och 714 000 nätter (+5,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Östra Lappland av det totala antalet bäddnätter var 1,8 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,4 % och utländska bäddnätter 2,3 %.

6 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 19 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 48,0 procent inhemska och 52,0 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Östra Lappland i genomsnitt 4,5 nätter (-0,78) och utländska besökare 4,9 nätter (-0,21).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 881 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under januari var 881 000 euro (+132 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 82 € -2,4 %
Revpar (Registrerade) 35 € 1,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 30 € 8,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

25 inkvarteringsanläggningar (+1)
840 rum (+30)
3 500 bäddar (+136)

Rumsbeläggning 42,6 % (+1,7)
Osålda rum 480
Bädd beläggning 24,6 % (+1,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "itä-lappi + nyckelord"

Google söker efter "itä-lappi" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa