Östra Lapland
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Östra Lappland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 6 600
79 %
ikon: finland 6 400
78 %
ikon: foreign 141
95 %
Topp 3:
Tyskland
54
50 %
Sverige
27
23 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 540
91 %
ikon: finland 540
91 %
ikon: foreign 0,0
100 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 64 600 €
94 %
Genomsnittliga priser:
Natt
9,80 €
22,80 €
Rum
59,20 €
34,30 €
RevPAR
4,70 €
37,20 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 19
24 %
ikon: room 610
26 %
ikon: bed 2 900
14 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,08
82 %
ikon: bed 0,04
86 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -1,8 °C
3,2 °C
ikon: nederbörd 31 mm
21 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

6 600 registrerade bäddnätter

Under april 2020 registrerades 6 600 bäddnätter i Östra Lappland (-79,3 %), av vilka 6 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 141 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 78 procent och utländska bäddnätter minskade med 95 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 79 procent jämfört med förra årets april.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (54 nights).

6 200 nights (-79,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 400 nights (-78,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april registrerades 74 300 bäddnätter (-24,5 %) för inhemska besökare och 35 600 (-12,4 %) för utlänningar i Östra Lappland, sammanlagt 110 000 (-21,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,5 procent

Sammanlagt 190 000 bäddnätter (-88,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 173 000 nätter (-85,8 %) nyttjades av nationella besökare och 16 800 nätter (-95,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Östra Lappland av det totala antalet bäddnätter var 3,5 % (+1,4 procentandelar), av inhemska bäddnätter 3,7 % och utländska bäddnätter 0,8 %.

540 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 91 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 100,0 procent inhemska och 0,0 procent från utlandet.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 64 600 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 64 600 euro (-974 000).

Registrerade Försäljningen för januari-april var 3,5 miljoner euro och den minskade med 1,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2020
Antal
Förändring jan-april 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 59 € -36,7 % 100 € 6,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 9,8 € -69,9 % 32 € -2,4 %
Revpar (Registrerade) 4,7 € -88,7 % 41 € -13,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

19 inkvarteringsanläggningar (-6)
610 rum (-210)
2 900 bäddar (-480)

Rumsbeläggning 8,0 % (-37)
Osålda rum 560
Bädd beläggning 3,8 % (-24)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "itä-lappi + nyckelord"

Google söker efter "itä-lappi" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa