Ivalo
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2021

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

2 600 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 2 600 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg ökade med 50 procent.

Utav alla passagerare som anlände var 0,2 % från utlandet, vilket betyder att 99,8 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 2 700 passagerare som avreste från flygplatsen (+42,2 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 5 300 (+45,8 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Finavia, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa