Jämsä-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Jämsä-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (juli)
ikon: star 22 500
10 %
ikon: finland 22 200
9 %
ikon: foreign 240
95 %
Topp 3:
Frankrike
62
85 %
Nederländerna
54
91 %
Estland
48
88 %
Besökare ikon
Besökare (juli)
ikon: star 8 500
5 %
ikon: finland 8 400
19 %
ikon: foreign 102
90 %
Topp 3:
Nederländerna
30
88 %
Spanien
27
49 %
Estland
18
82 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (juli)
ikon: star 485 000
30 %
Genomsnittliga priser:
Natt
21,60 €
6,20 €
Rum
66,80 €
28,50 €
RevPAR
25,50 €
8,90 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (juli)
ikon: establishment 6,0
14 %
ikon: room 580
14 %
ikon: bed 3 600
5 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 15,4 °C
0,0 °C
ikon: nederbörd 24 mm
44 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

22 500 registrerade bäddnätter (juli)

Under juli 2020 registrerades 22 500 bäddnätter i Jämsä-Regionen (-9,5 %), av vilka 22 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 240 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med nio procent och utländska bäddnätter minskade med 95 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 10 procent jämfört med förra årets juli.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Frankrike (62 nights).

16 600 nights (-14,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 5 800 nights (+10,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli registrerades 110 000 bed nights (-12,4 %) för inhemska besökare och 18 100 (-36,7 %) för utlänningar i Jämsä-Regionen, sammanlagt 128 000 (-16,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,9 procent (juli)

Sammanlagt 2,6 miljoner bäddnätter (-21,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-2,2 %) nyttjades av nationella besökare och 141 000 nätter (-82,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Jämsä-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 0,9 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,9 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

8 500 turister som ankommit till inkvartering (juli)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med fem procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,8 procent inhemska och 1,2 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Jämsä-Regionen i genomsnitt 2,6 nätter (-0,24) och utländska besökare 2,3 nätter (-2,1).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 485 000 euro (juli)

Registrerad försäljning av inkvartering under juli var 485 000 euro (-206 000).

Registrerade Försäljningen för januari-juli var 3,6 miljoner euro och den minskade med 1,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2020
Antal
Förändring jan-juli 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 67 € -29,9 %  91 € -23,1 % 
Revpar (Registrerade) 26 € -25,8 %  30 € -33,5 % 
Bäddnatt (Registrerade) 22 € -22,4 %  28 € -21,7 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (juli)

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
580 rum (-98)
3 600 bäddar (-200)

Rumsbeläggning 38,2 % (+2,1)
Osålda rum 360

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Jämsek Oy
Seppolantie 5, 42100 Jämsä

jamsa-region logo

Navigera

föregående