Jämsä-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

April 2021

Jämsä-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (december 2020)
ikon: star 26 200
17 %
ikon: finland 25 600
35 %
ikon: foreign 580
83 %
Topp 3:
Nederländerna
240
56 %
Frankrike
125
1 289 %
Estland
109
92 %
Besökare ikon
Besökare (december 2020)
ikon: star 7 500
3 %
ikon: finland 7 400
15 %
ikon: foreign 137
84 %
Topp 3:
Nederländerna
94
51 %
Frankrike
11
120 %
Estland
10
97 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (december 2020)
ikon: star 886 000 €
4 %
Genomsnittliga priser:
Natt
33,80 €
4,10 €
Rum
129,30 €
4,80 €
RevPAR
52,60 €
3,10 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (december 2020)
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 580
0 %
ikon: bed 3 600
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (december 2020)
ikon: room 0,41
2 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 3,2 °C
1,0 °C
ikon: nederbörd 42 mm
18 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Registrerade bäddnätter ökade med 17 procent (december 2020)

Under december 2020 registrerades 26 200 bäddnätter i Jämsä-Regionen (+16,9 %), av vilka 25 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 580 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 35 procent och utländska bäddnätter minskade med 83 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 17 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Nederländerna (240 nights).

21 400 nights (+5,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 4 800 nights (+131,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 188 000 bäddnätter (+4,3 %) för inhemska besökare och 20 100 (-44,7 %) för utlänningar i Jämsä-Regionen, sammanlagt 208 000 (-3,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

7 500 turister som ankommit till inkvartering (december 2020)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med tre procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,2 procent inhemska och 1,8 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Jämsä-Regionen i genomsnitt 3,5 nätter (+0,51) och utländska besökare 4,2 nätter (+0,16).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 886 000 euro (december 2020)

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 886 000 euro (+36 500).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 5,9 miljoner euro och den minskade med 1,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2020
Antal
Förändring jan-december 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 129 € 3,8 % 93 € -15,0 %
Revpar (Registrerade) 53 € 6,2 % 29 € -21,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 34 € -10,8 % 28 € -20,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (december 2020)

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
580 rum (+1)
3 600 bäddar (+1)

Rumsbeläggning 40,7 % (+0,9)
Osålda rum 340

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "jämsä region + nyckelord"

Google söker efter "jämsä region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Jämsän kaupunki
Seppolantie 5, 42100 Jämsä

jamsa-region logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående