Jämsä-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

November 2020

Jämsä-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (Oktober)
ikon: star 16 400
64 %
ikon: finland 16 000
78 %
ikon: foreign 380
61 %
Topp 3:
Nederländerna
170
25 %
Frankrike
62
87 %
Estland
52
66 %
Besökare ikon
Besökare (Oktober)
ikon: star 5 800
61 %
ikon: finland 5 700
66 %
ikon: foreign 112
37 %
Topp 3:
Nederländerna
80
24 %
Tyskland
12
Estland
9,0
29 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (Oktober)
ikon: star 402 000 €
58 %
Genomsnittliga priser:
Natt
24,60 €
0,90 €
Rum
74,80 €
20,50 €
RevPAR
22,90 €
8,00 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (Oktober)
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 580
0 %
ikon: bed 3 600
0 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 3,0 °C
3,5 °C
ikon: nederbörd 74 mm
25 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Registrerade bäddnätter ökade med 64 procent (Oktober)

Under Oktober 2020 registrerades 16 400 bäddnätter i Jämsä-Regionen (+64,5 %), av vilka 16 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 380 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 78 procent och utländska bäddnätter minskade med 61 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 64 procent jämfört med förra årets Oktober.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Nederländerna (170 nights).

12 000 nights (+62,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 4 400 nights (+68,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober registrerades 153 000 bäddnätter (-1,1 %) för inhemska besökare och 19 500 (-39,9 %) för utlänningar i Jämsä-Regionen, sammanlagt 172 000 (-7,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,4 procent (Oktober)

Sammanlagt 1,1 miljoner bäddnätter (-32,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (-14,8 %) nyttjades av nationella besökare och 79 700 nätter (-81,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Jämsä-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 1,4 % (+0,9 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,5 % och utländska bäddnätter 0,5 %.

5 800 turister som ankommit till inkvartering (Oktober)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 61 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,1 procent inhemska och 1,9 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Jämsä-Regionen i genomsnitt 2,8 nätter (+0,19) och utländska besökare 3,4 nätter (-2,0).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 402 000 euro (Oktober)

Registrerad försäljning av inkvartering under Oktober var 402 000 euro (+148 000).

Registrerade Försäljningen för januari-Oktober var 4,7 miljoner euro och den minskade med 1,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2020
Antal
Förändring jan-Oktober 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 75 € 37,9 %  90 € -14,8 % 
Bäddnatt (Registrerade) 25 € -3,7 % 27 € -23,1 % 
Revpar (Registrerade) 23 € 53,4 %  28 € -23,5 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (Oktober)

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
580 rum (+1)
3 600 bäddar (+4)

Rumsbeläggning 30,6 % (+3,1)
Osålda rum 400

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "jämsä region + nyckelord"

Google söker efter "jämsä region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Jämsek Oy
Seppolantie 5, 42100 Jämsä

jamsa-region logo

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående