Himos-Jämsä
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2021

Jämsä: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (juli)
ikon: star 32 600
48 %
ikon: finland 32 000
47 %
ikon: foreign 550
132 %
Topp 3:
Estland
220
352 %
Nederländerna
129
139 %
Förenta Staterna
50
Besökare ikon
Besökare (juli)
ikon: star 11 300
33 %
ikon: finland 11 100
32 %
ikon: foreign 184
80 %
Topp 3:
Nederländerna
84
180 %
Estland
39
117 %
Schweiz
17
750 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (juli)
ikon: star 940 000 €
92 %
Genomsnittliga priser:
Natt
28,90 €
6,60 €
Rum
111,30 €
38,00 €
RevPAR
54,40 €
26,90 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (juli)
ikon: establishment 5,0
0 %
ikon: room 580
0 %
ikon: bed 3 600
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (juli)
ikon: room 49 %
30 %
ikon: bed 27 %
47 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 14,5 °C
1,1 °C
ikon: nederbörd 129 mm
105 mm

Registrerade bäddnätter ökade med 48 procent (juli)

Under juli 2021 upptecknades 32 600 registrerade bäddnätter i Jämsä (+48,1 %), av vilka 32 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 550 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför ökade med 47 procent och utländska registrerade bäddnätter ökade med 132 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 48 procent jämfört med förra årets juli.

De flesta registrerade utländska bäddnätterna upptecknades för besökare från Estland (220 nights).

25 700 nights (+58,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 6 900 nights (+18,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 168 000 registrerade bäddnätter (+53,9 %) för inhemska besökare och 4 200 (-76,4 %) för utlänningar i Jämsä, sammanlagt 172 000 (+35,4 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,0 procent (juli)

Sammanlagt 3,3 miljoner registrerade bäddnätter (+29,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,2 miljoner nätter (+29,5 %) nyttjades av nationella besökare och 186 000 nätter (+30,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Jämsä av det totala antalet registrerade bäddnätter var 1,0 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,0 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

Registrerade inhemska jämförelse av bäddnätter mellan regioner

11 300 turister som ankommit till registrerat inkvartering (juli)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 33 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 98,4 procent inhemska och 1,6 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Jämsä i genomsnitt 2,9 nätter (+0,3) och utländska besökare 3,0 nätter (+0,67).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,4 miljoner euro (juli)

Total försäljning av inkvartering under juli var 1,4 miljoner euro (+494 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 31,2 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 940 000 euro (+452 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 426 000 euro (+42 800).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 220 € 1,2 % 220 € -8,2 %
Revpar (Icke-Registrerade) 143 € 3,9 % 119 € -5,1 %
Adr (Registrerade) 111 € 51,8 % 117 €
Revpar (Registrerade) 54 € 97,9 % 49 €
Bäddnatt (Registrerade) 29 € 29,9 % 33 €

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (juli)

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
580 rum (+0)
3 600 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 48,9 % (+11)
Osålda rum 290
Bädd beläggning 27,4 % (+8,7)

Airbnb och Vrbo

126 inkvarteringsanläggningar (+7)
120 lägenheter (+8)
300 rum (+14)

Lägenhetsbeläggning 64,6 % (+1,7)
Osålda lägenheter 42

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "jämsä + nyckelord"

Google söker efter "jämsä" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende plats kundnöjdhet (juni)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juni var 7,98/10 (-0,34).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

Jämsän kaupunki
Seppolantie 5, 42100 Jämsä

jamsa logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående