Jämsä
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2021

Jämsä: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 19 700
11 %
ikon: finland 18 900
27 %
ikon: foreign 780
89 %
Topp 3:
Nederländerna
630
38 %
Frankrike
62
933 %
Sverige
57
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 6 900
8 %
ikon: finland 6 500
10 %
ikon: foreign 310
79 %
Topp 3:
Nederländerna
290
8 %
Estland
10
98 %
Danmark
4,0
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 558 000 €
14 %
Genomsnittliga priser:
Natt
28,40 €
0,90 €
Rum
82,80 €
23,30 €
RevPAR
33,10 €
5,90 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
0 %
ikon: room 570
0 %
ikon: bed 3 600
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,4
9 %
ikon: bed 0,18
11 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -6,6 °C
6,8 °C
ikon: nederbörd 54 mm
2 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

19 700 registrerade bäddnätter

Under januari 2021 registrerades 19 700 bäddnätter i Jämsä (-11,3 %), av vilka 18 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 780 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 27 procent och utländska bäddnätter minskade med 89 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 11 procent jämfört med förra årets januari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Nederländerna (630 nights).

14 100 nights (-10,8 %) nyttjades av fritidsresenärer och 5 500 nights (-12,6 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,9 procent

Sammanlagt 681 000 bäddnätter (-59,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 629 000 nätter (-34,3 %) nyttjades av nationella besökare och 52 000 nätter (-92,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Jämsä av det totala antalet bäddnätter var 2,9 % (+1,6 procentandelar), av inhemska bäddnätter 3,0 % och utländska bäddnätter 1,5 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

6 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med åtta procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,5 procent inhemska och 4,5 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Jämsä i genomsnitt 2,9 nätter (+0,37) och utländska besökare 2,5 nätter (-2,3).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 558 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under januari var 558 000 euro (-91 300).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 83 € -22,0 %
Revpar (Registrerade) 33 € -15,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 28 € -3,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
570 rum (+1)
3 600 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 39,9 % (+3,2)
Osålda rum 340
Bädd beläggning 17,7 % (-2,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "jämsä + nyckelord"

Google söker efter "jämsä" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i januari var 8,09/10 (-0,54).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Jämsän kaupunki
Seppolantie 5, 42100 Jämsä

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående