Himos-Jämsä
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2023

Jämsä: Turismen i ett nötskal

ikon: star 29 000
12 %
ikon: finland 26 100
15 %
ikon: foreign 2 800
34 %
ikon: star 9 900
12 %
ikon: finland 9 100
14 %
ikon: foreign 800
20 %
Genomsnittliga priser:
Natt
39,10 €
1,00 €
Rum
163,40 €
2,70 €
RevPAR
62,60 €
11,00 €
ikon: establishment 6,0
20 %
ikon: room 620
9 %
ikon: bed 3 700
2 %
ikon: temperatur -2,8 °C
2,5 °C
ikon: nederbörd 2 mm
44 mm
ikon: Instagram följare 22
ikon: Twitter följare 5,0
1 %

29 000 registrerade gästnätter (december 2022)

Under december 2022 upptecknades 29 000 registrerade gästnätter i Jämsä (-11,8 %), var av 26 100 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 2 800 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 15 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 34 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 12 procent i jämförelse med december förra året.

20 700 nights (-19,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 8 200 nights (+18,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december upptecknades 268 000 registrerade gästnätter (+2,2 %) för inhemska besökare och 21 000 (+94,2 %) för utländska besökare i Jämsä, de vill säga sammanlagt 289 000 (+5,8 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,6 procent (december 2022)

Sammanlagt 1,8 miljoner registrerade gästnätter (+11,8 %) registrerades i hela landet, var av 1,1 miljoner nätter (+5,2 %) utnyttjades av nationella besökare och 731 000 nätter (+23,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Jämsä av det totala antalet registrerade gästnätter var 1,6 % (-0,4 procentandelar), av inhemska gästnätter 2,5 % och utländska gästnätter 0,4 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

9 900 turister som ankommit till registrerat inkvartering (december 2022)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 12 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 91,9 procent inhemska och 8,1 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Jämsä i genomsnitt 2,9 nätter (-0,03) och utländska besökare 3,5 nätter (+0,37).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,5 miljoner euro (december 2022)

Total försäljning av inkvartering under december var 1,5 miljoner euro (+5 700). Andelen från Airbnb och Vrbo var 22,7 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 1,1 miljoner euro (-117 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 333 000 euro (+123 000).

Totalt försäljningen för januari-december var 13,0 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 1,1 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2022
Antal
Förändring jan-december 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 200 € 13,2 % 185 € -9,4 %
Adr (Registrerade) 163 € 1,7 % 127 € 9,5 %
Revpar (Icke-Registrerade) 95 € 23,0 % 92 € -6,4 %
Revpar (Registrerade) 63 € -15,0 % 49 € 12,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 39 € 2,7 % 34 € 5,9 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (december 2022)

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
620 rum (+50)
3 700 bäddar (+88)

Rumsbeläggning 38,3 % (-7,5)
Osålda rum 380
Bädd beläggning 25,5 % (-4,0)

Airbnb och Vrbo

146 inkvarteringsanläggningar (+41)
130 lägenheter (+32)
330 rum (+76)

Lägenhetsbeläggning 46,8 % (+3,7)
Osålda lägenheter 69

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Finska Meteorologiska Institutet, Meteostat, Socialblade, Statistik Finland, Tak Research

Jämsän kaupunki
Seppolantie 5, 42100 Jämsä

jamsa logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående