Himos-Jämsä
Inkvarterings- och resestatistik

December 2021

Jämsä: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (november)
ikon: star 14 600
46 %
ikon: finland 14 000
41 %
ikon: foreign 580
635 %
Besökare ikon
Besökare (november)
ikon: star 5 600
51 %
ikon: finland 5 400
48 %
ikon: foreign 110
450 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (november)
ikon: star 411 000 €
53 %
Genomsnittliga priser:
Natt
28,20 €
1,40 €
Rum
101,80 €
30,60 €
RevPAR
24,80 €
8,50 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (november)
ikon: establishment 5,0
0 %
ikon: room 560
1 %
ikon: bed 3 600
0 %
Utländska besökare konsumtion ikon
Utländska besökare konsumtion (november)
ikon: finland 3,2 milj. €
48 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -8,7 °C
8,1 °C
ikon: nederbörd 22 mm
36 mm

Registrerade bäddnätter ökade med 46 procent (november)

Under november 2021 upptecknades 14 600 registrerade bäddnätter i Jämsä (+45,7 %), av vilka 14 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 580 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför ökade med 41 procent och utländska registrerade bäddnätter ökade med 640 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 46 procent jämfört med förra årets november.

6 800 nights (+14,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 7 800 nights (+91,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november upptecknades 232 000 registrerade bäddnätter (+43,3 %) för inhemska besökare och 8 700 (-54,6 %) för utlänningar i Jämsä, sammanlagt 241 000 (+32,9 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,0 procent (november)

Sammanlagt 1,4 miljoner registrerade bäddnätter (+70,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (+52,8 %) nyttjades av nationella besökare och 279 000 nätter (+221,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Jämsä av det totala antalet registrerade bäddnätter var 1,0 % (-0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,3 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

Registrerade inhemska jämförelse av bäddnätter mellan regioner

5 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering (november)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 51 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 98,0 procent inhemska och 2,0 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Jämsä i genomsnitt 2,6 nätter (-0,14) och utländska besökare 5,3 nätter (+1,3).

Färjeankomster från olika hamnar

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2021
Antal
Förändring jan-december 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 182 € -24,1 % 210 € -14,1 %
Revpar (Icke-Registrerade) 78 € -30,8 % 99 € -20,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Airbnb och Vrbo

105 inkvarteringsanläggningar (-11)
98 lägenheter (-11)
250 rum (-35)

Lägenhetsbeläggning 43,0 % (-4,2)
Osålda lägenheter 56

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "jämsä + nyckelord"

Google söker efter "jämsä" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende plats kundnöjdhet (november)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i november var 8,58/10 (+0,86).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

Jämsän kaupunki
Seppolantie 5, 42100 Jämsä

jamsa logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående