Himos-Jämsä
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2022

Registrerade gästnätter ökade med 31 procent

Under maj 2022 upptecknades 13 900 registrerade gästnätter i Jämsä (+31,3 %), var av 13 500 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 470 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 31 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 44 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 31 procent i jämförelse med maj förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Lettland (220 nights).

8 800 nights (+17,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 5 100 nights (+65,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och maj upptecknades 129 000 registrerade gästnätter (+16,7 %) för inhemska besökare och 13 400 (+294,8 %) för utländska besökare i Jämsä, de vill säga sammanlagt 143 000 (+24,9 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,9 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner registrerade gästnätter (+82,8 %) registrerades i hela landet, var av 1,2 miljoner nätter (+58,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 323 000 nätter (+350,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Jämsä av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,9 % (-0,4 procentandelar), av inhemska gästnätter 1,1 % och utländska gästnätter 0,1 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

5 800 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 39 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 97,3 procent inhemska och 2,7 procent från utlandet.

Under maj övernattade besökare i registrerad inkvartering i Jämsä i genomsnitt 2,4 nätter (-0,15) och utländska besökare 3,0 nätter (-0,17).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 635 000 euro

Total försäljning av inkvartering under maj var 635 000 euro (+102 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 37,7 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 396 000 euro (+115 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 239 000 euro (-13 500).

Totalt försäljningen för januari-maj var 6,1 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 732 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Maj 2022
Antal
Förändring jan-Maj 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 195 € -7,9 % 180 € -18,1 %
Adr (Registrerade) 95 € 12,1 % 132 € 14,6 %
Revpar (Icke-Registrerade) 88 € -7,8 % 89 € -23,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 28 € 7,4 % 34 € 1,6 %
Revpar (Registrerade) 24 € 41,4 % 60 € 28,2 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
570 rum (+0)
3 600 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 25,1 % (+5,2)
Osålda rum 430

Airbnb och Vrbo

120 inkvarteringsanläggningar (-3)
114 lägenheter (+0)
280 rum (-11)

Lägenhetsbeläggning 45,2 % (+0,07)
Osålda lägenheter 62

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet (mars)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i mars var 8,01/10 (-0,01).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Statistik Finland, Tak Research

Jämsän kaupunki
Seppolantie 5, 42100 Jämsä

jamsa logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående