Himos-Jämsä
Inkvarterings- och resestatistik

April 2021

Jämsä: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (mars)
ikon: star 29 200
111 %
ikon: finland 28 400
124 %
ikon: foreign 720
38 %
Topp 3:
Nederländerna
560
81 %
Frankrike
62
77 %
Sverige
31
3 000 %
Besökare ikon
Besökare (mars)
ikon: star 9 800
106 %
ikon: finland 9 500
115 %
ikon: foreign 280
14 %
Topp 3:
Nederländerna
250
91 %
Estland
11
93 %
Ryssland
5,0
83 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (mars)
ikon: star 1,1 milj. €
135 %
Genomsnittliga priser:
Natt
36,60 €
3,70 €
Rum
127,10 €
35,90 €
RevPAR
63,10 €
35,20 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (mars)
ikon: establishment 5,0
0 %
ikon: room 570
2 %
ikon: bed 3 600
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (mars)
ikon: room 0,5
63 %
ikon: bed 0,26
108 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 3,4 °C
1,1 °C
ikon: nederbörd 42 mm
18 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 111 procent (mars)

Under mars 2021 registrerades 29 200 bäddnätter i Jämsä (+110,7 %), av vilka 28 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 720 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 124 procent och utländska bäddnätter minskade med 38 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 111 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Nederländerna (560 nights).

23 600 nights (+158,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 5 600 nights (+18,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 82 000 bäddnätter (+63,3 %) för inhemska besökare och 2 600 (-85,1 %) för utlänningar i Jämsä, sammanlagt 84 600 (+25,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,4 procent (mars)

Sammanlagt 863 000 bäddnätter (-13,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 816 000 nätter (+11,7 %) nyttjades av nationella besökare och 47 500 nätter (-82,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Jämsä av det totala antalet bäddnätter var 3,4 % (+2,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 3,5 % och utländska bäddnätter 1,5 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

9 800 turister som ankommit till inkvartering (mars)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 106 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 97,1 procent inhemska och 2,9 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Jämsä i genomsnitt 3,0 nätter (+0,12) och utländska besökare 2,6 nätter (-1,0).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,4 miljoner euro (mars)

Total försäljning av inkvartering under mars var 1,4 miljoner euro (+682 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 25,9 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 1,1 miljoner euro (+613 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 373 000 euro (+69 500).

Totalt Försäljningen för januari-mars var 4,0 miljoner euro och den ökade med 878 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2021
Antal
Förändring jan-mars 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 210 € -7,0 % 220 € -2,9 %
Revpar (Icke-Registrerade) 133 € 28,9 % 125 € 9,0 %
Adr (Registrerade) 127 € 39,3 % 122 € 6,1 %
Revpar (Registrerade) 63 € 126,5 % 61 € 33,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 37 € 11,3 % 35 € 7,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (mars)

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
570 rum (+12)
3 600 bäddar (+27)

Rumsbeläggning 49,6 % (+19)
Osålda rum 290
Bädd beläggning 26,2 % (+14)

Airbnb och Vrbo

115 inkvarteringsanläggningar (-5)
104 lägenheter (-10)
270 rum (-18)

Lägenhetsbeläggning 63,4 % (+18)
Osålda lägenheter 38

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "jämsä + nyckelord"

Google söker efter "jämsä" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet (mars)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,01/10 (+0,01).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

Jämsän kaupunki
Seppolantie 5, 42100 Jämsä

jamsa logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående