Himos-Jämsä
Inkvarterings- och resestatistik

December 2020

Registrerade gästnätter ökade med 17 procent

Under december 2020 upptecknades 26 100 registrerade gästnätter i Jämsä (+16,7 %), var av 25 600 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 520 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 35 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 85 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 17 procent i jämförelse med december förra året.

21 300 nights (+5,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 4 800 nights (+129,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december upptecknades 187 000 registrerade gästnätter (+4,5 %) för inhemska besökare och 19 700 (-45,2 %) för utländska besökare i Jämsä, de vill säga sammanlagt 207 000 (-3,8 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,4 procent

Sammanlagt 766 000 registrerade gästnätter (-56,9 %) registrerades i hela landet, var av 702 000 nätter (-29,0 %) utnyttjades av nationella besökare och 64 200 nätter (-91,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Jämsä av det totala antalet registrerade gästnätter var 3,4 % (+2,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 3,6 % och utländska gästnätter 0,8 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

7 500 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med tre procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 98,2 procent inhemska och 1,8 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Jämsä i genomsnitt 3,5 nätter (+0,52) och utländska besökare 3,8 nätter (-0,22).

Visitor days

Visitor days by region

Visitor days by city

Visitor days by postal code

Visitor nights

Visitor nights by region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,2 miljoner euro

Total försäljning av inkvartering under december var 1,2 miljoner euro (+83 200). Andelen från Airbnb och Vrbo var 27,3 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 885 000 euro (+35 900) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 333 000 euro (+47 300).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2020
Antal
Förändring jan-december 2020
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 240 € -2,1 % 240 € 15,8 %
Adr (Registrerade) 130 € 4,1 % 94 € -15,2 %
Revpar (Icke-Registrerade) 113 € -2,9 % 124 € 23,0 %
Revpar (Registrerade) 53 € 6,2 % 30 € -22,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 34 € -10,7 % 28 € -19,0 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
570 rum (+1)
3 600 bäddar (+1)

Rumsbeläggning 41,1 % (+0,8)
Osålda rum 340
Bädd beläggning 24,1 % (+4,0)

Airbnb och Vrbo

116 inkvarteringsanläggningar (+18)
109 lägenheter (+18)
280 rum (+34)

Lägenhetsbeläggning 47,3 % (-0,37)
Osålda lägenheter 57

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet (november)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i november var 7,72/10.

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Statistik Finland, Tak Research

Jämsän kaupunki
Seppolantie 5, 42100 Jämsä

jamsa logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa