Himos-Jämsä
Inkvarterings- och resestatistik

November 2021

Jämsä: Turismen i ett nötskal

Gästnätter ikon
Gästnätter
ikon: star 14 600
46 %
ikon: finland 14 000
41 %
ikon: foreign 580
635 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 5 600
51 %
ikon: finland 5 400
48 %
ikon: foreign 110
450 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 414 000 €
54 %
Genomsnittliga priser:
Natt
28,40 €
1,60 €
Rum
105,80 €
34,60 €
RevPAR
25,80 €
9,50 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
0 %
ikon: room 560
1 %
ikon: bed 3 600
0 %
Besökarnas Konsumtion ikon
Besökarnas Konsumtion
ikon: finland 3,2 mn €
48 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -0,4 °C
3,5 °C
ikon: nederbörd 36 mm
38 mm

Registrerade gästnätter ökade med 46 procent

Under november 2021 upptecknades 14 600 registrerade gästnätter i Jämsä (+45,7 %), var av 14 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 580 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 41 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 640 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 46 procent i jämförelse med november förra året.

6 800 nights (+14,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 7 800 nights (+91,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november upptecknades 232 000 registrerade gästnätter (+43,3 %) för inhemska besökare och 8 700 (-54,6 %) för utländska besökare i Jämsä, de vill säga sammanlagt 241 000 (+32,9 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,0 procent

Sammanlagt 1,4 miljoner registrerade gästnätter (+70,8 %) registrerades i hela landet, var av 1,1 miljoner nätter (+53,0 %) utnyttjades av nationella besökare och 278 000 nätter (+220,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Jämsä av det totala antalet registrerade gästnätter var 1,0 % (-0,2 procentandelar), av inhemska gästnätter 1,3 % och utländska gästnätter 0,2 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

5 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 51 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 98,0 procent inhemska och 2,0 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Jämsä i genomsnitt 2,6 nätter (-0,14) och utländska besökare 5,3 nätter (+1,3).

Visitor days

Visitor days by region

Visitor days by city

Visitor days by postal code

Visitor nights

Visitor nights by region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 534 000 euro

Total försäljning av inkvartering under november var 534 000 euro (-15 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 22,5 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 414 000 euro (+146 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 120 000 euro (-161 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2021
Antal
Förändring jan-november 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 177 € -31,7 % 210 € -13,3 %
Adr (Registrerade) 106 € 48,7 % 111 €
Revpar (Icke-Registrerade) 55 € -52,6 % 101 € -19,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 28 € 6,0 % 31 €
Revpar (Registrerade) 26 € 58,4 % 41 €

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
560 rum (-4)
3 600 bäddar (-3)

Rumsbeläggning 24,4 % (+1,5)
Osålda rum 430
Bädd beläggning 13,5 % (+4,2)

Airbnb och Vrbo

103 inkvarteringsanläggningar (-6)
96 lägenheter (-7)
240 rum (-29)

Lägenhetsbeläggning 31,2 % (-14)
Osålda lägenheter 66

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i november var 8,58/10 (+0,86).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

Jämsän kaupunki
Seppolantie 5, 42100 Jämsä

jamsa logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa