Jämtlands Län
Inkvarterings- och resestatistik

November 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Jämtlands Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 102 000
8 %
ikon: sweden 79 900
3 %
ikon: foreign 22 400
29 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 39,0 milj. SEK
14 %
Genomsnittliga priser:
Natt
380,90 SEK
21,40 SEK
Rum
909,00 SEK
33,00 SEK
RevPAR
383,70 SEK
6,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 142
15 %
ikon: room 2 800
18 %
ikon: bed 12 600
10 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med åtta procent

Under november 2019 registrerades 102 000 bäddnätter i Jämtlands Län (+7,6 %), av vilka 79 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 22 400 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med tre procent och utländska bäddnätter ökade med 29 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med åtta procent jämfört med förra årets november.

Mellan januari och november registrerades 2,2 miljoner bäddnätter (+4,2 %) för inhemska besökare och 589 000 (+0,3 %) för utlänningar i Jämtlands Län, sammanlagt 2,8 miljoner (+3,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,8 procent

Sammanlagt 3,6 miljoner bäddnätter (+3,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,9 miljoner nätter (+5,9 %) nyttjades av nationella besökare och 731 000 nätter (-6,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Jämtlands Län av det totala antalet bäddnätter var 2,8 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,8 % och utländska bäddnätter 3,1 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 39,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 39,0 miljoner SEK (+4,8 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 873,0 miljoner SEK och den ökade med 98,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2019
Antal
Förändring jan-november 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 910 SEK 3,8 % 1 100 SEK 6,7 %
Revpar (Registrerade) 380 SEK -1,6 % 530 SEK 5,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 380 SEK 6,0 % 310 SEK 9,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

142 inkvarteringsanläggningar (+19)
2 800 rum (+430)
12 600 bäddar (+1 100)

Rumsbeläggning 42,2 % (-2,3)
Osålda rum 1 600
Bädd beläggning 20,4 % (+0,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "jämtland county + nyckelord"

Google söker efter "jämtland county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa