Jämtlands Län
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Jämtlands Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 300 000
8 %
ikon: sweden 247 000
6 %
ikon: foreign 52 900
15 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 69,0 milj. SEK
32 %
Genomsnittliga priser:
Natt
229,90 SEK
83,90 SEK
Rum
1 235,00 SEK
71,00 SEK
RevPAR
575,60 SEK
1,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 156
2 %
ikon: room 2 800
3 %
ikon: bed 14 500
6 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,47
5 %
ikon: bed 0,32
3 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

300 000 registrerade bäddnätter

Under januari 2020 registrerades 300 000 bäddnätter i Jämtlands Län (-7,7 %), av vilka 247 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 52 900 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med sex procent och utländska bäddnätter minskade med 15 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med åtta procent jämfört med förra årets januari.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 7,8 procent

Sammanlagt 3,9 miljoner bäddnätter (+2,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,1 miljoner nätter (+2,9 %) nyttjades av nationella besökare och 798 000 nätter (-0,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Jämtlands Län av det totala antalet bäddnätter var 7,8 % (-0,8 procentandelar), av inhemska bäddnätter 8,1 % och utländska bäddnätter 6,6 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 69,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under januari var 69,0 miljoner SEK (-33,0 miljoner).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 6,1 %
Revpar (Registrerade) 580 SEK 0,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 230 SEK -26,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

156 inkvarteringsanläggningar (-4)
2 800 rum (-87)
14 500 bäddar (-920)

Rumsbeläggning 46,6 % (-2,7)
Osålda rum 1 500
Bädd beläggning 32,4 % (-1,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "jämtland county + nyckelord"

Google söker efter "jämtland county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa