Jämtlands Län
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Jämtlands Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 67 500
78 %
ikon: sweden 64 200
77 %
ikon: foreign 3 200
90 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 8,7 milj. SEK
92 %
Genomsnittliga priser:
Natt
128,80 SEK
210,20 SEK
Rum
865,00 SEK
343,00 SEK
RevPAR
82,40 SEK
471,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 154
9 %
ikon: room 2 500
18 %
ikon: bed 10 800
32 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,1
79 %
ikon: bed 0,08
77 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

67 500 registrerade bäddnätter

Under april 2020 registrerades 67 500 bäddnätter i Jämtlands Län (-78,1 %), av vilka 64 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 3 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 77 procent och utländska bäddnätter minskade med 90 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 78 procent jämfört med förra årets april.

Mellan januari och april registrerades 1,0 miljoner bäddnätter (-23,3 %) för inhemska besökare och 144 000 (-35,5 %) för utlänningar i Jämtlands Län, sammanlagt 1,2 miljoner (-25,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 5,2 procent

Sammanlagt 1,3 miljoner bäddnätter (-69,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (-64,5 %) nyttjades av nationella besökare och 117 000 nätter (-87,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Jämtlands Län av det totala antalet bäddnätter var 5,2 % (-2,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 5,5 % och utländska bäddnätter 2,8 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 8,7 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 8,7 miljoner SEK (-95,7 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-april var 262,4 miljoner SEK och den minskade med 310,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2020
Antal
Förändring jan-april 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 860 SEK -28,4 % 1 300 SEK -1,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 129 SEK -62,0 % 220 SEK -38,8 %
Revpar (Registrerade) 82 SEK -85,1 % 530 SEK -27,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

154 inkvarteringsanläggningar (-15)
2 500 rum (-560)
10 800 bäddar (-5 100)

Rumsbeläggning 9,5 % (-36)
Osålda rum 2 300
Bädd beläggning 7,7 % (-26)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "jämtland county + nyckelord"

Google söker efter "jämtland county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa