Jämtlands Län (Åre)
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Region Jämtland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 254 000
10 %
ikon: sweden 182 000
15 %
ikon: foreign 72 700
2 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 56,2 milj.
14 %
Genomsnittliga priser:
Natt
220,90 SEK
7,90 SEK
Rum
937,00 SEK
16,00 SEK
RevPAR
437,50 SEK
12,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 169
13 %
ikon: room 3 100
19 %
ikon: bed 13 200
11 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 10 procent

Under augusti 2019 registrerades 254 000 bäddnätter i Region Jämtland (+9,9 %), av vilka 182 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 72 700 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 15 procent och utländska bäddnätter minskade med två procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 10 procent jämfört med förra årets augusti.

Mellan januari och augusti registrerades 2,0 miljoner bed nights (+4,0 %) för inhemska besökare och 527 000 (-0,8 %) för utlänningar i Region Jämtland, sammanlagt 2,5 miljoner (+2,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,9 procent

Sammanlagt 8,9 miljoner bäddnätter (+3,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 6,1 miljoner nätter (+4,0 %) nyttjades av nationella besökare och 2,8 miljoner nätter (+3,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Region Jämtland av det totala antalet bäddnätter var 2,9 % (+0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 3,0 % och utländska bäddnätter 2,6 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 56,2 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 56,2 miljoner SEK (+6,9 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 755,9 miljoner SEK och den ökade med 83,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 940 SEK 1,7 % 1 200 SEK 7,9 %
Revpar (Registrerade) 440 SEK -2,8 % 590 SEK 7,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 220 SEK 3,7 % 300 SEK 9,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

169 inkvarteringsanläggningar (+19)
3 100 rum (+500)
13 200 bäddar (+1 300)

Rumsbeläggning 46,7 % (-2,2)
Osålda rum 1 700
Bädd beläggning 32,0 % (-0,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa