Joensuu-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2022

Joensuu Region: Turismen i ett nötskal

Gästnätter ikon
Gästnätter
ikon: star 24 800
89 %
ikon: finland 22 700
77 %
ikon: foreign 2 200
639 %
Topp 3:
Tyskland
390
2 206 %
Belgien
163
552 %
Frankrike
155
5 067 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 13 900
68 %
ikon: finland 13 000
60 %
ikon: foreign 910
521 %
Topp 3:
Tyskland
220
2 300 %
Frankrike
85
4 150 %
Estland
63
425 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,0 mn €
115 %
Genomsnittliga priser:
Natt
80,20 €
9,70 €
Rum
108,80 €
7,50 €
RevPAR
60,80 €
11,90 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 25
32 %
ikon: room 980
67 %
ikon: bed 2 400
58 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 56 %
16 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 8,0 °C
1,0 °C
ikon: nederbörd 30 mm
48 mm

Registrerade gästnätter ökade med 89 procent

Under maj 2022 upptecknades 24 800 registrerade gästnätter i Joensuu Region (+89,0 %), var av 22 700 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 2 200 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 77 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 640 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 89 procent i jämförelse med maj förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (390 nights).

12 000 nights (+69,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 12 800 nights (+112,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och maj upptecknades 76 700 registrerade gästnätter (+68,4 %) för inhemska besökare och 8 500 (+412,8 %) för utländska besökare i Joensuu Region, de vill säga sammanlagt 85 300 (+80,6 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,6 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner registrerade gästnätter (+82,8 %) registrerades i hela landet, var av 1,2 miljoner nätter (+58,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 323 000 nätter (+350,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Joensuu Region av det totala antalet registrerade gästnätter var 1,6 % (+0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 1,8 % och utländska gästnätter 0,7 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

13 900 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 68 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 93,4 procent inhemska och 6,6 procent från utlandet.

Under maj övernattade besökare i registrerad inkvartering i Joensuu Region i genomsnitt 1,7 nätter (+0,16) och utländska besökare 2,4 nätter (+0,38).

1 300 flygresenärer (Joensuu)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 1 300 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg ökade med 570 procent.

Utav alla passagerare som anlände var 11,4 % från utlandet, vilket betyder att 88,6 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 1 500 passagerare som avreste från flygplatsen (+738,3 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 2 700 (+648,9 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Joensuu)

Ankommande passagerare från (Joensuu)

Passagerare på transfers från (Joensuu)

Avresande passagerare från (Joensuu)

Färjeankomster från olika hamnar

Resor gjorda av ryska resenärer över den östra gränsen ökade med 36 procent

Totalt 32 800 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 76,2 procent.

  • Vaalimaa: 15 300 (+117,0 %)
  • Nuijamaa: 9 300 (+27,1 %)
  • Imatra: 370 (-88,8 %)
  • Vainikkala (tåg): 5,0 (-75,0 %)
  • Niirala: 5 700 (+29,0 %)
  • Vartius: 1 900 (+59,0 %)
  • Kuusamo: 8,0 (+100,0 %)
  • Salla: 175 (+243,1 %)
  • Raja-Jooseppi: 63 (+152,0 %)

Ryska visumansökningar ökade med 920 procent (april)

Det gjordes totalt 11 200 visumansökningar till Finland av ryssar. 84,0 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 2,3 miljoner euro

Total försäljning av inkvartering under maj var 2,3 miljoner euro (+1,1 miljoner). Andelen från Airbnb och Vrbo var 14,4 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 2,0 miljoner euro (+1,1 miljoner) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 335 000 euro (+49 500).

Totalt försäljningen för januari-maj var 7,5 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 3,1 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Maj 2022
Antal
Förändring jan-Maj 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 120 € -1,7 % 110 € -3,3 %
Adr (Registrerade) 109 € 7,4 % 104 € 3,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 80 € 13,8 % 74 € 7,9 %
Revpar (Icke-Registrerade) 70 € 14,4 % 58 € -3,3 %
Revpar (Registrerade) 61 € 24,3 % 44 € 16,3 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

25 inkvarteringsanläggningar (+6)
980 rum (+390)
2 400 bäddar (+900)

Rumsbeläggning 55,9 % (+7,6)
Osålda rum 430

Airbnb och Vrbo

260 inkvarteringsanläggningar (+10)
220 lägenheter (+8)
410 rum (+24)

Lägenhetsbeläggning 59,4 % (+9,2)
Osålda lägenheter 90

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "joensuu region + nyckelord"

Google söker efter "joensuu region" efter sökregion

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Business Finland, Finavia, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

VisitKarelia Oy
Länsikatu 15, 3B-rakennus, 80110 JOENSUU
040 751 2744 , visitkarelia at visitkarelia.fi , visitkarelia.fi

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående