Joensuu-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

April 2021

Joensuu Region: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (mars)
ikon: star 10 400
11 %
ikon: finland 10 100
37 %
ikon: foreign 340
92 %
Topp 3:
Tyskland
108
88 %
Estland
47
32 %
Österrike
37
73 %
Besökare ikon
Besökare (mars)
ikon: star 5 100
2 %
ikon: finland 5 000
21 %
ikon: foreign 103
91 %
Topp 3:
Tyskland
15
94 %
Estland
12
48 %
Österrike
11
71 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (mars)
ikon: star 666 000 €
32 %
Genomsnittliga priser:
Natt
63,70 €
19,20 €
Rum
104,10 €
18,20 €
RevPAR
38,50 €
5,60 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (mars)
ikon: establishment 19
10 %
ikon: room 580
32 %
ikon: bed 1 600
21 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (mars)
ikon: room 0,37
2 %
ikon: bed 0,23
6 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 2,4 °C
1,4 °C
ikon: nederbörd 34 mm
5 mm

10 400 registrerade bäddnätter (mars)

Under mars 2021 registrerades 10 400 bäddnätter i Joensuu Region (-11,3 %), av vilka 10 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 340 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 37 procent och utländska bäddnätter minskade med 92 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 11 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (108 nights).

6 200 nights (+26,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 4 200 nights (-38,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 25 900 bäddnätter (-34,9 %) för inhemska besökare och 1 100 (-90,0 %) för utlänningar i Joensuu Region, sammanlagt 27 000 (-46,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,2 procent (mars)

Sammanlagt 863 000 bäddnätter (-13,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 816 000 nätter (+11,7 %) nyttjades av nationella besökare och 47 500 nätter (-82,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Joensuu Region av det totala antalet bäddnätter var 1,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,2 % och utländska bäddnätter 0,7 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

5 100 turister som ankommit till inkvartering (mars)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med två procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,0 procent inhemska och 2,0 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Joensuu Region i genomsnitt 2,0 nätter (+0,24) och utländska besökare 3,3 nätter (-0,76).

58 flygresenärer (Joensuu)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 58 passagerare.

Av lokala passagerare anlände 13,8 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 86,2 %.

Dessutom registrerades 43 passagerare som avreste från flygplatsen , därmed var totalt antal resor via flygplatsen 101.

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Joensuu)

Ankommande passagerare från (Joensuu)

Passagerare på transfers från (Joensuu)

Avresande passagerare från (Joensuu)

Färjeankomster från olika hamnar

26 800 Ryska resenärer via den östra gränsen (mars)

Totalt 26 800 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

  • Vaalimaa: 6 800 (-80,4 %)
  • Nuijamaa: 7 900 (-86,5 %)
  • Imatra: 3 600 (-87,1 %)
  • Niirala: 5 200 (-64,3 %)
  • Vartius: 1 800 (-64,3 %)
  • Kuusamo: 101 (-80,9 %)
  • Salla: 62 (-95,6 %)
  • Raja-Jooseppi: 28 (-97,4 %)

Ryska visumansökningar minskade med 88 procent

Det gjordes totalt 1 100 visumansökningar till Finland av ryssar. 38,5 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 889 000 euro (mars)

Total försäljning av inkvartering under mars var 889 000 euro (-591 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 25,1 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 666 000 euro (-311 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 224 000 euro (-280 000).

Totalt Försäljningen för januari-mars var 2,4 miljoner euro och den minskade med 2,4 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2021
Antal
Förändring jan-mars 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 104 € -14,9 % 100 € -3,3 %
Adr (Icke-Registrerade) 103 € -44,8 % 105 € -39,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 64 € -23,2 % 67 € -3,8 %
Revpar (Icke-Registrerade) 64 € -31,3 % 57 € -37,2 %
Revpar (Registrerade) 39 € -12,8 % 36 € -25,3 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (mars)

Registrerad inkvartering

19 inkvarteringsanläggningar (-2)
580 rum (-270)
1 600 bäddar (-440)

Rumsbeläggning 37,0 % (+0,9)
Osålda rum 370
Bädd beläggning 22,8 % (-1,5)

Airbnb och Vrbo

191 inkvarteringsanläggningar (-78)
169 lägenheter (-64)
310 rum (-141)

Lägenhetsbeläggning 62,3 % (+13)
Osålda lägenheter 64

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "joensuu region + nyckelord"

Google söker efter "joensuu region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Business Finland, Finavia, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

VisitKarelia Oy
Länsikatu 15, 3B-rakennus, 80110 JOENSUU
040 751 2744 , visitkarelia at visitkarelia.fi , visitkarelia.fi

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående