Joensuu-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

November 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Joensuu Region: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 19 900
2 %
ikon: finland 16 600
1 %
ikon: foreign 3 300
10 %
Topp 3:
Vitryssland
620
9 %
Ryssland
550
50 %
Tyskland
240
49 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 13 200
3 %
ikon: finland 11 900
2 %
ikon: foreign 1 300
17 %
Topp 3:
Ryssland
440
10 %
Tyskland
78
7 %
Sverige
77
24 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,4 milj. €
4 %
Genomsnittliga priser:
Natt
69,80 €
0,80 €
Rum
93,80 €
1,30 €
RevPAR
54,00 €
1,80 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 20
0 %
ikon: room 810
2 %
ikon: bed 2 000
1 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -1,2 °C
2,0 °C
ikon: nederbörd 72 mm
52 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med två procent

Under november 2019 registrerades 19 900 bäddnätter i Joensuu Region (+2,4 %), av vilka 16 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 3 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med en procent och utländska bäddnätter ökade med 10 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med två procent jämfört med förra årets november.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Vitryssland (620 nights).

10 500 nights (+15,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 9 400 nights (-9,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november registrerades 227 000 bäddnätter (+1,7 %) för inhemska besökare och 39 100 (-4,6 %) för utlänningar i Joensuu Region, sammanlagt 266 000 (+0,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,3 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner bäddnätter (+5,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (+5,8 %) nyttjades av nationella besökare och 457 000 nätter (+4,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Joensuu Region av det totala antalet bäddnätter var 1,3 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,5 % och utländska bäddnätter 0,7 %.

13 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med tre procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 89,9 procent inhemska och 10,1 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Joensuu Region i genomsnitt 1,4 nätter (-0,01) och utländska besökare 2,4 nätter (-0,15).

Färjeankomster från olika hamnar

Resor gjorda av ryska resenärer över den östra gränsen ökade med 16 procent

Totalt 289 000 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 91,3 procent.

  • Vaalimaa: 74 800 (+12,0 %)
  • Nuijamaa: 119 000 (+20,8 %)
  • Imatra: 54 300 (+17,1 %)
  • Vainikkala (tåg): 15 700 (+28,0 %)
  • Niirala: 23 500 (+10,1 %)
  • Vartius: 8 900 (+4,4 %)
  • Kuusamo: 530 (+41,1 %)
  • Salla: 3 700 (+11,1 %)
  • Raja-Jooseppi: 3 300 (+30,0 %)

Ryska visumansökningar minskade med sex procent

Det gjordes totalt 55 000 visumansökningar till Finland av ryssar. 76,9 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 1,4 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 1,4 miljoner euro (+47 500).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 16,3 miljoner euro och den ökade med 477 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2019
Antal
Förändring jan-november 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 94 € 1,5 % 95 € 2,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 70 € 1,1 % 61 € 2,3 %
Revpar (Registrerade) 54 € 3,4 % 52 € 3,3 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

20 inkvarteringsanläggningar (+0)
810 rum (-20)
2 000 bäddar (-10)

Rumsbeläggning 57,6 % (+1,1)
Osålda rum 340
Bädd beläggning 34,7 % (+0,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "joensuu region + nyckelord"

Google söker efter "joensuu region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa