Joensuu-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2021

Joensuu Region: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 6 900
58 %
ikon: finland 6 500
49 %
ikon: foreign 410
89 %
Topp 3:
Tyskland
160
38 %
Ryssland
36
98 %
Sverige
32
70 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 000
62 %
ikon: finland 3 900
54 %
ikon: foreign 126
94 %
Topp 3:
Ryssland
16
99 %
Sverige
13
84 %
Rumänien
12
1 100 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 475 000 €
58 %
Genomsnittliga priser:
Natt
68,70 €
0,00 €
Rum
91,20 €
2,20 €
RevPAR
26,40 €
16,10 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 19
10 %
ikon: room 570
33 %
ikon: bed 1 400
31 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,29
36 %
ikon: bed 0,18
40 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -8,9 °C
6,8 °C
ikon: nederbörd 70 mm
19 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

6 900 registrerade bäddnätter

Under januari 2021 registrerades 6 900 bäddnätter i Joensuu Region (-58,1 %), av vilka 6 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 410 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 49 procent och utländska bäddnätter minskade med 89 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 58 procent jämfört med förra årets januari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (160 nights).

2 800 nights (-67,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 4 100 nights (-47,4 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,0 procent

Sammanlagt 681 000 bäddnätter (-59,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 629 000 nätter (-34,3 %) nyttjades av nationella besökare och 52 000 nätter (-92,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Joensuu Region av det totala antalet bäddnätter var 1,0 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,0 % och utländska bäddnätter 0,8 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

4 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 62 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,9 procent inhemska och 3,1 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Joensuu Region i genomsnitt 1,7 nätter (+0,15) och utländska besökare 3,3 nätter (+1,6).

79 flygresenärer (Joensuu)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 79 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 98 procent.

Av lokala passagerare anlände 15,2 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 84,8 %.

Dessutom registrerades 63 passagerare som avreste från flygplatsen (-98,5 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 142 (-98,2 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Joensuu)

Ankommande passagerare från (Joensuu)

Passagerare på transfers från (Joensuu)

Avresande passagerare från (Joensuu)

Färjeankomster från olika hamnar

23 500 Ryska resenärer via den östra gränsen

Totalt 23 500 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

  • Vaalimaa: 6 800 (-92,0 %)
  • Nuijamaa: 6 100 (-94,3 %)
  • Imatra: 3 300 (-94,1 %)
  • Niirala: 4 700 (-81,6 %)
  • Vartius: 1 600 (-82,4 %)
  • Kuusamo: 88 (-87,7 %)
  • Salla: 82 (-98,0 %)
  • Raja-Jooseppi: 31 (-99,0 %)

Ryska visumansökningar minskade med 99 procent

Det gjordes totalt 420 visumansökningar till Finland av ryssar. 51,9 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 475 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under januari var 475 000 euro (-658 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 91 € -2,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 69 € -0,1 %
Revpar (Registrerade) 26 € -37,8 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

19 inkvarteringsanläggningar (-2)
570 rum (-270)
1 400 bäddar (-640)

Rumsbeläggning 29,0 % (-16)
Osålda rum 400
Bädd beläggning 17,6 % (-12)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "joensuu region + nyckelord"

Google söker efter "joensuu region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finavia, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

VisitKarelia Oy
Länsikatu 15, 3B-rakennus, 80110 JOENSUU
040 751 2744 , visitkarelia at visitkarelia.fi , visitkarelia.fi

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående