Joensuu-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Joensuu Region: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 32 900
6 %
ikon: finland 25 400
3 %
ikon: foreign 7 600
51 %
Topp 3:
Kina
1 600
918 %
Ryssland
1 300
24 %
Tyskland
930
12 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 19 300
3 %
ikon: finland 16 500
1 %
ikon: foreign 2 800
14 %
Topp 3:
Ryssland
640
2 %
Tyskland
460
1 %
Kina
240
656 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,8 milj.
2 %
Genomsnittliga priser:
Natt
53,50 €
1,80 €
Rum
91,60 €
2,10 €
RevPAR
57,90 €
7,00 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 28
7 %
ikon: room 920
8 %
ikon: bed 2 300
8 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 13,9 °C
2,3 °C
ikon: nederbörd 38 mm
32 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med sex procent

Under augusti 2019 registrerades 32 900 bäddnätter i Joensuu Region (+5,8 %), av vilka 25 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 7 600 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med tre procent och utländska bäddnätter ökade med 51 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med sex procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Kina (1 600 nights).

21 500 nights (+9,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 11 500 nights (-0,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 171 000 bed nights (+1,6 %) för inhemska besökare och 29 800 (-8,4 %) för utlänningar i Joensuu Region, sammanlagt 201 000 (-0,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,4 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Joensuu Region av det totala antalet bäddnätter var 1,4 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,6 % och utländska bäddnätter 1,0 %.

19 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med tre procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 85,4 procent inhemska och 14,6 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Joensuu Region i genomsnitt 1,5 nätter (-0,06) och utländska besökare 2,7 nätter (+0,65).

Färjeankomster från olika hamnar

Resor gjorda av ryska resenärer över den östra gränsen ökade med 13 procent

Totalt 348 000 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 92,3 procent.

  • Vaalimaa: 104 000 (+9,0 %)
  • Nuijamaa: 139 000 (+22,2 %)
  • Imatra: 60 400 (+5,6 %)
  • Vainikkala (tåg): 18 000 (+18,5 %)
  • Niirala: 27 600 (+6,7 %)
  • Vartius: 9 600 (+7,0 %)
  • Kuusamo: 560 (+14,1 %)
  • Salla: 2 800 (+0,6 %)
  • Raja-Jooseppi: 3 100 (+32,3 %)

Ryska visumansökningar ökade med 45 procent

Det gjordes totalt 90 700 visumansökningar till Finland av ryssar. 84,3 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 1,8 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 1,8 miljoner euro (+41 300).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 11,7 miljoner euro och den ökade med 7 500 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 92 € 2,3 % 95 € 1,1 %
Revpar (Registrerade) 58 € 13,8 %  51 € 0,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 54 € -3,2 % 58 € 0,1 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

28 inkvarteringsanläggningar (-2)
920 rum (-80)
2 300 bäddar (-200)

Rumsbeläggning 63,2 % (+6,4)
Osålda rum 340
Bädd beläggning 41,5 % (+5,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa