Joensuu-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

November 2021

Joensuu Region: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (Oktober)
ikon: star 23 600
38 %
ikon: finland 22 500
40 %
ikon: foreign 1 100
12 %
Topp 3:
Mexico
108
Estland
92
66 %
Sverige
89
102 %
Besökare ikon
Besökare (Oktober)
ikon: star 14 400
50 %
ikon: finland 14 000
49 %
ikon: foreign 470
76 %
Topp 3:
Sverige
58
81 %
Ryssland
41
58 %
Tyskland
40
54 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (Oktober)
ikon: star 1,4 milj. €
44 %
Genomsnittliga priser:
Natt
59,80 €
2,40 €
Rum
95,80 €
2,40 €
RevPAR
47,60 €
14,00 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (Oktober)
ikon: establishment 22
0 %
ikon: room 930
4 %
ikon: bed 2 200
4 %
Utländska besökare konsumtion ikon
Utländska besökare konsumtion (Oktober)
ikon: finland 7,9 milj. €
49 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -1,4 °C
3,0 °C
ikon: nederbörd 59 mm
10 mm

Registrerade bäddnätter ökade med 38 procent (Oktober)

Under Oktober 2021 upptecknades 23 600 registrerade bäddnätter i Joensuu Region (+38,4 %), av vilka 22 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 100 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför ökade med 40 procent och utländska registrerade bäddnätter ökade med 12 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 38 procent jämfört med förra årets Oktober.

De flesta registrerade utländska bäddnätterna upptecknades för besökare från Mexico (108 nights).

15 900 nights (+50,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 7 700 nights (+19,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober upptecknades 201 000 registrerade bäddnätter (+19,9 %) för inhemska besökare och 8 500 (-48,7 %) för utlänningar i Joensuu Region, sammanlagt 209 000 (+13,7 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,4 procent (Oktober)

Sammanlagt 1,7 miljoner registrerade bäddnätter (+47,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,5 miljoner nätter (+39,3 %) nyttjades av nationella besökare och 200 000 nätter (+149,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Joensuu Region av det totala antalet registrerade bäddnätter var 1,4 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,5 % och utländska bäddnätter 0,6 %.

Registrerade inhemska jämförelse av bäddnätter mellan regioner

14 400 turister som ankommit till registrerat inkvartering (Oktober)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 50 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 96,8 procent inhemska och 3,2 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Joensuu Region i genomsnitt 1,6 nätter (-0,1) och utländska besökare 2,4 nätter (-1,4).

790 flygresenärer (Oktober, Joensuu)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 790 passagerare.

Av lokala passagerare anlände 0,4 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 99,6 %.

Dessutom registrerades 900 passagerare som avreste från flygplatsen , därmed var totalt antal resor via flygplatsen 1 700.

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Joensuu)

Ankommande passagerare från (Joensuu)

Passagerare på transfers från (Joensuu)

Avresande passagerare från (Joensuu)

Färjeankomster från olika hamnar

Resor gjorda av ryska resenärer över den östra gränsen ökade med 53 procent (Oktober)

Totalt 39 300 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

  • Vaalimaa: 11 800 (+63,5 %)
  • Nuijamaa: 12 400 (+88,1 %)
  • Imatra: 3 000 (-12,5 %)
  • Niirala: 8 100 (+53,9 %)
  • Vartius: 2 700 (+36,6 %)
  • Kuusamo: 52 (-11,9 %)
  • Salla: 210 (+383,7 %)
  • Raja-Jooseppi: 79 (+119,4 %)

Ryska visumansökningar ökade med 1 000 procent (Oktober)

Det gjordes totalt 10 100 visumansökningar till Finland av ryssar. 77,3 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 1,7 miljoner euro (Oktober)

Total försäljning av inkvartering under Oktober var 1,7 miljoner euro (+303 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 15,2 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 1,4 miljoner euro (+433 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 253 000 euro (-129 000).

Totalt Försäljningen för januari-Oktober var 14,7 miljoner euro och den minskade med 29 200 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2021
Antal
Förändring jan-Oktober 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 108 € -10,1 % 114 € -19,2 %
Adr (Registrerade) 96 € -2,4 % 98 € -2,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 60 € 4,2 % 56 € -0,6 %
Revpar (Icke-Registrerade) 56 € -28,4 % 65 € -25,9 %
Revpar (Registrerade) 48 € 41,8 % 48 € 6,3 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (Oktober)

Registrerad inkvartering

22 inkvarteringsanläggningar (+0)
930 rum (+32)
2 200 bäddar (+91)

Rumsbeläggning 49,7 % (+16)
Osålda rum 470
Bädd beläggning 33,8 % (+7,1)

Airbnb och Vrbo

230 inkvarteringsanläggningar (-26)
198 lägenheter (-24)
360 rum (-59)

Lägenhetsbeläggning 51,5 % (-13)
Osålda lägenheter 96

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "joensuu region + nyckelord"

Google söker efter "joensuu region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Business Finland, Finavia, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

VisitKarelia Oy
Länsikatu 15, 3B-rakennus, 80110 JOENSUU
040 751 2744 , visitkarelia at visitkarelia.fi , visitkarelia.fi

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående