Joensuu-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2023

Joensuu Region: Turismen i ett nötskal

ikon: star 16 100
4 %
ikon: finland 13 500
8 %
ikon: foreign 2 500
242 %
ikon: star 9 200
3 %
ikon: finland 8 800
5 %
ikon: foreign 500
68 %
Genomsnittliga priser:
Natt
77,70 €
14,30 €
Rum
114,10 €
17,30 €
RevPAR
50,80 €
12,60 €
ikon: establishment 19
10 %
ikon: room 840
7 %
ikon: bed 1 900
13 %
ikon: temperatur -1,5 °C
0,1 °C
ikon: nederbörd 52 mm
7 mm

Registrerade gästnätter ökade med fyra procent (december 2022)

Under december 2022 upptecknades 16 100 registrerade gästnätter i Joensuu Region (+3,9 %), var av 13 500 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 2 500 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med åtta procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 240 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med fyra procent i jämförelse med december förra året.

8 900 nights (-13,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 7 200 nights (+38,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december upptecknades 257 000 registrerade gästnätter (+10,8 %) för inhemska besökare och 27 100 (+142,3 %) för utländska besökare i Joensuu Region, de vill säga sammanlagt 284 000 (+16,9 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,9 procent (december 2022)

Sammanlagt 1,8 miljoner registrerade gästnätter (+11,8 %) registrerades i hela landet, var av 1,1 miljoner nätter (+5,2 %) utnyttjades av nationella besökare och 731 000 nätter (+23,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Joensuu Region av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,9 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 1,3 % och utländska gästnätter 0,3 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

9 200 turister som ankommit till registrerat inkvartering (december 2022)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med tre procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 94,6 procent inhemska och 5,4 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Joensuu Region i genomsnitt 1,5 nätter (-0,05) och utländska besökare 5,1 nätter (+2,6).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

980 flygresenärer (december 2022, Joensuu)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 980 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg ökade med 41 procent.

Utav alla passagerare som anlände var 0,5 % från utlandet, vilket betyder att 99,5 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 1 300 passagerare som avreste från flygplatsen (+91,7 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 2 300 (+65,7 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Joensuu)

Ankommande passagerare från (Joensuu)

Passagerare på transfers från (Joensuu)

Avresande passagerare från (Joensuu)

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,5 miljoner euro (december 2022)

Total försäljning av inkvartering under december var 1,5 miljoner euro (+339 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 17,4 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 1,2 miljoner euro (+268 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 264 000 euro (+71 400).

Totalt försäljningen för januari-december var 23,0 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 5,4 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2022
Antal
Förändring jan-december 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 114 € 17,8 % 109 € 10,5 %
Adr (Icke-Registrerade) 109 € 1,7 % 109 € -3,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 78 € 22,5 % 69 € 17,9 %
Revpar (Icke-Registrerade) 53 € 12,3 % 62 € -1,7 %
Revpar (Registrerade) 51 € 33,1 % 55 € 15,7 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (december 2022)

Registrerad inkvartering

19 inkvarteringsanläggningar (-2)
840 rum (-67)
1 900 bäddar (-290)

Rumsbeläggning 44,5 % (+5,1)
Osålda rum 470
Bädd beläggning 29,8 % (+3,9)

Airbnb och Vrbo

250 inkvarteringsanläggningar (+41)
210 lägenheter (+41)
420 rum (+79)

Lägenhetsbeläggning 48,9 % (+4,3)
Osålda lägenheter 109

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Meteostat, Statistik Finland, Tak Research

VisitKarelia Oy
Länsikatu 15, 3B-rakennus, 80110 JOENSUU
040 487 4897 , visitkarelia at visitkarelia.fi , visitkarelia.fi

Joensuun seutu = Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kontiolahti, Outokumpu, Liperi, Polvijärvi

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående