Joensuu-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2023

Joensuu Region: Turismen i ett nötskal

ikon: star 14 300
20 %
ikon: finland 13 400
20 %
ikon: foreign 850
18 %
Topp 3:
Tyskland
116
33 %
Sverige
92
42 %
Polen
70
133 %
ikon: star 9 600
9 %
ikon: finland 9 200
9 %
ikon: foreign 410
19 %
Topp 3:
Tyskland
38
52 %
Polen
37
236 %
Sverige
34
74 %
Genomsnittliga priser:
Natt
73,10 €
5,80 €
Rum
102,10 €
4,10 €
RevPAR
40,20 €
2,10 €
ikon: establishment 19
14 %
ikon: room 860
7 %
ikon: bed 1 900
12 %
ikon: room 39 %
9 %
ikon: bed 24 %
12 %

14 300 registrerade gästnätter (april)

Under april 2023 upptecknades 14 300 registrerade gästnätter i Joensuu Region (-20,1 %), var av 13 400 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 850 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 20 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 18 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 20 procent i jämförelse med april förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (116 nights).

7 900 nights (-25,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 6 400 nights (-11,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april upptecknades 56 300 registrerade gästnätter (+3,5 %) för inhemska besökare och 5 500 (-14,6 %) för utländska besökare i Joensuu Region, de vill säga sammanlagt 61 800 (+1,6 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,9 procent (april)

Sammanlagt 1,5 miljoner registrerade gästnätter (-3,9 %) registrerades i hela landet, var av 1,3 miljoner nätter (-7,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 261 000 nätter (+20,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Joensuu Region av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,9 % (-0,2 procentandelar), av inhemska gästnätter 1,1 % och utländska gästnätter 0,3 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

9 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering (april)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med nio procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 95,8 procent inhemska och 4,2 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Joensuu Region i genomsnitt 1,5 nätter (-0,21) och utländska besökare 2,1 nätter (+0,04).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

2 000 flygresenärer (Joensuu)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 2 000 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg ökade med 57 procent.

Utav alla passagerare som anlände var 1,0 % från utlandet, vilket betyder att 99,0 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 2 000 passagerare som avreste från flygplatsen (+37,3 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 4 000 (+46,6 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Joensuu)

Ankommande passagerare från (Joensuu)

Passagerare på transfers från (Joensuu)

Avresande passagerare från (Joensuu)

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,3 miljoner euro (april)

Total försäljning av inkvartering under april var 1,3 miljoner euro (-164 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 19,9 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 1,0 miljoner euro (-159 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 260 000 euro (-5 200).

Totalt försäljningen för januari-april var 5,5 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 258 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2023
Antal
Förändring jan-april 2023
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 103 € -11,4 % 102 € -3,9 %
Adr (Registrerade) 102 € 4,1 % 103 € 0,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 73 € 8,6 % 75 € 3,1 %
Revpar (Icke-Registrerade) 57 € -13,7 % 52 € -2,7 %
Revpar (Registrerade) 40 € -5,0 % 44 € 12,1 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (april)

Registrerad inkvartering

19 inkvarteringsanläggningar (-3)
860 rum (-66)
1 900 bäddar (-250)

Rumsbeläggning 39,4 % (-3,8)
Osålda rum 520
Bädd beläggning 24,3 % (-3,2)

Airbnb och Vrbo

280 inkvarteringsanläggningar (+60)
240 lägenheter (+52)
430 rum (+78)

Lägenhetsbeläggning 53,8 % (-2,5)
Osålda lägenheter 109

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Finavia, Statistik Finland, Tak Research

VisitKarelia Oy
Länsikatu 15, 3B-rakennus, 80110 JOENSUU
040 487 4897 , visitkarelia at visitkarelia.fi , visitkarelia.fi

Joensuun seutu = Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kontiolahti, Outokumpu, Liperi, Polvijärvi

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående