Joensuu
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Joensuu: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 400
81 %
ikon: finland 1 900
82 %
ikon: foreign 450
72 %
Topp 3:
Lettland
300
9 900 %
Estland
82
37 %
Nederländerna
30
36 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 980
88 %
ikon: finland 940
88 %
ikon: foreign 44
95 %
Topp 3:
Lettland
28
833 %
Estland
6,0
85 %
Nederländerna
4,0
76 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 211 000 €
75 %
Genomsnittliga priser:
Natt
88,60 €
21,10 €
Rum
101,60 €
15,90 €
RevPAR
20,70 €
22,10 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
25 %
ikon: room 300
52 %
ikon: bed 660
51 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,2
59 %
ikon: bed 0,14
56 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 1,1 °C
2,3 °C
ikon: nederbörd 38 mm
22 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 400 registrerade bäddnätter

Under april 2020 registrerades 2 400 bäddnätter i Joensuu (-81,1 %), av vilka 1 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 450 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 82 procent och utländska bäddnätter minskade med 72 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 81 procent jämfört med förra årets april.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Lettland (300 nights).

680 nights (-88,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 700 nights (-74,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april registrerades 32 500 bäddnätter (-31,6 %) för inhemska besökare och 8 900 (-13,4 %) för utlänningar i Joensuu, sammanlagt 41 500 (-28,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,3 procent

Sammanlagt 190 000 bäddnätter (-88,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 173 000 nätter (-85,8 %) nyttjades av nationella besökare och 16 800 nätter (-95,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Joensuu av det totala antalet bäddnätter var 1,3 % (+0,5 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,1 % och utländska bäddnätter 2,7 %.

980 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 88 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,5 procent inhemska och 4,5 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Joensuu i genomsnitt 2,1 nätter (+0,61) och utländska besökare 10 nätter (+8,4).

Färjeankomster från olika hamnar

20 100 Ryska resenärer via den östra gränsen

Totalt 20 100 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 63,1 procent.

  • Vaalimaa: 4 300 (-93,9 %)
  • Nuijamaa: 5 800 (-94,2 %)
  • Imatra: 2 500 (-94,0 %)
  • Vainikkala (tåg): 8,0 (-99,9 %)
  • Niirala: 4 700 (-78,0 %)
  • Vartius: 1 700 (-79,0 %)
  • Kuusamo: 77 (-76,5 %)
  • Salla: 24 (-99,0 %)
  • Raja-Jooseppi: 17 (-99,3 %)

Ryska visumansökningar minskade med 89 procent

Det gjordes totalt 8 600 visumansökningar till Finland av ryssar. 92,3 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 271 000 euro

Total försäljning av inkvartering under april var 271 000 euro (-612 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 22,1 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 211 000 euro (-642 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 60 100 euro (+29 900).

Totalt Försäljningen för januari-april var 3,5 miljoner euro och den minskade med 764 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2020
Antal
Förändring jan-april 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 102 € 18,6 % 103 € 14,5 %
Adr (Icke-Registrerade) 90 € 19,0 % 81 € -1,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 89 € 31,3 % 78 € 10,6 %
Revpar (Icke-Registrerade) 52 € 11,9 % 45 € 7,5 %
Revpar (Registrerade) 21 € -51,6 % 49 € -4,8 %

Taxfree-försäljning -0,3 % (januari)

Taxfree-försäljning minskade med mindre än en procent från föregående år.

(Ryssar +0,1 %, Kineser -88,4 %)

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (-2)
300 rum (-320)
660 bäddar (-700)

Rumsbeläggning 20,4 % (-30)
Osålda rum 240
Bädd beläggning 13,7 % (-17)

Airbnb och Vrbo

90 inkvarteringsanläggningar (+2)
73 lägenheter (+14)
123 rum (+12)

Lägenhetsbeläggning 57,1 % (-3,6)
Osålda lägenheter 31

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "joensuu + nyckelord"

Google söker efter "joensuu" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i april var 8,0/10 (-0,72).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland, Tak Research

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa