Joensuu
Inkvarterings- och resestatistik

September 2023

Joensuu: Turismen i ett nötskal

ikon: star 21 000
5 %
ikon: finland 18 700
5 %
ikon: foreign 2 300
1 %
ikon: star 13 800
1 %
ikon: finland 12 700
1 %
ikon: foreign 1 100
5 %
Genomsnittliga priser:
Natt
77,60 €
4,60 €
Rum
119,50 €
0,90 €
RevPAR
80,90 €
1,10 €
ikon: establishment 10
0 %
ikon: room 640
2 %
ikon: bed 1 400
1 %
ikon: room 68 %
1 %
ikon: bed 43 %
5 %

21 000 registrerade gästnätter (augusti)

Under augusti 2023 upptecknades 21 000 registrerade gästnätter i Joensuu (-4,6 %), var av 18 700 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 2 300 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med fem procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med en procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med fem procent i jämförelse med augusti förra året.

11 600 nights (-13,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 9 400 nights (+9,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 124 000 registrerade gästnätter (+1,2 %) för inhemska besökare och 12 700 (-7,9 %) för utländska besökare i Joensuu, de vill säga sammanlagt 136 000 (+0,3 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,9 procent (augusti)

Sammanlagt 2,3 miljoner registrerade gästnätter (-0,4 %) registrerades i hela landet, var av 1,7 miljoner nätter (-2,9 %) utnyttjades av nationella besökare och 604 000 nätter (+7,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Joensuu av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,9 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 1,1 % och utländska gästnätter 0,4 %.

13 800 turister som ankommit till registrerat inkvartering (augusti)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med en procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 92,1 procent inhemska och 7,9 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Joensuu i genomsnitt 1,5 nätter (-0,1) och utländska besökare 2,1 nätter (-0,12).

Besökare

Besökare per region

Besökare per stad

Besökare per postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

1 500 flygresenärer (augusti)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 1 500 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg ökade med 700 procent.

Utav alla passagerare som anlände var 0,7 % från utlandet, vilket betyder att 99,3 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 1 500 passagerare som avreste från flygplatsen (+644,2 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 2 900 (+669,6 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,8 miljoner euro (augusti)

Total försäljning av inkvartering under augusti var 1,8 miljoner euro (-125 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 9,0 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 1,6 miljoner euro (-179 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 161 000 euro (+54 400).

Totalt försäljningen för januari-augusti var 11,5 miljoner euro, vilket innebär att det minskade med 291 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2023
Antal
Förändring jan-augusti 2023
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 120 € -0,7 % 116 € -0,8 %
Adr (Icke-Registrerade) 86 € 0,9 % 86 € 1,4 %
Revpar (Registrerade) 81 € -1,3 % 67 € 1,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 78 € -5,6 % 77 € -5,5 %
Revpar (Icke-Registrerade) 57 € 7,5 % 50 € -1,8 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (augusti)

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+0)
640 rum (+12)
1 400 bäddar (+18)

Rumsbeläggning 67,7 % (-0,4)
Osålda rum 210
Bädd beläggning 43,2 % (-2,1)

Airbnb och Vrbo

150 inkvarteringsanläggningar (+43)
127 lägenheter (+38)
200 rum (+41)

Lägenhetsbeläggning 67,0 % (+4,1)
Osålda lägenheter 42

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Finavia, Statistik Finland, Tak Research

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående