Joensuu
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Joensuu: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 24 400
9 %
ikon: finland 19 100
1 %
ikon: foreign 5 300
49 %
Topp 3:
Kina
1 600
931 %
Ryssland
920
24 %
Tyskland
600
15 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 15 100
2 %
ikon: finland 13 000
0 %
ikon: foreign 2 100
14 %
Topp 3:
Ryssland
490
6 %
Tyskland
290
5 %
Kina
240
707 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,5 milj.
4 %
Genomsnittliga priser:
Natt
59,50 €
2,90 €
Rum
90,40 €
1,30 €
RevPAR
67,70 €
8,70 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
9 %
ikon: room 640
10 %
ikon: bed 1 400
11 %
Tax Free ikon
Tax Free
ikon: star 14 %
Ryssland
14 %
Kina
34 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 14,5 °C
2,4 °C
ikon: nederbörd 48 mm
31 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med nio procent

Under augusti 2019 registrerades 24 400 bäddnätter i Joensuu (+8,7 %), av vilka 19 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 5 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med en procent och utländska bäddnätter ökade med 49 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med nio procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Kina (1 600 nights).

15 000 nights (+23,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 9 500 nights (-8,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 126 000 bed nights (+3,8 %) för inhemska besökare och 23 000 (-11,5 %) för utlänningar i Joensuu, sammanlagt 149 000 (+1,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,0 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Joensuu av det totala antalet bäddnätter var 1,0 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,2 % och utländska bäddnätter 0,7 %.

15 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med två procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 85,9 procent inhemska och 14,1 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Joensuu i genomsnitt 1,5 nätter (+0,01) och utländska besökare 2,5 nätter (+0,59).

570 gäster på internationella kongresser under 2018

Antal gäster på internationella kongresser ökade med 155 procent från föregående år.

Sammanlagt 10,0 kongresser anordnades (+7,0) under 2018.

4 100 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 4 100 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med åtta procent.

Av lokala passagerare anlände 0,2 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 99,8 %.

Dessutom registrerades 4 600 passagerare som avreste från flygplatsen (-3,9 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 8 700 (-5,7 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Resor gjorda av ryska resenärer över den östra gränsen ökade med 13 procent

Totalt 348 000 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 92,3 procent.

  • Vaalimaa: 104 000 (+9,0 %)
  • Nuijamaa: 139 000 (+22,2 %)
  • Imatra: 60 400 (+5,6 %)
  • Vainikkala (tåg): 18 000 (+18,5 %)
  • Niirala: 27 600 (+6,7 %)
  • Vartius: 9 600 (+7,0 %)
  • Kuusamo: 560 (+14,1 %)
  • Salla: 2 800 (+0,6 %)
  • Raja-Jooseppi: 3 100 (+32,3 %)

Ryska visumansökningar ökade med 45 procent

Det gjordes totalt 90 700 visumansökningar till Finland av ryssar. 84,3 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 1,5 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 1,5 miljoner euro (+50 000).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 9,8 miljoner euro och den ökade med 22 900 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 90 € 1,5 % 92 € 0,6 %
Revpar (Registrerade) 68 € 14,7 %  57 € 0,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 59 € -4,7 % 65 € -0,8 %

Taxfree-försäljning +14,5 %

Taxfree-försäljning ökade med 14 procent från föregående år.

(Ryssar +13,7 %, Kineser +34,4 %)

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (-1)
640 rum (-69)
1 400 bäddar (-168)

Rumsbeläggning 74,9 % (+8,6)
Osålda rum 159
Bädd beläggning 52,0 % (+8,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 8,52/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa