Joensuu
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2022

Joensuu: Turismen i ett nötskal

ikon: star 15 900
3 %
ikon: finland 14 500
6 %
ikon: foreign 1 400
62 %
ikon: star 10 900
3 %
ikon: finland 10 200
6 %
ikon: foreign 700
72 %
Genomsnittliga priser:
Natt
73,90 €
2,60 €
Rum
108,60 €
4,70 €
RevPAR
60,70 €
3,50 €
ikon: establishment 9,0
12 %
ikon: room 630
1 %
ikon: bed 1 400
2 %
ikon: room 56 %
1 %
ikon: bed 36 %
5 %
ikon: temperatur 5,3 °C
1,1 °C
ikon: nederbörd 1 mm
92 mm

15 900 registrerade gästnätter

Under oktober 2022 upptecknades 15 900 registrerade gästnätter i Joensuu (-2,9 %), var av 14 500 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 400 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med sex procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 62 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med tre procent i jämförelse med oktober förra året.

8 400 nights (-11,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 7 400 nights (+8,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och oktober upptecknades 152 000 registrerade gästnätter (+27,3 %) för inhemska besökare och 16 700 (+174,7 %) för utländska besökare i Joensuu, de vill säga sammanlagt 169 000 (+34,5 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,9 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner registrerade gästnätter (+0,7 %) registrerades i hela landet, var av 1,4 miljoner nätter (-6,4 %) utnyttjades av nationella besökare och 305 000 nätter (+52,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Joensuu av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,9 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 1,1 % och utländska gästnätter 0,4 %.

10 900 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med tre procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 93,6 procent inhemska och 6,4 procent från utlandet.

Under oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Joensuu i genomsnitt 1,4 nätter (0,0) och utländska besökare 1,9 nätter (-0,12).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

189 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 189 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg minskade med 76 procent.

Utav alla passagerare som anlände var 100,0 % från utlandet, vilket betyder att 0,0 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 420 passagerare som avreste från flygplatsen (-53,5 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 610 (-64,1 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,3 miljoner euro

Total försäljning av inkvartering under oktober var 1,3 miljoner euro (+33 800). Andelen från Airbnb och Vrbo var 6,9 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 1,2 miljoner euro (+7 100) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 87 200 euro (+26 700).

Totalt försäljningen för januari-oktober var 14,3 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 4,5 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2022
Antal
Förändring jan-Oktober 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 109 € 4,5 % 115 € 9,5 %
Adr (Icke-Registrerade) 83 € 3,0 % 85 € -5,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 74 € 3,6 % 79 € 9,4 %
Revpar (Registrerade) 61 € 6,1 % 64 € 5,4 %
Revpar (Icke-Registrerade) 50 € 1,5 % 52 € -6,2 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
630 rum (+9)
1 400 bäddar (+30)

Rumsbeläggning 55,9 % (+0,8)
Osålda rum 280
Bädd beläggning 35,6 % (-1,7)

Airbnb och Vrbo

90 inkvarteringsanläggningar (+21)
76 lägenheter (+18)
132 rum (+40)

Lägenhetsbeläggning 60,6 % (-0,87)
Osålda lägenheter 30

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet (juni)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juni var 8,12/10 (-0,12).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Meteostat, Socialblade, Statistik Finland, Tak Research

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående