Joensuu
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Joensuu: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 13 300
1 %
ikon: finland 10 600
1 %
ikon: foreign 2 800
8 %
Topp 3:
Ryssland
1 500
10 %
Tyskland
240
41 %
Belgien
154
12 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 9 300
8 %
ikon: finland 7 500
8 %
ikon: foreign 1 800
11 %
Topp 3:
Ryssland
1 000
20 %
Belgien
124
46 %
Tyskland
104
14 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 984 000 €
1 %
Genomsnittliga priser:
Natt
73,70 €
1,90 €
Rum
93,80 €
7,40 €
RevPAR
47,20 €
0,50 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 9,0
12 %
ikon: room 660
5 %
ikon: bed 1 400
4 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,5
7 %
ikon: bed 0,32
2 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -2,0 °C
9,4 °C
ikon: nederbörd 62 mm
10 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

13 300 registrerade bäddnätter

Under januari 2020 registrerades 13 300 bäddnätter i Joensuu (-1,1 %), av vilka 10 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 800 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med en procent och utländska bäddnätter minskade med åtta procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med en procent jämfört med förra årets januari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Ryssland (1 500 nights).

6 200 nights (+13,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 7 100 nights (-11,3 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (+8,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 957 000 nätter (+10,1 %) nyttjades av nationella besökare och 714 000 nätter (+5,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Joensuu av det totala antalet bäddnätter var 0,8 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,1 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

9 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med åtta procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 80,7 procent inhemska och 19,3 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Joensuu i genomsnitt 1,4 nätter (-0,1) och utländska besökare 1,6 nätter (-0,31).

3 800 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 3 800 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 10 procent.

Av lokala passagerare anlände 0,2 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 99,8 %.

Dessutom registrerades 4 100 passagerare som avreste från flygplatsen (-7,5 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 8 000 (-8,8 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Resor gjorda av ryska resenärer över den östra gränsen ökade med 25 procent

Totalt 291 000 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 91,8 procent.

  • Vaalimaa: 85 500 (+21,9 %)
  • Nuijamaa: 106 000 (+30,6 %)
  • Imatra: 55 800 (+29,3 %)
  • Vainikkala (tåg): 19 600 (+30,1 %)
  • Niirala: 25 700 (+20,4 %)
  • Vartius: 9 200 (+3,5 %)
  • Kuusamo: 720 (+11,7 %)
  • Salla: 4 000 (+14,9 %)
  • Raja-Jooseppi: 3 000 (+5,6 %)

Ryska visumansökningar ökade med nio procent

Det gjordes totalt 37 100 visumansökningar till Finland av ryssar. 81,1 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 984 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under januari var 984 000 euro (+14 400).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 94 € 8,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 74 € 2,7 %
Revpar (Registrerade) 47 € 1,1 %

Taxfree-försäljning -0,3 %

Taxfree-försäljning minskade med mindre än en procent från föregående år.

(Ryssar +0,1 %, Kineser -88,4 %)

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
660 rum (+31)
1 400 bäddar (+59)

Rumsbeläggning 50,3 % (-3,7)
Osålda rum 330
Bädd beläggning 31,5 % (-0,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "joensuu + nyckelord"

Google söker efter "joensuu" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i januari var 8,34/10 (-0,42).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa