Joensuu
Inkvarterings- och resestatistik

November 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Joensuu: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 17 000
7 %
ikon: finland 13 900
2 %
ikon: foreign 3 100
36 %
Topp 3:
Vitryssland
580
12 %
Ryssland
500
11 %
Frankrike
200
525 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 11 900
6 %
ikon: finland 10 600
4 %
ikon: foreign 1 200
22 %
Topp 3:
Ryssland
400
3 %
Sverige
77
20 %
Tyskland
65
22 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,2 milj. €
5 %
Genomsnittliga priser:
Natt
72,50 €
1,50 €
Rum
92,90 €
0,20 €
RevPAR
61,10 €
1,80 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
0 %
ikon: room 620
0 %
ikon: bed 1 400
0 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -0,8 °C
1,9 °C
ikon: nederbörd 63 mm
35 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med sju procent

Under november 2019 registrerades 17 000 bäddnätter i Joensuu (+7,3 %), av vilka 13 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 3 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med två procent och utländska bäddnätter ökade med 36 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med sju procent jämfört med förra årets november.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Vitryssland (580 nights).

8 100 nights (+20,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 8 900 nights (-2,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november registrerades 170 000 bäddnätter (+4,0 %) för inhemska besökare och 31 100 (-4,4 %) för utlänningar i Joensuu, sammanlagt 201 000 (+2,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,1 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner bäddnätter (+5,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (+5,8 %) nyttjades av nationella besökare och 457 000 nätter (+4,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Joensuu av det totala antalet bäddnätter var 1,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,3 % och utländska bäddnätter 0,7 %.

11 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med sex procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 89,6 procent inhemska och 10,4 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Joensuu i genomsnitt 1,3 nätter (-0,02) och utländska besökare 2,5 nätter (+0,26).

570 gäster på internationella kongresser under 2018

Antal gäster på internationella kongresser ökade med 155 procent från föregående år.

Sammanlagt 10 kongresser anordnades (+7,0) under 2018.

5 100 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 5 100 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med sex procent.

Av lokala passagerare anlände 0,0 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 100,0 %.

Dessutom registrerades 5 100 passagerare som avreste från flygplatsen (-7,0 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 10 200 (-6,3 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Resor gjorda av ryska resenärer över den östra gränsen ökade med 16 procent

Totalt 289 000 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 91,3 procent.

  • Vaalimaa: 74 800 (+12,0 %)
  • Nuijamaa: 119 000 (+20,8 %)
  • Imatra: 54 300 (+17,1 %)
  • Vainikkala (tåg): 15 700 (+28,0 %)
  • Niirala: 23 500 (+10,1 %)
  • Vartius: 8 900 (+4,4 %)
  • Kuusamo: 530 (+41,1 %)
  • Salla: 3 700 (+11,1 %)
  • Raja-Jooseppi: 3 300 (+30,0 %)

Ryska visumansökningar minskade med sex procent

Det gjordes totalt 55 000 visumansökningar till Finland av ryssar. 76,9 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 1,2 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 1,2 miljoner euro (+60 100).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 13,7 miljoner euro och den ökade med 488 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2019
Antal
Förändring jan-november 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 93 € 0,2 % 94 € 2,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 72 € -2,0 % 68 € 1,0 %
Revpar (Registrerade) 61 € 3,0 % 59 € 3,4 %

Taxfree-försäljning +1,5 %

Taxfree-försäljning ökade med två procent från föregående år.

(Ryssar +1,7 %, Kineser -32,4 %)

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
620 rum (+0)
1 400 bäddar (-2)

Rumsbeläggning 65,8 % (+1,8)
Osålda rum 210
Bädd beläggning 41,6 % (+2,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "joensuu + nyckelord"

Google söker efter "joensuu" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i november var 8,48/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa