Joensuu
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2022

Joensuu: Turismen i ett nötskal

ikon: star 17 300
14 %
ikon: finland 15 300
2 %
ikon: foreign 2 000
543 %
Topp 3:
Tyskland
490
2 145 %
Slovak
260
Sverige
194
385 %
ikon: star 11 400
18 %
ikon: finland 10 500
11 %
ikon: foreign 920
454 %
Topp 3:
Tyskland
197
795 %
Sverige
121
290 %
Nederländerna
84
2 700 %
Genomsnittliga priser:
Natt
76,10 €
6,70 €
Rum
113,60 €
11,10 €
RevPAR
70,10 €
4,70 €
ikon: establishment 10
11 %
ikon: room 630
61 %
ikon: bed 1 400
49 %
ikon: room 62 %
15 %
ikon: bed 39 %
13 %
ikon: temperatur 18,3 °C
1,8 °C
ikon: nederbörd 129 mm
58 mm

Registrerade gästnätter ökade med 14 procent (juni)

Under juni 2022 upptecknades 17 300 registrerade gästnätter i Joensuu (+13,7 %), var av 15 300 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 2 000 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med två procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 540 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 14 procent i jämförelse med juni förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (490 nights).

9 800 nights (+11,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 7 500 nights (+16,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juni upptecknades 71 200 registrerade gästnätter (+50,0 %) för inhemska besökare och 9 700 (+448,8 %) för utländska besökare i Joensuu, de vill säga sammanlagt 80 900 (+64,2 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent (juni)

Sammanlagt 2,1 miljoner registrerade gästnätter (+24,5 %) registrerades i hela landet, var av 1,8 miljoner nätter (+8,2 %) utnyttjades av nationella besökare och 367 000 nätter (+357,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Joensuu av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,8 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,9 % och utländska gästnätter 0,6 %.

11 400 turister som ankommit till registrerat inkvartering (juni)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 18 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 91,9 procent inhemska och 8,1 procent från utlandet.

Under juni övernattade besökare i registrerad inkvartering i Joensuu i genomsnitt 1,5 nätter (-0,12) och utländska besökare 2,2 nätter (+0,31).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

890 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 890 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg ökade med 300 procent.

Utav alla passagerare som anlände var 0,9 % från utlandet, vilket betyder att 99,1 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 970 passagerare som avreste från flygplatsen (+349,5 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 1 900 (+322,5 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Resor gjorda av ryska resenärer över den östra gränsen ökade med 145 procent

Totalt 85 100 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

  • Vaalimaa: 37 000 (+265,4 %)
  • Nuijamaa: 24 500 (+116,5 %)
  • Imatra: 10 400 (+248,5 %)
  • Niirala: 9 400 (+36,4 %)
  • Vartius: 2 800 (+25,3 %)
  • Kuusamo: 47 (+46,9 %)
  • Salla: 420 (+221,5 %)
  • Raja-Jooseppi: 470 (+598,5 %)

Ryska visumansökningar ökade med 330 procent (juni)

Det gjordes totalt 12 000 visumansökningar till Finland av ryssar. 81,5 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 1,4 miljoner euro (juni)

Total försäljning av inkvartering under juni var 1,4 miljoner euro (+282 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 6,8 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 1,3 miljoner euro (+261 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 96 100 euro (+20 400).

Totalt försäljningen för januari-juni var 7,3 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 3,3 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juni 2022
Antal
Förändring jan-juni 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 114 € 10,8 % 112 € 11,5 %
Adr (Icke-Registrerade) 87 € -5,6 % 84 € -5,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 76 € 9,7 % 84 € 12,7 %
Revpar (Registrerade) 70 € -6,2 % 57 € 19,8 %
Revpar (Icke-Registrerade) 53 € -0,2 % 48 € -5,8 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (juni)

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+1)
630 rum (+240)
1 400 bäddar (+460)

Rumsbeläggning 61,7 % (-11)
Osålda rum 240
Bädd beläggning 38,9 % (-5,7)

Airbnb och Vrbo

96 inkvarteringsanläggningar (+15)
82 lägenheter (+14)
139 rum (+32)

Lägenhetsbeläggning 60,9 % (+3,3)
Osålda lägenheter 32

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Boende plats kundnöjdhet (juni)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juni var 8,12/10 (-0,12).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Antal besökare per attraktion

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående