Joensuu
Inkvarterings- och resestatistik

September 2021

Joensuu: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (augusti)
ikon: star 18 700
3 %
ikon: finland 17 300
2 %
ikon: foreign 1 400
21 %
Topp 3:
Tyskland
360
16 %
Sverige
133
64 %
Nederländerna
96
500 %
Besökare ikon
Besökare (augusti)
ikon: star 11 900
1 %
ikon: finland 11 200
3 %
ikon: foreign 710
52 %
Topp 3:
Tyskland
152
4 %
Sverige
97
67 %
Nederländerna
48
300 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (augusti)
ikon: star 1,4 milj. €
29 %
Genomsnittliga priser:
Natt
76,30 €
15,40 €
Rum
108,60 €
12,30 €
RevPAR
79,20 €
29,40 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (augusti)
ikon: establishment 10
9 %
ikon: room 520
22 %
ikon: bed 1 200
18 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (augusti)
ikon: room 73 %
41 %
ikon: bed 45 %
18 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 7,5 °C
ikon: nederbörd 64 mm
13 mm

Registrerade bäddnätter ökade med tre procent (augusti)

Under augusti 2021 upptecknades 18 700 registrerade bäddnätter i Joensuu (+3,1 %), av vilka 17 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 400 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför ökade med två procent och utländska registrerade bäddnätter ökade med 21 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med tre procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta registrerade utländska bäddnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (360 nights).

11 300 nights (-5,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 7 400 nights (+18,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 89 700 registrerade bäddnätter (+0,8 %) för inhemska besökare och 4 200 (-64,0 %) för utlänningar i Joensuu, sammanlagt 93 900 (-6,7 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,9 procent (augusti)

Sammanlagt 2,1 miljoner registrerade bäddnätter (+23,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,8 miljoner nätter (+17,9 %) nyttjades av nationella besökare och 264 000 nätter (+77,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Joensuu av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,9 % (-0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,0 % och utländska bäddnätter 0,5 %.

11 900 turister som ankommit till registrerat inkvartering (augusti)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med en procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 94,0 procent inhemska och 6,0 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Joensuu i genomsnitt 1,5 nätter (+0,08) och utländska besökare 2,0 nätter (-0,52).

630 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 630 passagerare.

Av lokala passagerare anlände 0,6 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 99,4 %.

Dessutom registrerades 720 passagerare som avreste från flygplatsen , därmed var totalt antal resor via flygplatsen 1 300.

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Resor gjorda av ryska resenärer över den östra gränsen ökade med 40 procent

Totalt 33 400 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

  • Vaalimaa: 9 700 (+52,9 %)
  • Nuijamaa: 10 600 (+73,2 %)
  • Imatra: 2 900 (-11,9 %)
  • Niirala: 6 800 (+38,9 %)
  • Vartius: 2 200 (+14,8 %)
  • Kuusamo: 62 (+40,9 %)
  • Salla: 117 (+77,3 %)
  • Raja-Jooseppi: 73 (+114,7 %)

Ryska visumansökningar ökade med 290 procent (augusti)

Det gjordes totalt 2 500 visumansökningar till Finland av ryssar. 56,7 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2021
Antal
Förändring jan-september 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 93 € -6,5 % 91 € -1,2 %
Revpar (Icke-Registrerade) 60 € -10,6 % 57 € -0,5 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Airbnb och Vrbo

70 inkvarteringsanläggningar (-7)
55 lägenheter (-4)
94 rum (-14)

Lägenhetsbeläggning 64,7 % (-3,0)
Osålda lägenheter 19

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "joensuu + nyckelord"

Google söker efter "joensuu" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende plats kundnöjdhet

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i september var 8,18/10 (-0,09).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående