Jokkmokk
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Jokkmokk: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 18 500
38 %
ikon: sweden 13 400
38 %
ikon: foreign 5 100
37 %
Topp 3:
Tyskland
1 600
39 %
Norge
1 000
16 %
Storbritannien
440
21 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 6 900
40 %
ikon: sweden 4 600
36 %
ikon: foreign 2 300
47 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 9,4 milj. SEK
34 %
Genomsnittliga priser:
Natt
508,00 SEK
28,90 SEK
Rum
1 303,00 SEK
88,20 SEK
RevPAR
433,20 SEK
210,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 25
4 %
ikon: room 730
0 %
ikon: bed 2 400
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,33
37 %
ikon: bed 0,26
38 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -3,7 °C
2,1 °C
ikon: nederbörd 18 mm
34 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

18 500 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 18 500 bäddnätter i Jokkmokk (-38,0 %), av vilka 13 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 5 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 38 procent och utländska bäddnätter minskade med 37 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 38 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (1 600 nights).

4 000 rooms (-48,3 %) bokades av fritidsresenärer och 3 200 rooms (-20,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 37 300 bäddnätter (-33,0 %) för inhemska besökare och 21 500 (-6,2 %) för utlänningar i Jokkmokk, sammanlagt 58 800 (-25,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Jokkmokk av det totala antalet bäddnätter var 0,7 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,6 % och utländska bäddnätter 1,3 %.

6 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 40 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 67,0 procent inhemska och 33,0 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Jokkmokk i genomsnitt 2,9 nätter (-0,09) och utländska besökare 2,2 nätter (+0,35).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 9,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 9,4 miljoner SEK (-4,9 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 32,7 miljoner SEK och den minskade med 6,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK 7,3 % 1 300 SEK 8,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 510 SEK 6,0 % 560 SEK 11,0 %
Revpar (Registrerade) 430 SEK -32,7 % 540 SEK -17,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

25 inkvarteringsanläggningar (+1)
730 rum (-2)
2 400 bäddar (+18)

Rumsbeläggning 33,2 % (-20)
Osålda rum 490
Bädd beläggning 26,0 % (-16)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "jokkmokk + nyckelord"

Google söker efter "jokkmokk" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa