Jokkmokk
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Jokkmokk: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 15 800
5 %
ikon: sweden 9 400
1 %
ikon: foreign 6 400
15 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 5 400
2 %
ikon: sweden 2 900
6 %
ikon: foreign 2 400
11 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 7,9 milj. SEK
12 %
Genomsnittliga priser:
Natt
502,20 SEK
34,00 SEK
Rum
1 159,70 SEK
39,10 SEK
RevPAR
428,30 SEK
28,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 21
5 %
ikon: room 650
3 %
ikon: bed 2 100
7 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -6,3 °C
3,1 °C
ikon: nederbörd 49 mm
1 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med fem procent

Under december 2019 registrerades 15 800 bäddnätter i Jokkmokk (+4,8 %), av vilka 9 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 6 400 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med en procent och utländska bäddnätter ökade med 15 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med fem procent jämfört med förra årets december.

2 800 rooms (+21,0 %) bokades av fritidsresenärer och 4 100 rooms (+1,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 154 000 bäddnätter (-0,9 %) för inhemska besökare och 62 000 (+15,8 %) för utlänningar i Jokkmokk, sammanlagt 216 000 (+3,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Jokkmokk av det totala antalet bäddnätter var 0,5 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,8 %.

5 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med två procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 54,6 procent inhemska och 45,4 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Jokkmokk i genomsnitt 3,2 nätter (-0,25) och utländska besökare 2,6 nätter (+0,6).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 7,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 7,9 miljoner SEK (+875 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 91,7 miljoner SEK och den ökade med 16,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 3,5 % 1 200 SEK 2,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 500 SEK 7,3 % 430 SEK 18,3 %
Revpar (Registrerade) 430 SEK 7,0 % 530 SEK 2,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

21 inkvarteringsanläggningar (+1)
650 rum (+21)
2 100 bäddar (-163)

Rumsbeläggning 36,9 % (+1,2)
Osålda rum 410
Bädd beläggning 26,1 % (+2,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "jokkmokk + nyckelord"

Google söker efter "jokkmokk" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa