Jokkmokk
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Jokkmokk: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 9 900
11 %
ikon: sweden 7 500
20 %
ikon: foreign 2 400
35 %
Topp 3:
Tyskland
640
25 %
Norge
350
117 %
Schweiz
174
40 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 5 100
1 %
ikon: sweden 3 700
14 %
ikon: foreign 1 400
64 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 4,4 milj.
20 %
Genomsnittliga priser:
Natt
445,40 SEK
115,50 SEK
Rum
1 192,90 SEK
18,30 SEK
RevPAR
396,60 SEK
56,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 24
20 %
ikon: room 390
31 %
ikon: bed 1 100
3 %
Väder ikon
Väder (juli)
ikon: temperatur 14,3 °C
4,1 °C
ikon: nederbörd 39 mm
7 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

9 900 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 9 900 bäddnätter i Jokkmokk (-10,8 %), av vilka 7 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 400 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 20 procent och utländska bäddnätter ökade med 35 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 11 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (640 nights).

1 500 rooms (+81,6 %) bokades av fritidsresenärer och 2 200 rooms (-0,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 135 000 bäddnätter (+3,6 %) för inhemska besökare och 53 600 (+14,4 %) för utlänningar i Jokkmokk, sammanlagt 188 000 (+6,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Jokkmokk av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

5 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 71,9 procent inhemska och 28,1 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Jokkmokk i genomsnitt 2,1 nätter (-0,13) och utländska besökare 1,7 nätter (-0,37).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 4,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 4,4 miljoner SEK (+749 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 78,0 miljoner SEK och den ökade med 15,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK -1,5 % 1 200 SEK 2,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 450 SEK 35,0 %  410 SEK 17,4 % 
Revpar (Registrerade) 400 SEK -12,4 %  570 SEK 3,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

24 inkvarteringsanläggningar (+4)
390 rum (+94)
1 100 bäddar (+27)

Rumsbeläggning 33,2 % (-4,1)
Osålda rum 260
Bädd beläggning 32,6 % (-6,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa