Jokkmokk
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2019

Jokkmokk: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 29 800
5 %
ikon: sweden 21 700
2 %
ikon: foreign 8 000
14 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 11 600
19 %
ikon: sweden 7 300
1 %
ikon: foreign 4 300
68 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 14,3 milj. SEK
31 %
Genomsnittliga priser:
Natt
479,10 SEK
96,40 SEK
Rum
1 214,80 SEK
48,50 SEK
RevPAR
643,30 SEK
82,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 24
14 %
ikon: room 730
14 %
ikon: bed 2 400
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,53
10 %
ikon: bed 0,42
4 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -5,8 °C
3,4 °C
ikon: nederbörd 51 mm
0 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med fem procent

Under mars 2019 registrerades 29 800 bäddnätter i Jokkmokk (+4,6 %), av vilka 21 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 8 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med två procent och utländska bäddnätter ökade med 14 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med fem procent jämfört med förra årets mars.

7 700 rooms (+68,5 %) bokades av fritidsresenärer och 4 100 rooms (-15,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 55 600 bäddnätter (+10,2 %) för inhemska besökare och 22 900 (-6,0 %) för utlänningar i Jokkmokk, sammanlagt 78 600 (+4,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (-3,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,6 miljoner nätter (-1,2 %) nyttjades av nationella besökare och 888 000 nätter (-12,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Jokkmokk av det totala antalet bäddnätter var 0,7 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,6 % och utländska bäddnätter 0,9 %.

11 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 19 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 62,8 procent inhemska och 37,2 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Jokkmokk i genomsnitt 3,0 nätter (+0,01) och utländska besökare 1,9 nätter (-0,88).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 14,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 14,3 miljoner SEK (+3,4 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 39,3 miljoner SEK och den ökade med 6,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2019
Antal
Förändring jan-mars 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 4,2 % 1 200 SEK 5,2 %
Revpar (Registrerade) 640 SEK 14,6 % 650 SEK 6,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 480 SEK 25,2 % 500 SEK 14,9 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

24 inkvarteringsanläggningar (+3)
730 rum (+90)
2 400 bäddar (+19)

Rumsbeläggning 53,0 % (+4,8)
Osålda rum 340
Bädd beläggning 41,7 % (+1,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "jokkmokk + nyckelord"

Google söker efter "jokkmokk" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa