Jokkmokk
Inkvarterings- och resestatistik

Februari 2020

Jokkmokk: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 24 200
10 %
ikon: sweden 14 300
25 %
ikon: foreign 10 000
26 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 9 800
8 %
ikon: sweden 5 200
14 %
ikon: foreign 4 500
1 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 14,5 milj. SEK
1 %
Genomsnittliga priser:
Natt
599,80 SEK
66,80 SEK
Rum
1 387,80 SEK
76,20 SEK
RevPAR
730,20 SEK
37,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 25
4 %
ikon: room 730
0 %
ikon: bed 2 400
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,53
10 %
ikon: bed 0,37
16 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -9,1 °C
0,6 °C
ikon: nederbörd 44 mm
10 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

24 200 registrerade bäddnätter

Under februari 2020 registrerades 24 200 bäddnätter i Jokkmokk (-10,0 %), av vilka 14 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 10 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 25 procent och utländska bäddnätter ökade med 26 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 10 procent jämfört med förra årets februari.

5 700 rooms (-11,4 %) bokades av fritidsresenärer och 4 700 rooms (+6,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och februari registrerades 23 900 bäddnätter (-29,6 %) för inhemska besökare och 16 500 (+10,5 %) för utlänningar i Jokkmokk, sammanlagt 40 300 (-17,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,6 procent

Sammanlagt 4,4 miljoner bäddnätter (+2,4 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,5 miljoner nätter (+3,9 %) nyttjades av nationella besökare och 928 000 nätter (-2,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Jokkmokk av det totala antalet bäddnätter var 0,6 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,4 % och utländska bäddnätter 1,1 %.

9 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med åtta procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 53,4 procent inhemska och 46,6 procent från utlandet.

Under februari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Jokkmokk i genomsnitt 2,7 nätter (-0,39) och utländska besökare 2,2 nätter (+0,46).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 14,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under februari var 14,5 miljoner SEK (+182 000).

Registrerade Försäljningen för januari-februari var 23,3 miljoner SEK och den minskade med 1,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
februari 2020
Antal
Förändring jan-februari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 400 SEK 5,8 % 1 300 SEK 9,1 %
Revpar (Registrerade) 730 SEK -4,8 % 590 SEK -9,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 600 SEK 12,5 % 580 SEK 12,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

25 inkvarteringsanläggningar (+1)
730 rum (-2)
2 400 bäddar (+18)

Rumsbeläggning 52,6 % (-5,9)
Osålda rum 350
Bädd beläggning 37,4 % (-7,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "jokkmokk + nyckelord"

Google söker efter "jokkmokk" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa