Jönköpings Län
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Jönköpings Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 48 900
44 %
ikon: sweden 43 600
41 %
ikon: foreign 5 300
62 %
Topp 3:
Tyskland
1 100
42 %
Danmark
920
76 %
Norge
820
19 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 28,5 milj. SEK
43 %
Genomsnittliga priser:
Natt
582,00 SEK
15,90 SEK
Rum
935,00 SEK
33,00 SEK
RevPAR
261,30 SEK
194,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 97
2 %
ikon: room 3 300
2 %
ikon: bed 8 400
5 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,28
45 %
ikon: bed 0,16
50 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

48 900 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 48 900 bäddnätter i Jönköpings Län (-44,3 %), av vilka 43 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 5 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 41 procent och utländska bäddnätter minskade med 62 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 44 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (1 100 nights).

Mellan januari och mars registrerades 167 000 bäddnätter (-16,1 %) för inhemska besökare och 28 900 (-40,8 %) för utlänningar i Jönköpings Län, sammanlagt 196 000 (-21,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,7 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Jönköpings Län av det totala antalet bäddnätter var 1,7 % (-0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,8 % och utländska bäddnätter 1,3 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 28,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 28,5 miljoner SEK (-21,2 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 109,9 miljoner SEK och den minskade med 26,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 940 SEK 3,7 % 920 SEK 1,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 580 SEK 2,8 % 560 SEK 1,9 %
Revpar (Registrerade) 260 SEK -42,7 % 350 SEK -17,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

97 inkvarteringsanläggningar (+2)
3 300 rum (+54)
8 400 bäddar (+410)

Rumsbeläggning 27,9 % (-23)
Osålda rum 2 400
Bädd beläggning 15,9 % (-16)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "jönköping county + nyckelord"

Google söker efter "jönköping county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa