Jönköpings Län
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Jönköpings Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 69 700
1 %
ikon: sweden 55 600
3 %
ikon: foreign 14 100
8 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 35,6 milj. SEK
4 %
Genomsnittliga priser:
Natt
511,00 SEK
15,60 SEK
Rum
880,00 SEK
39,00 SEK
RevPAR
337,00 SEK
22,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 100
10 %
ikon: room 3 100
2 %
ikon: bed 8 000
10 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

69 700 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 69 700 bäddnätter i Jönköpings Län (-0,6 %), av vilka 55 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 14 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med tre procent och utländska bäddnätter ökade med åtta procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med en procent jämfört med förra årets december.

Mellan januari och december registrerades 1,3 miljoner bäddnätter (+2,6 %) för inhemska besökare och 503 000 (+6,6 %) för utlänningar i Jönköpings Län, sammanlagt 1,8 miljoner (+3,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,0 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Jönköpings Län av det totala antalet bäddnätter var 2,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,1 % och utländska bäddnätter 1,8 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 35,6 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 35,6 miljoner SEK (-1,3 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 736,9 miljoner SEK och den ökade med 38,4 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 880 SEK -4,2 % 950 SEK -0,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 510 SEK -3,0 % 420 SEK 1,7 %
Revpar (Registrerade) 340 SEK -6,1 % 530 SEK 3,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

100 inkvarteringsanläggningar (+9)
3 100 rum (+64)
8 000 bäddar (+730)

Rumsbeläggning 38,3 % (-0,78)
Osålda rum 1 900
Bädd beläggning 24,3 % (-3,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "jönköping county + nyckelord"

Google söker efter "jönköping county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa