Jönköpings Län
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Region Jönköping: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 257 000
0 %
ikon: sweden 153 000
7 %
ikon: foreign 105 000
13 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 74,7 milj.
11 %
Genomsnittliga priser:
Natt
290,60 SEK
35,90 SEK
Rum
882,00 SEK
110,00 SEK
RevPAR
566,10 SEK
82,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 110
8 %
ikon: room 3 400
1 %
ikon: bed 9 100
3 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

257 000 registrerade bäddnätter

Under augusti 2019 registrerades 257 000 bäddnätter i Region Jönköping (+0,1 %), av vilka 153 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 105 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med sju procent och utländska bäddnätter ökade med 13 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med mindre än en procent jämfört med förra årets augusti.

Mellan januari och augusti registrerades 933 000 bed nights (+2,6 %) för inhemska besökare och 415 000 (+7,4 %) för utlänningar i Region Jönköping, sammanlagt 1,3 miljoner (+4,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,9 procent

Sammanlagt 8,9 miljoner bäddnätter (+3,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 6,1 miljoner nätter (+4,0 %) nyttjades av nationella besökare och 2,8 miljoner nätter (+3,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Region Jönköping av det totala antalet bäddnätter var 2,9 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,5 % och utländska bäddnätter 3,8 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 74,7 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 74,7 miljoner SEK (-9,2 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 489,9 miljoner SEK och den ökade med 24,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 880 SEK -11,1 %  910 SEK -1,6 %
Revpar (Registrerade) 570 SEK -12,6 %  510 SEK 3,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 290 SEK -11,0 %  360 SEK 1,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

110 inkvarteringsanläggningar (+8)
3 400 rum (+32)
9 100 bäddar (+280)

Rumsbeläggning 64,2 % (-1,1)
Osålda rum 1 200
Bädd beläggning 49,5 % (-0,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa