Jönköping
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Jönköping: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 35 900
4 %
ikon: sweden 30 500
6 %
ikon: foreign 5 500
8 %
Topp 3:
Tyskland
750
34 %
Norge
660
23 %
Kina
610
382 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 25 500
1 %
ikon: sweden 22 000
4 %
ikon: foreign 3 500
27 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 20,5 milj. SEK
8 %
Genomsnittliga priser:
Natt
571,30 SEK
25,30 SEK
Rum
877,70 SEK
70,30 SEK
RevPAR
344,90 SEK
51,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 37
0 %
ikon: room 2 100
7 %
ikon: bed 4 300
2 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 67 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

35 900 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 35 900 bäddnätter i Jönköping (-4,1 %), av vilka 30 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 5 500 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med sex procent och utländska bäddnätter ökade med åtta procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med fyra procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (750 nights).

9 700 rooms (-0,0 %) bokades av fritidsresenärer och 13 700 rooms (-1,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 645 000 bäddnätter (+0,9 %) för inhemska besökare och 179 000 (+12,4 %) för utlänningar i Jönköping, sammanlagt 824 000 (+3,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,0 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Jönköping av det totala antalet bäddnätter var 1,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,1 % och utländska bäddnätter 0,7 %.

25 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 86,4 procent inhemska och 13,6 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Jönköping i genomsnitt 1,4 nätter (-0,03) och utländska besökare 1,6 nätter (-0,28).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 20,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 20,5 miljoner SEK (-1,8 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 471,2 miljoner SEK och den ökade med 38,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 880 SEK -7,4 % 1 000 SEK -1,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 570 SEK -4,2 % 570 SEK 5,6 %
Revpar (Registrerade) 340 SEK -13,0 %  600 SEK -0,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

37 inkvarteringsanläggningar (+0)
2 100 rum (+144)
4 300 bäddar (-86)

Rumsbeläggning 39,3 % (-2,5)
Osålda rum 1 300
Bädd beläggning 30,0 % (-1,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "jönköping + nyckelord"

Google söker efter "jönköping" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 8,16/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa