Jönköping
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Jönköping: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 70 000
6 %
ikon: sweden 55 900
0 %
ikon: foreign 14 100
40 %
Topp 3:
Tyskland
2 900
45 %
Kina
2 800
154 %
Danmark
1 200
30 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 44 900
4 %
ikon: sweden 36 000
2 %
ikon: foreign 8 900
31 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 52,0 milj.
18 %
Genomsnittliga priser:
Natt
742,90 SEK
78,30 SEK
Rum
1 199,10 SEK
50,90 SEK
RevPAR
783,50 SEK
42,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 43
2 %
ikon: room 2 200
10 %
ikon: bed 4 600
0 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 52 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med sex procent

Under september 2019 registrerades 70 000 bäddnätter i Jönköping (+5,7 %), av vilka 55 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 14 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med mindre än en procent och utländska bäddnätter ökade med 40 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med sex procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (2 900 nights).

17 900 rooms (+26,7 %) bokades av fritidsresenärer och 25 400 rooms (+5,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 523 000 bäddnätter (+1,0 %) för inhemska besökare och 156 000 (+12,7 %) för utlänningar i Jönköping, sammanlagt 679 000 (+3,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,5 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Jönköping av det totala antalet bäddnätter var 1,5 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,7 % och utländska bäddnätter 1,2 %.

44 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med fyra procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 80,2 procent inhemska och 19,8 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Jönköping i genomsnitt 1,6 nätter (+0,02) och utländska besökare 1,6 nätter (+0,1).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 52,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 52,0 miljoner SEK (+8,0 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 360,7 miljoner SEK och den ökade med 36,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 4,4 % 1 000 SEK -0,3 %
Revpar (Registrerade) 780 SEK 5,8 % 600 SEK 1,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 740 SEK 11,8 %  530 SEK 7,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

43 inkvarteringsanläggningar (-1)
2 200 rum (+196)
4 600 bäddar (-2)

Rumsbeläggning 65,3 % (+0,83)
Osålda rum 770
Bädd beläggning 51,6 % (+0,76)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,09/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa