Jönköping
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Jönköping: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 26 000
48 %
ikon: sweden 23 500
47 %
ikon: foreign 2 600
57 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 17 100
52 %
ikon: sweden 15 700
50 %
ikon: foreign 1 400
63 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 17,7 milj. SEK
46 %
Genomsnittliga priser:
Natt
678,30 SEK
33,10 SEK
Rum
951,00 SEK
7,70 SEK
RevPAR
279,60 SEK
216,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 37
8 %
ikon: room 2 100
6 %
ikon: bed 4 300
7 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,29
44 %
ikon: bed 0,2
46 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 54 mm
22 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

26 000 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 26 000 bäddnätter i Jönköping (-48,4 %), av vilka 23 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 600 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 47 procent och utländska bäddnätter minskade med 57 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 48 procent jämfört med förra årets mars.

7 100 rooms (-47,5 %) bokades av fritidsresenärer och 11 500 rooms (-45,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 94 000 bäddnätter (-16,8 %) för inhemska besökare och 12 700 (-22,5 %) för utlänningar i Jönköping, sammanlagt 107 000 (-17,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,9 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Jönköping av det totala antalet bäddnätter var 0,9 % (-0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,0 % och utländska bäddnätter 0,6 %.

17 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 52 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 91,7 procent inhemska och 8,3 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Jönköping i genomsnitt 1,5 nätter (+0,08) och utländska besökare 1,8 nätter (+0,25).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 17,7 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 17,7 miljoner SEK (-14,9 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 69,9 miljoner SEK och den minskade med 13,4 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 950 SEK 0,8 % 940 SEK 2,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 680 SEK 5,1 % 660 SEK 1,7 %
Revpar (Registrerade) 280 SEK -43,6 % 390 SEK -14,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

37 inkvarteringsanläggningar (-3)
2 100 rum (-146)
4 300 bäddar (-310)

Rumsbeläggning 29,4 % (-23)
Osålda rum 1 500
Bädd beläggning 20,3 % (-18)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "jönköping + nyckelord"

Google söker efter "jönköping" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,08/10 (-0,36).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa