Jönköping
Inkvarterings- och resestatistik

November 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Jönköping: Turismen i ett nötskal

ikon: star 51 000
178 %
ikon: sweden 42 600
185 %
ikon: foreign 8 400
147 %
Topp 3:
Förenta Staterna
1 100
524 %
Norge
810
609 %
Tyskland
610
72 %
ikon: star 32 400
196 %
ikon: sweden 27 200
195 %
ikon: foreign 5 200
199 %
Genomsnittliga priser:
Natt
828,60 SEK
194,20 SEK
Rum
1 181,30 SEK
337,60 SEK
RevPAR
687,30 SEK
486,40 SEK
ikon: establishment 36
6 %
ikon: room 2 100
4 %
ikon: bed 4 300
3 %
ikon: room 58 %
144 %
ikon: bed 42 %
176 %
ikon: nederbörd 49 mm
16 mm
ikon: Instagram följare 300
0 %
ikon: Facebook följare 8,0
-1 %
ikon: Twitter följare -5,0
1 %

Registrerade gästnätter ökade med 178 procent

Under november 2021 upptecknades 51 000 registrerade gästnätter i Jönköping (+178,0 %), var av 42 600 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 8 400 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 185 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 147 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 178 procent i jämförelse med november förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Förenta Staterna (1 100 nights).

16 800 rum (+194,5 %) bokades av fritidsresenärer och 18 900 rum (+134,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november upptecknades 509 000 registrerade gästnätter (+13,3 %) för inhemska besökare och 76 600 (+58,1 %) för utländska besökare i Jönköping, de vill säga sammanlagt 586 000 (+17,7 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,4 procent

Sammanlagt 3,7 miljoner registrerade gästnätter (+134,9 %) registrerades i hela landet, var av 3,1 miljoner nätter (+133,0 %) utnyttjades av nationella besökare och 575 000 nätter (+145,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Jönköping av det totala antalet registrerade gästnätter var 1,4 % (+0,2 procentandelar), av inhemska gästnätter 1,4 % och utländska gästnätter 1,5 %.

32 400 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 196 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 83,9 procent inhemska och 16,1 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Jönköping i genomsnitt 1,6 nätter (-0,06) och utländska besökare 1,6 nätter (-0,33).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 42,3 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under november var 42,3 miljoner SEK (+30,6 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-november var 312,5 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 60,6 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2021
Antal
Förändring jan-november 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 40,0 % 1 100 SEK 8,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 830 SEK 30,6 % 530 SEK 5,4 %
Revpar (Registrerade) 690 SEK 242,0 % 460 SEK 23,4 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

36 inkvarteringsanläggningar (+2)
2 100 rum (+73)
4 300 bäddar (+128)

Rumsbeläggning 58,2 % (+34)
Osålda rum 890
Bädd beläggning 42,4 % (+27)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Socialblade, Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa