Jönköping
Inkvarterings- och resestatistik

November 2020

Jönköping: Turismen i ett nötskal

ikon: star 18 300
67 %
ikon: sweden 14 900
68 %
ikon: foreign 3 400
58 %
Topp 3:
Storbritannien
360
48 %
Tyskland
350
50 %
Italien
260
6 %
ikon: star 11 000
69 %
ikon: sweden 9 200
70 %
ikon: foreign 1 800
61 %
Genomsnittliga priser:
Natt
634,40 SEK
249,10 SEK
Rum
843,70 SEK
416,70 SEK
RevPAR
200,90 SEK
572,10 SEK
ikon: establishment 34
6 %
ikon: room 2 100
3 %
ikon: bed 4 200
3 %
ikon: room 24 %
61 %
ikon: bed 15 %
65 %
ikon: nederbörd 33 mm
44 mm
ikon: Instagram följare 310
ikon: Facebook följare 34
ikon: Twitter följare -12
0 %

18 300 registrerade gästnätter

Under november 2020 upptecknades 18 300 registrerade gästnätter i Jönköping (-66,6 %), var av 14 900 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 3 400 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 68 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 58 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 67 procent i jämförelse med november förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Storbritannien (360 nights).

5 700 rum (-62,1 %) bokades av fritidsresenärer och 8 100 rum (-65,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november upptecknades 450 000 registrerade gästnätter (-26,8 %) för inhemska besökare och 48 500 (-72,1 %) för utländska besökare i Jönköping, de vill säga sammanlagt 498 000 (-36,8 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,2 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner registrerade gästnätter (-56,6 %) registrerades i hela landet, var av 1,3 miljoner nätter (-53,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 234 000 nätter (-68,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Jönköping av det totala antalet registrerade gästnätter var 1,2 % (-0,3 procentandelar), av inhemska gästnätter 1,1 % och utländska gästnätter 1,5 %.

11 000 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 69 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 84,0 procent inhemska och 16,0 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Jönköping i genomsnitt 1,6 nätter (+0,09) och utländska besökare 1,9 nätter (+0,1).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 11,6 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under november var 11,6 miljoner SEK (-36,8 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-november var 251,8 miljoner SEK, vilket innebär att det minskade med 199,0 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2020
Antal
Förändring jan-november 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 840 SEK -33,1 % 970 SEK -6,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 630 SEK -28,2 % 510 SEK -11,5 %
Revpar (Registrerade) 200 SEK -74,0 % 370 SEK -39,8 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

34 inkvarteringsanläggningar (-2)
2 100 rum (-65)
4 200 bäddar (-122)

Rumsbeläggning 23,8 % (-38)
Osålda rum 1 600
Bädd beläggning 15,4 % (-28)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Socialblade, Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa