Jönköping
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2021

Jönköping: Turismen i ett nötskal

ikon: star 52 900
14 %
ikon: sweden 44 800
12 %
ikon: foreign 8 100
27 %
Topp 3:
Tyskland
960
11 %
Förenta Staterna
910
170 %
Danmark
810
41 %
ikon: star 35 100
9 %
ikon: sweden 29 700
6 %
ikon: foreign 5 300
26 %
Genomsnittliga priser:
Natt
675,80 SEK
108,30 SEK
Rum
1 021,10 SEK
95,80 SEK
RevPAR
559,70 SEK
129,30 SEK
ikon: establishment 36
3 %
ikon: room 2 100
1 %
ikon: bed 4 300
2 %
ikon: room 55 %
18 %
ikon: bed 42 %
14 %
ikon: nederbörd 48 mm
27 mm
ikon: Instagram följare 160
0 %
ikon: Facebook följare 14
-1 %
ikon: Twitter följare -9,0
0 %

Registrerade gästnätter ökade med 14 procent

Under oktober 2021 upptecknades 52 900 registrerade gästnätter i Jönköping (+13,8 %), var av 44 800 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 8 100 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 12 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 27 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 14 procent i jämförelse med oktober förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (960 nights).

18 000 rum (+23,4 %) bokades av fritidsresenärer och 17 000 rum (+22,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och oktober upptecknades 467 000 registrerade gästnätter (+7,4 %) för inhemska besökare och 68 200 (+51,4 %) för utländska besökare i Jönköping, de vill säga sammanlagt 535 000 (+11,5 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,4 procent

Sammanlagt 3,9 miljoner registrerade gästnätter (+25,2 %) registrerades i hela landet, var av 3,2 miljoner nätter (+19,8 %) utnyttjades av nationella besökare och 708 000 nätter (+57,4 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Jönköping av det totala antalet registrerade gästnätter var 1,4 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 1,4 % och utländska gästnätter 1,1 %.

35 100 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med nio procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 84,8 procent inhemska och 15,2 procent från utlandet.

Under oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Jönköping i genomsnitt 1,5 nätter (+0,08) och utländska besökare 1,5 nätter (+0,01).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 35,7 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under oktober var 35,7 miljoner SEK (+9,4 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-oktober var 270,2 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 30,0 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2021
Antal
Förändring jan-Oktober 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK 10,3 % 1 000 SEK 5,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 680 SEK 19,1 % 510 SEK 0,9 %
Revpar (Registrerade) 560 SEK 30,0 % 440 SEK 12,3 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

36 inkvarteringsanläggningar (-1)
2 100 rum (-27)
4 300 bäddar (-100)

Rumsbeläggning 54,8 % (+8,3)
Osålda rum 960
Bädd beläggning 41,7 % (+5,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Socialblade, Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa