Jönköping
Inkvarterings- och resestatistik

December 2021

Jönköping: Turismen i ett nötskal

ikon: star 34 500
131 %
ikon: sweden 28 900
129 %
ikon: foreign 5 600
146 %
Topp 3:
Danmark
620
288 %
Förenta Staterna
610
327 %
Tyskland
420
254 %
ikon: star 24 300
147 %
ikon: sweden 20 300
143 %
ikon: foreign 3 900
169 %
Genomsnittliga priser:
Natt
571,60 SEK
21,20 SEK
Rum
923,50 SEK
129,60 SEK
RevPAR
323,50 SEK
178,70 SEK
ikon: establishment 35
0 %
ikon: room 2 100
1 %
ikon: bed 4 200
1 %
ikon: room 35 %
92 %
ikon: bed 29 %
125 %
ikon: nederbörd 23 mm
24 mm
ikon: Instagram följare 440
5 %
ikon: Facebook följare 13
-1 %
ikon: Twitter följare -7,0
0 %

Registrerade gästnätter ökade med 131 procent

Under december 2021 upptecknades 34 500 registrerade gästnätter i Jönköping (+131,5 %), var av 28 900 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 5 600 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 129 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 146 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 131 procent i jämförelse med december förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Danmark (620 nights).

12 600 rum (+133,2 %) bokades av fritidsresenärer och 8 700 rum (+77,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december upptecknades 538 000 registrerade gästnätter (+16,5 %) för inhemska besökare och 82 200 (+62,0 %) för utländska besökare i Jönköping, de vill säga sammanlagt 621 000 (+21,0 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,0 procent

Sammanlagt 3,4 miljoner registrerade gästnätter (+85,2 %) registrerades i hela landet, var av 2,8 miljoner nätter (+74,9 %) utnyttjades av nationella besökare och 553 000 nätter (+166,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Jönköping av det totala antalet registrerade gästnätter var 1,0 % (+0,2 procentandelar), av inhemska gästnätter 1,0 % och utländska gästnätter 1,0 %.

24 300 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 147 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 83,8 procent inhemska och 16,2 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Jönköping i genomsnitt 1,4 nätter (-0,09) och utländska besökare 1,4 nätter (-0,14).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 19,7 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under december var 19,7 miljoner SEK (+11,5 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-december var 332,2 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 72,2 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2021
Antal
Förändring jan-december 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 920 SEK 16,3 % 1 000 SEK 8,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 570 SEK 3,8 % 540 SEK 5,6 %
Revpar (Registrerade) 320 SEK 123,5 % 450 SEK 26,6 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

35 inkvarteringsanläggningar (+0)
2 100 rum (+23)
4 200 bäddar (+28)

Rumsbeläggning 35,0 % (+17)
Osålda rum 1 400
Bädd beläggning 29,1 % (+16)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Socialblade, Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa