Jyväskylä-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

November 2020

Jyväskylä-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (Oktober)
ikon: star 40 300
32 %
ikon: finland 39 600
27 %
ikon: foreign 660
87 %
Topp 3:
Estland
132
68 %
Tyskland
95
83 %
Sverige
84
88 %
Besökare ikon
Besökare (Oktober)
ikon: star 22 900
41 %
ikon: finland 22 600
38 %
ikon: foreign 290
87 %
Topp 3:
Estland
65
61 %
Sverige
36
89 %
Tyskland
26
87 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (Oktober)
ikon: star 1,9 milj. €
47 %
Genomsnittliga priser:
Natt
47,80 €
13,50 €
Rum
91,40 €
5,20 €
RevPAR
31,00 €
22,70 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (Oktober)
ikon: establishment 29
6 %
ikon: room 2 000
8 %
ikon: bed 4 400
5 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 2,6 °C
3,5 °C
ikon: nederbörd 69 mm
37 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter (Jyväskylä-Regionen)

Ankomster (Jyväskylä-Regionen)

Försäljning (Jyväskylä-Regionen)

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur (Jyväskylä-Regionen)

Nederbörd (Jyväskylä-Regionen)

40 300 registrerade bäddnätter (Oktober, Jyväskylä-Regionen)

Registrerade bäddnätter i regionen Jyväskylä under Oktober minskade med 32 procent jämfört med föregående år. Bäddnätter registrerades i regionen Jyväskylä under Oktober 2020 40 300, av vilka för finländare 39 600 och för utländska besökare 660. Inhemska bäddnätter var därför minskade med 27 procent och utländska bäddnätter minskade med 87 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 32 procent jämfört med förra årets Oktober.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Estland (132 nights).

24 000 nights (-16,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 16 200 nights (-46,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober var antal bäddnätter i regionen Jyväskylä totalt 391 000 (-31,7 % jämfört med föregående år), av vilka inhemska besökare var 368 000 (-26,4 % jämfört med föregående år) och utländska besökare 22 600 (-68,5 % jämfört med föregående år). I Finland var antal bäddnätter mellan januari och Oktober totalt 12,7 miljoner (-35,5 % jämfört med föregående år), av vilka inhemska besökare var 10,6 miljoner (-24,0 % jämfört med föregående år) och utländska besökare 2,1 miljoner (-63,2 % jämfört med föregående år).

Registrerade bäddnätter (Jyväskylä-Regionen)

Bäddnätter enligt ankomstland (Jyväskylä-Regionen)

Marknadsandel 3,6 procent (Oktober, Jyväskylä-Regionen)

Sammanlagt 1,1 miljoner bäddnätter (-32,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (-14,8 %) nyttjades av nationella besökare och 79 700 nätter (-81,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Jyväskylä-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 3,6 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 3,8 % och utländska bäddnätter 0,8 %.

22 900 turister som ankommit till inkvartering (Oktober, Jyväskylä-Regionen)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 41 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,8 procent inhemska och 1,2 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Jyväskylä-Regionen i genomsnitt 1,8 nätter (+0,26) och utländska besökare 2,3 nätter (-0,15).

2,0 flygresenärer (Oktober, Jyväskylä)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 2,0 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 100 procent.

Av lokala passagerare anlände 100,0 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 0,0 %.

Dessutom registrerades 7,0 passagerare som avreste från flygplatsen (-99,8 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 9,0 (-99,9 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Jyväskylä)

Ankommande passagerare från (Jyväskylä)

Passagerare på transfers från (Jyväskylä)

Avresande passagerare från (Jyväskylä)

Färjeankomster från olika hamnar (Jyväskylä-Regionen)

Försäljning av inkvartering 2,6 miljoner euro (Oktober, Jyväskylä-Regionen)

Total försäljning av inkvartering under Oktober var 2,6 miljoner euro (-1,6 miljoner). Andelen från Airbnb och Vrbo var 25,3 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 1,9 miljoner euro (-1,7 miljoner) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 653 000 euro (+150 000).

Totalt Försäljningen för januari-Oktober var 27,9 miljoner euro och den minskade med 12,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2020
Antal
Förändring jan-Oktober 2020
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 125 € 30,4 %  116 € 18,4 % 
Adr (Registrerade) 91 € -5,3 % 95 € -1,3 %
Revpar (Icke-Registrerade) 73 € 40,9 %  65 € 14,8 % 
Bäddnatt (Registrerade) 48 € -22,0 %  55 € -8,5 %
Revpar (Registrerade) 31 € -42,3 %  39 € -22,9 % 

Registrerad försäljning av inkvartering (Jyväskylä-Regionen)

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR) (Jyväskylä-Regionen)

Kapacitet och beläggning (Oktober, Jyväskylä-Regionen)

Registrerad inkvartering

29 inkvarteringsanläggningar (-2)
2 000 rum (-171)
4 400 bäddar (-260)

Rumsbeläggning 33,9 % (-22)
Osålda rum 1 300
Bädd beläggning 28,5 % (-12)

Airbnb och Vrbo

480 inkvarteringsanläggningar (-75)
420 lägenheter (-69)
820 rum (-85)

Lägenhetsbeläggning 58,4 % (+4,4)
Osålda lägenheter 175

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar (Jyväskylä-Regionen)

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk (Jyväskylä-Regionen)

Globala Google söker efter "jyväskylä region + nyckelord" (Jyväskylä-Regionen)

Google söker efter "jyväskylä region" efter sökregion (Jyväskylä-Regionen)

Förekomsten av hashtags på Instagram (Jyväskylä-Regionen)

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter (Jyväskylä-Regionen)

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående