Jyväskylä-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

April 2021

Jyväskylä-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (mars)
ikon: star 24 500
13 %
ikon: finland 22 900
9 %
ikon: foreign 1 500
46 %
Topp 3:
Sverige
160
70 %
Tyskland
157
60 %
Tjeckien
136
1 411 %
Besökare ikon
Besökare (mars)
ikon: star 14 800
12 %
ikon: finland 13 800
13 %
ikon: foreign 980
6 %
Topp 3:
Sverige
147
110 %
Japan
133
787 %
Tjeckien
125
2 400 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (mars)
ikon: star 1,3 milj. €
31 %
Genomsnittliga priser:
Natt
52,80 €
14,20 €
Rum
85,10 €
12,10 €
RevPAR
22,00 €
14,00 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (mars)
ikon: establishment 26
10 %
ikon: room 1 900
11 %
ikon: bed 4 300
8 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (mars)
ikon: room 0,26
30 %
ikon: bed 0,18
23 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 2,8 °C
1,1 °C
ikon: nederbörd 52 mm
27 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter (Jyväskylä-Regionen)

Ankomster (Jyväskylä-Regionen)

Försäljning (Jyväskylä-Regionen)

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur (Jyväskylä-Regionen)

Nederbörd (Jyväskylä-Regionen)

24 500 registrerade bäddnätter (mars, Jyväskylä-Regionen)

Registrerade bäddnätter i regionen Jyväskylä under mars minskade med 13 procent jämfört med föregående år. Bäddnätter registrerades i regionen Jyväskylä under mars 2021 24 500, av vilka för finländare 22 900 och för utländska besökare 1 500. Inhemska bäddnätter var därför minskade med nio procent och utländska bäddnätter minskade med 46 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 13 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Sverige (160 nights).

10 400 nights (-6,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 14 000 nights (-16,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars var antal bäddnätter i regionen Jyväskylä totalt 73 100 (-45,5 % jämfört med föregående år), av vilka inhemska besökare var 69 900 (-41,2 % jämfört med föregående år) och utländska besökare 3 200 (-79,1 % jämfört med föregående år). I Finland var antal bäddnätter mellan januari och mars totalt 2,5 miljoner (-45,8 % jämfört med föregående år), av vilka inhemska besökare var 2,3 miljoner (-21,7 % jämfört med föregående år) och utländska besökare 158 000 (-90,1 % jämfört med föregående år).

Registrerade bäddnätter (Jyväskylä-Regionen)

Bäddnätter enligt ankomstland (Jyväskylä-Regionen)

Marknadsandel 2,8 procent (mars, Jyväskylä-Regionen)

Sammanlagt 863 000 bäddnätter (-13,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 816 000 nätter (+11,7 %) nyttjades av nationella besökare och 47 500 nätter (-82,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Jyväskylä-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 2,8 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,8 % och utländska bäddnätter 3,2 %.

14 800 turister som ankommit till inkvartering (mars, Jyväskylä-Regionen)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 12 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 93,3 procent inhemska och 6,7 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Jyväskylä-Regionen i genomsnitt 1,7 nätter (+0,07) och utländska besökare 1,6 nätter (-1,1).

7,0 flygresenärer (Jyväskylä)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 7,0 passagerare.

Av lokala passagerare anlände 0,0 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 100,0 %.

Dessutom registrerades 6,0 passagerare som avreste från flygplatsen , därmed var totalt antal resor via flygplatsen 13.

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Jyväskylä)

Ankommande passagerare från (Jyväskylä)

Passagerare på transfers från (Jyväskylä)

Avresande passagerare från (Jyväskylä)

Färjeankomster från olika hamnar (Jyväskylä-Regionen)

Försäljning av inkvartering 1,7 miljoner euro (mars, Jyväskylä-Regionen)

Total försäljning av inkvartering under mars var 1,7 miljoner euro (-587 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 24,6 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 1,3 miljoner euro (-584 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 421 000 euro (-3 200).

Totalt Försäljningen för januari-mars var 4,9 miljoner euro och den minskade med 5,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2021
Antal
Förändring jan-mars 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 127 € 21,9 % 118 € 19,7 %
Adr (Registrerade) 85 € -12,5 % 86 € -15,5 %
Revpar (Icke-Registrerade) 67 € 48,0 % 59 € 21,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 53 € -21,2 % 53 € -18,0 %
Revpar (Registrerade) 22 € -39,0 % 22 € -52,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering (Jyväskylä-Regionen)

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR) (Jyväskylä-Regionen)

Kapacitet och beläggning (mars, Jyväskylä-Regionen)

Registrerad inkvartering

26 inkvarteringsanläggningar (-3)
1 900 rum (-240)
4 300 bäddar (-370)

Rumsbeläggning 25,8 % (-11)
Osålda rum 1 400
Bädd beläggning 18,3 % (-5,6)

Airbnb och Vrbo

340 inkvarteringsanläggningar (-156)
300 lägenheter (-146)
580 rum (-250)

Lägenhetsbeläggning 53,3 % (+9,8)
Osålda lägenheter 140

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar (Jyväskylä-Regionen)

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk (Jyväskylä-Regionen)

Globala Google söker efter "jyväskylä region + nyckelord" (Jyväskylä-Regionen)

Google söker efter "jyväskylä region" efter sökregion (Jyväskylä-Regionen)

Förekomsten av hashtags på Instagram (Jyväskylä-Regionen)

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram (Jyväskylä-Regionen)

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter (Jyväskylä-Regionen)

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående