Jyväskylä-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Jyväskylä-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (juli)
ikon: star 80 300
5 %
ikon: finland 78 400
6 %
ikon: foreign 2 000
81 %
Topp 3:
Tyskland
440
78 %
Estland
320
32 %
Sverige
168
81 %
Besökare ikon
Besökare (juli)
ikon: star 55 700
1 %
ikon: finland 54 800
12 %
ikon: foreign 860
86 %
Topp 3:
Tyskland
152
90 %
Estland
128
40 %
Sverige
92
84 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (juli)
ikon: star 3,5 milj.
14 %
Genomsnittliga priser:
Natt
43,90 €
4,80 €
Rum
90,80 €
5,60 €
RevPAR
50,40 €
3,80 €
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 14,8 °C
0,5 °C
ikon: nederbörd 18 mm
49 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter (Jyväskylä-Regionen)

Ankomster (Jyväskylä-Regionen)

Försäljning (Jyväskylä-Regionen)

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur (Jyväskylä-Regionen)

Nederbörd (Jyväskylä-Regionen)

80 300 registrerade bäddnätter (juli, Jyväskylä-Regionen)

Registrerade bäddnätter i regionen Jyväskylä under juli minskade med fem procent jämfört med föregående år. Bäddnätter registrerades i regionen Jyväskylä under juli 2020 80 300, av vilka för finländare 78 400 och för utländska besökare 2 000. Inhemska bäddnätter var därför ökade med sex procent och utländska bäddnätter minskade med 81 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med fem procent jämfört med förra årets juli.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (440 nights).

61 800 nights (+4,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 18 600 nights (-25,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli var antal bäddnätter i regionen Jyväskylä totalt 260 000 (-34,4 % jämfört med föregående år), av vilka inhemska besökare var 241 000 (-30,8 % jämfört med föregående år) och utländska besökare 18 900 (-60,9 % jämfört med föregående år). I Finland var antal bäddnätter mellan januari och juli totalt 8,7 miljoner (-37,3 % jämfört med föregående år), av vilka inhemska besökare var 6,9 miljoner (-29,8 % jämfört med föregående år) och utländska besökare 1,8 miljoner (-55,3 % jämfört med föregående år).

Registrerade bäddnätter (Jyväskylä-Regionen)

Bäddnätter enligt ankomstland (Jyväskylä-Regionen)

Marknadsandel 3,1 procent (juli, Jyväskylä-Regionen)

Sammanlagt 2,6 miljoner bäddnätter (-21,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-2,2 %) nyttjades av nationella besökare och 141 000 nätter (-82,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Jyväskylä-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 3,1 % (+0,6 procentandelar), av inhemska bäddnätter 3,2 % och utländska bäddnätter 1,4 %.

55 700 turister som ankommit till inkvartering (juli, Jyväskylä-Regionen)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,5 procent inhemska och 1,5 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Jyväskylä-Regionen i genomsnitt 1,4 nätter (-0,09) och utländska besökare 2,3 nätter (+0,65).

9,0 flygresenärer (Jyväskylä)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 9,0 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 100 procent.

Av lokala passagerare anlände 100,0 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 0,0 %.

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Jyväskylä)

Ankommande passagerare från (Jyväskylä)

Passagerare på transfers från (Jyväskylä)

Avresande passagerare från (Jyväskylä)

Färjeankomster från olika hamnar (Jyväskylä-Regionen)

Genomsnittliga priser (Jyväskylä-Regionen)

= ändra minst 10 %
augusti 2020
Antal
Förändring jan-augusti 2020
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 122 € 8,7 % 114 € 15,3 % 
Revpar (Icke-Registrerade) 76 € 11,6 %  63 € 12,1 % 

Registrerad försäljning av inkvartering (Jyväskylä-Regionen)

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR) (Jyväskylä-Regionen)

Kapacitet och beläggning (Jyväskylä-Regionen)

Airbnb och HomeAway

540 inkvarteringsanläggningar (-157)
480 lägenheter (-137)
910 rum (-230)

Lägenhetsbeläggning 62,1 % (+1,8)
Osålda lägenheter 183

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar (Jyväskylä-Regionen)

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk (Jyväskylä-Regionen)

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter (Jyväskylä-Regionen)

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

Navigera

föregående