Jyväskylä-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2021

Jyväskylä-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 23 100
49 %
ikon: finland 22 200
43 %
ikon: foreign 860
87 %
Topp 3:
Estland
240
10 %
Förenta Staterna
103
23 %
Spanien
88
10 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 14 700
42 %
ikon: finland 14 300
37 %
ikon: foreign 400
86 %
Topp 3:
Estland
92
50 %
Litauen
79
42 %
Tyskland
37
89 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,3 milj. €
52 %
Genomsnittliga priser:
Natt
57,70 €
3,00 €
Rum
89,60 €
5,50 €
RevPAR
21,40 €
20,40 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 27
13 %
ikon: room 2 000
10 %
ikon: bed 4 300
8 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,24
46 %
ikon: bed 0,17
44 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -7,4 °C
6,9 °C
ikon: nederbörd 71 mm
17 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter (Jyväskylä-Regionen)

Ankomster (Jyväskylä-Regionen)

Försäljning (Jyväskylä-Regionen)

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur (Jyväskylä-Regionen)

Nederbörd (Jyväskylä-Regionen)

23 100 registrerade bäddnätter (Jyväskylä-Regionen)

Registrerade bäddnätter i regionen Jyväskylä under januari minskade med 49 procent jämfört med föregående år. Bäddnätter registrerades i regionen Jyväskylä under januari 2021 23 100, av vilka för finländare 22 200 och för utländska besökare 860. Inhemska bäddnätter var därför minskade med 43 procent och utländska bäddnätter minskade med 87 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 49 procent jämfört med förra årets januari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Estland (240 nights).

11 100 nights (-47,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 12 000 nights (-51,3 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter (Jyväskylä-Regionen)

Bäddnätter enligt ankomstland (Jyväskylä-Regionen)

Marknadsandel 3,4 procent (Jyväskylä-Regionen)

Sammanlagt 681 000 bäddnätter (-59,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 629 000 nätter (-34,3 %) nyttjades av nationella besökare och 52 000 nätter (-92,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Jyväskylä-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 3,4 % (+0,7 procentandelar), av inhemska bäddnätter 3,5 % och utländska bäddnätter 1,6 %.

14 700 turister som ankommit till inkvartering (Jyväskylä-Regionen)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 42 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 97,3 procent inhemska och 2,7 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Jyväskylä-Regionen i genomsnitt 1,5 nätter (-0,16) och utländska besökare 2,1 nätter (-0,22).

13 flygresenärer (Jyväskylä)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 13 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 99 procent.

Av lokala passagerare anlände 0,0 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 100,0 %.

Dessutom registrerades 11 passagerare som avreste från flygplatsen (-99,6 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 24 (-99,4 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Jyväskylä)

Ankommande passagerare från (Jyväskylä)

Passagerare på transfers från (Jyväskylä)

Avresande passagerare från (Jyväskylä)

Färjeankomster från olika hamnar (Jyväskylä-Regionen)

Försäljning av inkvartering 1,6 miljoner euro (Jyväskylä-Regionen)

Total försäljning av inkvartering under januari var 1,6 miljoner euro (-1,6 miljoner). Andelen från Airbnb och Vrbo var 18,8 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 1,3 miljoner euro (-1,4 miljoner) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 308 000 euro (-114 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 111 € 15,6 %
Adr (Registrerade) 90 € -5,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 58 € -4,9 %
Revpar (Icke-Registrerade) 49 € 5,1 %
Revpar (Registrerade) 21 € -48,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering (Jyväskylä-Regionen)

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR) (Jyväskylä-Regionen)

Kapacitet och beläggning (Jyväskylä-Regionen)

Registrerad inkvartering

27 inkvarteringsanläggningar (-4)
2 000 rum (-230)
4 300 bäddar (-350)

Rumsbeläggning 23,9 % (-20)
Osålda rum 1 500
Bädd beläggning 17,2 % (-14)

Airbnb och Vrbo

370 inkvarteringsanläggningar (-115)
320 lägenheter (-101)
640 rum (-149)

Lägenhetsbeläggning 44,3 % (-4,0)
Osålda lägenheter 181

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar (Jyväskylä-Regionen)

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk (Jyväskylä-Regionen)

Globala Google söker efter "jyväskylä region + nyckelord" (Jyväskylä-Regionen)

Google söker efter "jyväskylä region" efter sökregion (Jyväskylä-Regionen)

Förekomsten av hashtags på Instagram (Jyväskylä-Regionen)

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram (Jyväskylä-Regionen)

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter (Jyväskylä-Regionen)

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående