Jyväskylä
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Jyväskylä: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 29 200
9 %
ikon: finland 26 000
10 %
ikon: foreign 3 100
6 %
Topp 3:
Ryssland
330
8 %
Estland
310
155 %
Litauen
250
31 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 21 800
11 %
ikon: finland 19 700
11 %
ikon: foreign 2 000
14 %
Topp 3:
Estland
270
156 %
Litauen
250
31 %
Ryssland
230
31 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,7 milj. €
10 %
Genomsnittliga priser:
Natt
56,60 €
0,30 €
Rum
90,80 €
3,70 €
RevPAR
36,00 €
3,70 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 17
0 %
ikon: room 1 600
1 %
ikon: bed 3 100
1 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -1,3 °C
2,7 °C
ikon: nederbörd 82 mm
53 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med nio procent

Under december 2019 registrerades 29 200 bäddnätter i Jyväskylä (+9,2 %), av vilka 26 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 3 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 10 procent och utländska bäddnätter ökade med sex procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med nio procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Ryssland (330 nights).

14 600 nights (+5,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 14 500 nights (+13,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 421 000 bäddnätter (+4,6 %) för inhemska besökare och 66 200 (-13,9 %) för utlänningar i Jyväskylä, sammanlagt 488 000 (+1,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,6 procent

Sammanlagt 1,8 miljoner bäddnätter (+1,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 988 000 nätter (+2,2 %) nyttjades av nationella besökare och 789 000 nätter (-0,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Jyväskylä av det totala antalet bäddnätter var 1,6 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,6 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

21 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 11 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 90,6 procent inhemska och 9,4 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Jyväskylä i genomsnitt 1,3 nätter (-0,01) och utländska besökare 1,5 nätter (-0,12).

3 700 gäster på internationella kongresser under 2019

Antal gäster på internationella kongresser minskade med 22 procent från föregående år.

Sammanlagt 51 kongresser anordnades (+5,0) under 2019.

1 700 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 1 700 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 21 procent.

Av lokala passagerare anlände 0,5 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 99,5 %.

Dessutom registrerades 2 000 passagerare som avreste från flygplatsen (-1,4 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 3 700 (-11,5 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,7 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 1,7 miljoner euro (+146 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 32,3 miljoner euro och den minskade med 302 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 91 € 4,2 % 100 € -1,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 57 € 0,5 % 66 € -2,5 %
Revpar (Registrerade) 36 € 11,5 % 54 € -3,9 %

Taxfree-försäljning +0,1 %

Taxfree-försäljning ökade med mindre än en procent från föregående år.

(Ryssar -36,4 %, Kineser +780,1 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

17 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 600 rum (-14)
3 100 bäddar (-21)

Rumsbeläggning 39,7 % (+2,6)
Osålda rum 940
Bädd beläggning 32,0 % (+3,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "jyväskylä + nyckelord"

Google söker efter "jyväskylä" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 8,67/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa