Jyväskylä
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Jyväskylä: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 20 600
48 %
ikon: finland 18 300
47 %
ikon: foreign 2 200
53 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 13 400
49 %
ikon: finland 12 400
48 %
ikon: foreign 950
61 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,5 milj. €
43 %
Genomsnittliga priser:
Natt
73,10 €
6,10 €
Rum
101,30 €
4,90 €
RevPAR
38,90 €
14,30 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 17
0 %
ikon: room 1 600
2 %
ikon: bed 3 200
2 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,38
30 %
ikon: bed 0,27
34 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -0,8 °C
1,5 °C
ikon: nederbörd 29 mm
1 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

20 600 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 20 600 bäddnätter i Jyväskylä (-47,5 %), av vilka 18 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 47 procent och utländska bäddnätter minskade med 53 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 48 procent jämfört med förra årets mars.

7 400 nights (-46,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 13 200 nights (-48,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 86 100 bäddnätter (-7,1 %) för inhemska besökare och 11 600 (-19,6 %) för utlänningar i Jyväskylä, sammanlagt 97 700 (-8,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,1 procent

Sammanlagt 996 000 bäddnätter (-46,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 730 000 nätter (-43,7 %) nyttjades av nationella besökare och 265 000 nätter (-53,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Jyväskylä av det totala antalet bäddnätter var 2,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,5 % och utländska bäddnätter 0,8 %.

13 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 49 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 92,9 procent inhemska och 7,1 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Jyväskylä i genomsnitt 1,5 nätter (+0,04) och utländska besökare 2,4 nätter (+0,4).

740 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 740 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 73 procent.

Av lokala passagerare anlände 0,5 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 99,5 %.

Dessutom registrerades 780 passagerare som avreste från flygplatsen (-73,0 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 1 500 (-73,0 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,5 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 1,5 miljoner euro (-1,1 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 6,8 miljoner euro och den minskade med 622 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 101 € 5,0 % 106 € 8,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 73 € 9,0 % 70 € 0,4 %
Revpar (Registrerade) 39 € -26,9 % 50 € -4,2 %

Taxfree-försäljning +19,3 % (januari)

Taxfree-försäljning ökade med 19 procent från föregående år.

(Ryssar +6,8 %, Kineser +163,0 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

17 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 600 rum (+27)
3 200 bäddar (+70)

Rumsbeläggning 38,4 % (-17)
Osålda rum 990
Bädd beläggning 26,6 % (-13)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "jyväskylä + nyckelord"

Google söker efter "jyväskylä" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,45/10 (-0,32).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa