Jyväskylä
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Jyväskylä: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 46 300
3 %
ikon: finland 36 700
7 %
ikon: foreign 9 500
11 %
Topp 3:
Storbritannien
1 000
168 %
Tyskland
870
21 %
Sverige
780
18 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 30 200
5 %
ikon: finland 26 200
4 %
ikon: foreign 4 000
15 %
Topp 3:
Tyskland
460
34 %
Sverige
400
6 %
Italien
330
71 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,6 milj.
18 %
Genomsnittliga priser:
Natt
77,20 €
14,00 €
Rum
116,90 €
16,70 €
RevPAR
66,40 €
9,40 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 20
5 %
ikon: room 1 700
3 %
ikon: bed 3 600
3 %
Tax Free ikon
Tax Free
ikon: star 8 %
Ryssland
10 %
Kina
14 %
Japan
29 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 14,3 °C
2,3 °C
ikon: nederbörd 67 mm
28 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

46 300 registrerade bäddnätter

Under augusti 2019 registrerades 46 300 bäddnätter i Jyväskylä (-3,5 %), av vilka 36 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 9 500 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med sju procent och utländska bäddnätter ökade med 11 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med tre procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Storbritannien (1 000 nights).

24 900 nights (-7,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 21 400 nights (+1,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 286 000 bed nights (+1,8 %) för inhemska besökare och 48 600 (-18,5 %) för utlänningar i Jyväskylä, sammanlagt 334 000 (-1,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,9 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Jyväskylä av det totala antalet bäddnätter var 1,9 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,3 % och utländska bäddnätter 1,2 %.

30 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med fem procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 86,8 procent inhemska och 13,2 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Jyväskylä i genomsnitt 1,4 nätter (-0,05) och utländska besökare 2,4 nätter (+0,57).

3 700 gäster på internationella kongresser under 2019

Antal gäster på internationella kongresser minskade med 22 procent från föregående år.

Sammanlagt 51 kongresser anordnades (+5,0) under 2019.

2 100 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 2 100 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 13 procent.

Av lokala passagerare anlände 0,1 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 99,9 %.

Dessutom registrerades 2 400 passagerare som avreste från flygplatsen (-16,4 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 4 500 (-14,9 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,6 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 3,6 miljoner euro (+541 000).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 22,1 miljoner euro och den minskade med 1,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 117 € 16,7 %  101 € -2,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 77 € 22,1 %  66 € -2,7 %
Revpar (Registrerade) 66 € 16,5 %  55 € -8,2 %

Taxfree-försäljning +7,7 %

Taxfree-försäljning ökade med åtta procent från föregående år.

(Ryssar +10,3 %, Kineser -14,2 %, Japaner -29,2 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

20 inkvarteringsanläggningar (+1)
1 700 rum (+45)
3 600 bäddar (+119)

Rumsbeläggning 56,8 % (-0,1)
Osålda rum 760
Bädd beläggning 42,5 % (-2,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 8,7/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa