Kajanaland
Inkvarterings- och resestatistik

Februari 2021

Kajanaland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (januari)
ikon: star 53 200
33 %
ikon: finland 51 900
15 %
ikon: foreign 1 300
93 %
Topp 3:
Ryssland
330
98 %
Portugal
290
1 813 %
Estland
140
51 %
Besökare ikon
Besökare (januari)
ikon: star 15 100
40 %
ikon: finland 14 900
29 %
ikon: foreign 220
95 %
Topp 3:
Ryssland
88
97 %
Estland
33
58 %
Tyskland
16
80 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (januari)
ikon: star 2,4 milj. €
35 %
Genomsnittliga priser:
Natt
44,60 €
1,40 €
Rum
86,20 €
7,00 €
RevPAR
32,00 €
14,80 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (januari)
ikon: establishment 34
3 %
ikon: room 2 000
2 %
ikon: bed 7 000
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (januari)
ikon: room 0,37
26 %
ikon: bed 0,24
32 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -13,8 °C
9,1 °C
ikon: nederbörd 36 mm
20 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

53 200 registrerade bäddnätter (januari)

Under januari 2021 registrerades 53 200 bäddnätter i Kajanaland (-33,1 %), av vilka 51 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 15 procent och utländska bäddnätter minskade med 93 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 33 procent jämfört med förra årets januari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Ryssland (330 nights).

45 400 nights (-35,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 7 900 nights (-17,5 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 7,8 procent (januari)

Sammanlagt 681 000 bäddnätter (-59,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 629 000 nätter (-34,3 %) nyttjades av nationella besökare och 52 000 nätter (-92,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kajanaland av det totala antalet bäddnätter var 7,8 % (+3,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 8,3 % och utländska bäddnätter 2,5 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

15 100 turister som ankommit till inkvartering (januari)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 40 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,6 procent inhemska och 1,4 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kajanaland i genomsnitt 3,5 nätter (+0,55) och utländska besökare 6,0 nätter (+1,7).

189 flygresenärer (Kajaani)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 189 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 94 procent.

Av lokala passagerare anlände 0,0 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 100,0 %.

Dessutom registrerades 155 passagerare som avreste från flygplatsen (-95,3 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 340 (-94,7 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Kajaani)

Ankommande passagerare från (Kajaani)

Passagerare på transfers från (Kajaani)

Avresande passagerare från (Kajaani)

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,4 miljoner euro (januari)

Registrerad försäljning av inkvartering under januari var 2,4 miljoner euro (-1,3 miljoner).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 86 € -7,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 45 € -3,1 %
Revpar (Registrerade) 32 € -31,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (januari)

Registrerad inkvartering

34 inkvarteringsanläggningar (-1)
2 000 rum (-41)
7 000 bäddar (+23)

Rumsbeläggning 37,2 % (-13)
Osålda rum 1 300
Bädd beläggning 24,4 % (-11)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kainuu + nyckelord"

Google söker efter "kainuu" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Kainuun liitto, Kauppakatu 1, 87100 Kajaani

kainuu logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående