Kajanaland
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Kajanaland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (juli)
ikon: star 134 000
6 %
ikon: finland 132 000
12 %
ikon: foreign 2 500
71 %
Topp 3:
Estland
1 100
521 %
Tyskland
310
81 %
Spanien
195
119 %
Besökare ikon
Besökare (juli)
ikon: star 52 700
8 %
ikon: finland 51 900
16 %
ikon: foreign 740
81 %
Topp 3:
Estland
189
54 %
Tyskland
161
80 %
Sverige
56
73 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (juli)
ikon: star 3,4 milj.
27 %
Genomsnittliga priser:
Natt
25,00 €
11,30 €
Rum
66,80 €
20,70 €
RevPAR
46,40 €
5,50 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (juli)
ikon: establishment 39
7 %
ikon: room 2 100
10 %
ikon: bed 7 500
12 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 14,3 °C
0,6 °C
ikon: nederbörd 53 mm
18 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med sex procent (juli)

Under juli 2020 registrerades 134 000 bäddnätter i Kajanaland (+6,0 %), av vilka 132 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 500 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 12 procent och utländska bäddnätter minskade med 71 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med sex procent jämfört med förra årets juli.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Estland (1 100 nights).

126 000 nights (+5,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 8 600 nights (+11,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli registrerades 472 000 bed nights (-13,9 %) för inhemska besökare och 31 900 (-50,2 %) för utlänningar i Kajanaland, sammanlagt 504 000 (-17,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 5,2 procent (juli)

Sammanlagt 2,6 miljoner bäddnätter (-21,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-2,2 %) nyttjades av nationella besökare och 141 000 nätter (-82,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kajanaland av det totala antalet bäddnätter var 5,2 % (+1,4 procentandelar), av inhemska bäddnätter 5,4 % och utländska bäddnätter 1,8 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

52 700 turister som ankommit till inkvartering (juli)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med åtta procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,6 procent inhemska och 1,4 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kajanaland i genomsnitt 2,5 nätter (-0,1) och utländska besökare 3,3 nätter (+1,2).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,4 miljoner euro (juli)

Registrerad försäljning av inkvartering under juli var 3,4 miljoner euro (-1,2 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-juli var 17,1 miljoner euro och den minskade med 11,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2020
Antal
Förändring jan-juli 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 67 € -23,7 %  78 € -15,5 % 
Revpar (Registrerade) 46 € -10,5 %  37 € -17,7 % 
Bäddnatt (Registrerade) 25 € -31,2 %  34 € -26,4 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (juli)

Registrerad inkvartering

39 inkvarteringsanläggningar (-3)
2 100 rum (-240)
7 500 bäddar (-1 100)

Rumsbeläggning 69,5 % (+10)
Osålda rum 640
Bädd beläggning 50,1 % (+8,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Kainuun liitto, Kauppakatu 1, 87100 Kajaani

kainuu logo

Navigera

föregående