Kajanaland
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2020

Kajanaland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 83 500
2 %
ikon: finland 82 000
4 %
ikon: foreign 1 400
50 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 25 000
2 %
ikon: finland 24 700
1 %
ikon: foreign 220
65 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,3 milj. €
2 %
Genomsnittliga priser:
Natt
39,10 €
1,60 €
Rum
84,30 €
3,50 €
RevPAR
41,90 €
2,30 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 34
6 %
ikon: room 2 000
8 %
ikon: bed 6 900
14 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 5,2 °C
3,5 °C
ikon: nederbörd 80 mm
2 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med två procent

Under Oktober 2020 registrerades 83 500 bäddnätter i Kajanaland (+2,2 %), av vilka 82 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 400 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med fyra procent och utländska bäddnätter minskade med 50 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med två procent jämfört med förra årets Oktober.

73 500 nights (+1,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 9 900 nights (+11,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober registrerades 706 000 bäddnätter (-8,4 %) för inhemska besökare och 38 400 (-53,9 %) för utlänningar i Kajanaland, sammanlagt 745 000 (-12,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 7,4 procent

Sammanlagt 1,1 miljoner bäddnätter (-32,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (-14,8 %) nyttjades av nationella besökare och 79 700 nätter (-81,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kajanaland av det totala antalet bäddnätter var 7,4 % (+2,5 procentandelar), av inhemska bäddnätter 7,8 % och utländska bäddnätter 1,8 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

25 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med två procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 99,1 procent inhemska och 0,9 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kajanaland i genomsnitt 3,3 nätter (+0,15) och utländska besökare 6,3 nätter (+2,0).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,3 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under Oktober var 3,3 miljoner euro (-59 600).

Registrerade Försäljningen för januari-Oktober var 31,0 miljoner euro och den minskade med 7,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2020
Antal
Förändring jan-Oktober 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 84 € -3,9 % 89 € -1,2 %
Revpar (Registrerade) 42 € 5,9 % 44 € 0,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 39 € -3,9 % 42 € -8,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

34 inkvarteringsanläggningar (-2)
2 000 rum (-176)
6 900 bäddar (-1 100)

Rumsbeläggning 49,7 % (+4,6)
Osålda rum 1 000
Bädd beläggning 37,0 % (+4,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kainuu + nyckelord"

Google söker efter "kainuu" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Kainuun liitto, Kauppakatu 1, 87100 Kajaani

kainuu logo

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående