Kajanaland
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2023

Kajanaland: Turismen i ett nötskal

ikon: star 70 500
7 %
ikon: finland 62 600
8 %
ikon: foreign 7 900
6 %
ikon: star 21 600
0 %
ikon: finland 20 400
2 %
ikon: foreign 1 200
49 %
Genomsnittliga priser:
Natt
42,90 €
6,10 €
Rum
101,30 €
8,20 €
RevPAR
44,20 €
7,00 €
ikon: establishment 35
0 %
ikon: room 2 100
0 %
ikon: bed 7 400
0 %
ikon: temperatur -3,3 °C
0,3 °C
ikon: nederbörd 46 mm
21 mm

70 500 registrerade gästnätter (december 2022)

Under december 2022 upptecknades 70 500 registrerade gästnätter i Kajanaland (-6,6 %), var av 62 600 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 7 900 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med åtta procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med sex procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med sju procent i jämförelse med december förra året.

61 200 nights (-7,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 9 300 nights (-1,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december upptecknades 887 000 registrerade gästnätter (-4,7 %) för inhemska besökare och 56 000 (+38,6 %) för utländska besökare i Kajanaland, de vill säga sammanlagt 943 000 (-2,9 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,9 procent (december 2022)

Sammanlagt 1,8 miljoner registrerade gästnätter (+11,8 %) registrerades i hela landet, var av 1,1 miljoner nätter (+5,2 %) utnyttjades av nationella besökare och 731 000 nätter (+23,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kajanaland av det totala antalet registrerade gästnätter var 3,9 % (-0,8 procentandelar), av inhemska gästnätter 5,9 % och utländska gästnätter 1,1 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

21 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering (december 2022)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med mindre än en procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 94,5 procent inhemska och 5,5 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kajanaland i genomsnitt 3,1 nätter (-0,2) och utländska besökare 6,7 nätter (-2,7).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

1 400 flygresenärer (december 2022, Kajaani)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 1 400 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg minskade med sju procent.

Utav alla passagerare som anlände var 0,0 % från utlandet, vilket betyder att 100,0 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 1 200 passagerare som avreste från flygplatsen (-13,4 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 2 600 (-10,2 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Kajaani)

Ankommande passagerare från (Kajaani)

Passagerare på transfers från (Kajaani)

Avresande passagerare från (Kajaani)

Färjeankomster från olika hamnar

33 300 Ryska resenärer via den östra gränsen (december 2022)

Totalt 33 300 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

  • Vaalimaa: 17 100 (+65,6 %)
  • Nuijamaa: 6 900 (-46,0 %)
  • Imatra: 2 700 (+3,0 %)
  • Niirala: 4 600 (-47,3 %)
  • Vartius: 1 700 (-32,0 %)
  • Kuusamo: 25 (-71,9 %)
  • Salla: 191 (-3,0 %)
  • Raja-Jooseppi: 55 (-32,1 %)

Försäljning av inkvartering 4,3 miljoner euro (december 2022)

Total försäljning av inkvartering under december var 4,3 miljoner euro (-523 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 29,7 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 3,0 miljoner euro (-676 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 1,3 miljoner euro (+153 000).

Totalt försäljningen för januari-december var 59,1 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 6,8 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2022
Antal
Förändring jan-december 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 187 € -1,4 % 155 € 0,6 %
Revpar (Icke-Registrerade) 108 € 25,4 % 100 € 27,6 %
Adr (Registrerade) 101 € -7,5 % 104 € 11,0 %
Revpar (Registrerade) 44 € -13,7 % 53 € 10,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 43 € -12,5 % 49 € 9,4 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (december 2022)

Registrerad inkvartering

35 inkvarteringsanläggningar (+0)
2 100 rum (-2)
7 400 bäddar (-16)

Rumsbeläggning 43,6 % (-3,1)
Osålda rum 1 200
Bädd beläggning 31,0 % (-1,7)

Airbnb och Vrbo

490 inkvarteringsanläggningar (-20)
460 lägenheter (-31)
1 000 rum (-101)

Lägenhetsbeläggning 57,5 % (+12)
Osålda lägenheter 196

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Antal besökare per attraktion

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Finavia, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Meteostat, Socialblade, Statistik Finland, Tak Research

Kainuun liitto, Kauppakatu 1, 87100 Kajaani

kainuu logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående