Kajanaland
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2021

Kajanaland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (april)
ikon: star 67 000
479 %
ikon: finland 65 900
477 %
ikon: foreign 1 000
586 %
Besökare ikon
Besökare (april)
ikon: star 18 700
632 %
ikon: finland 18 500
632 %
ikon: foreign 170
608 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (april)
ikon: star 3,0 milj. €
348 %
Genomsnittliga priser:
Natt
45,40 €
13,20 €
Rum
87,30 €
1,60 €
RevPAR
39,10 €
28,40 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (april)
ikon: establishment 36
20 %
ikon: room 2 000
34 %
ikon: bed 7 100
22 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (april)
ikon: room 45 %
258 %
ikon: bed 30 %
373 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 7,3 °C
0,4 °C
ikon: nederbörd 62 mm
35 mm

Registrerade bäddnätter ökade med 480 procent (april)

Under april 2021 registrerades 67 000 bäddnätter i Kajanaland (+478,6 %), av vilka 65 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 480 procent och utländska bäddnätter ökade med 590 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 480 procent jämfört med förra årets april.

59 900 nights (+575,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 7 000 nights (+160,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april registrerades 290 000 bäddnätter (+19,0 %) för inhemska besökare och 11 900 (-57,5 %) för utlänningar i Kajanaland, sammanlagt 302 000 (+11,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 8,6 procent (april)

Sammanlagt 779 000 bäddnätter (+309,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 726 000 nätter (+319,3 %) nyttjades av nationella besökare och 52 500 nätter (+212,4 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kajanaland av det totala antalet bäddnätter var 8,6 % (+2,5 procentandelar), av inhemska bäddnätter 9,1 % och utländska bäddnätter 2,0 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

18 700 turister som ankommit till inkvartering (april)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 630 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 99,1 procent inhemska och 0,9 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kajanaland i genomsnitt 3,6 nätter (-0,96) och utländska besökare 6,2 nätter (-0,2).

149 flygresenärer (Kajaani)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 149 passagerare.

Av lokala passagerare anlände 0,0 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 100,0 %.

Dessutom registrerades 133 passagerare som avreste från flygplatsen , därmed var totalt antal resor via flygplatsen 280.

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Kajaani)

Ankommande passagerare från (Kajaani)

Passagerare på transfers från (Kajaani)

Avresande passagerare från (Kajaani)

Färjeankomster från olika hamnar

Resor gjorda av ryska resenärer över den östra gränsen ökade med 31 procent (april)

Totalt 26 200 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 68,4 procent.

  • Vaalimaa: 6 900 (+59,4 %)
  • Nuijamaa: 7 500 (+28,3 %)
  • Imatra: 3 600 (+41,8 %)
  • Vainikkala (tåg): 6,0 (-25,0 %)
  • Niirala: 5 300 (+14,0 %)
  • Vartius: 1 700 (+3,1 %)
  • Kuusamo: 81 (+5,2 %)
  • Salla: 63 (+162,5 %)
  • Raja-Jooseppi: 34 (+100,0 %)

Ryska visumansökningar ökade med 114 procent

Det gjordes totalt 1 000 visumansökningar till Finland av ryssar. 36,4 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 3,0 miljoner euro (april)

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 3,0 miljoner euro (+2,4 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-april var 13,5 miljoner euro och den ökade med 1,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2021
Antal
Förändring jan-april 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 87 € 1,9 % 91 € -4,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 45 € -22,5 % 45 € -0,2 %
Revpar (Registrerade) 39 € 265,2 % 45 € 2,0 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (april)

Registrerad inkvartering

36 inkvarteringsanläggningar (+6)
2 000 rum (+520)
7 100 bäddar (+1 300)

Rumsbeläggning 44,8 % (+32)
Osålda rum 1 100
Bädd beläggning 30,3 % (+24)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kainuu + nyckelord"

Google söker efter "kainuu" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finavia, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Kainuun liitto, Kauppakatu 1, 87100 Kajaani

kainuu logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående