Kajanaland
Inkvarterings- och resestatistik

April 2022

Kajanaland: Turismen i ett nötskal

Gästnätter ikon
Gästnätter (mars)
ikon: star 111 000
12 %
ikon: finland 99 000
3 %
ikon: foreign 12 200
264 %
Topp 3:
Tyskland
1 600
439 %
Sverige
670
588 %
Frankrike
640
Besökare ikon
Besökare (mars)
ikon: star 31 300
23 %
ikon: finland 28 500
13 %
ikon: foreign 2 800
797 %
Topp 3:
Tyskland
560
1 773 %
Sverige
154
711 %
Nederländerna
121
12 000 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (mars)
ikon: star 6,4 mn €
45 %
Genomsnittliga priser:
Natt
57,10 €
13,10 €
Rum
123,00 €
28,70 €
RevPAR
86,60 €
29,30 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (mars)
ikon: establishment 35
6 %
ikon: room 2 000
0 %
ikon: bed 7 200
2 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (mars)
ikon: room 70 %
16 %
ikon: bed 49 %
13 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 0,2 °C
1,2 °C
ikon: nederbörd 41 mm
6 mm

Registrerade gästnätter ökade med 12 procent (mars)

Under mars 2022 upptecknades 111 000 registrerade gästnätter i Kajanaland (+12,2 %), var av 99 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 12 200 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med tre procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 260 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 12 procent i jämförelse med mars förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (1 600 nights).

92 900 nights (+3,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 18 400 nights (+99,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars upptecknades 242 000 registrerade gästnätter (+7,8 %) för inhemska besökare och 19 200 (+76,7 %) för utländska besökare i Kajanaland, de vill säga sammanlagt 261 000 (+11,0 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 6,3 procent (mars)

Sammanlagt 1,8 miljoner registrerade gästnätter (+105,0 %) registrerades i hela landet, var av 1,4 miljoner nätter (+70,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 377 000 nätter (+699,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kajanaland av det totala antalet registrerade gästnätter var 6,3 % (-5,2 procentandelar), av inhemska gästnätter 7,1 % och utländska gästnätter 3,2 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

31 300 turister som ankommit till registrerat inkvartering (mars)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 23 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 90,9 procent inhemska och 9,1 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kajanaland i genomsnitt 3,5 nätter (-0,34) och utländska besökare 4,3 nätter (-6,3).

Visitor days

Visitor days by region

Visitor days by city

Visitor days by postal code

Visitor nights

Visitor nights by region

1 200 flygresenärer (Kajaani)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 1 200 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg ökade med 1 700 procent.

Utav alla passagerare som anlände var 0,0 % från utlandet, vilket betyder att 100,0 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 1 300 passagerare som avreste från flygplatsen (+1 149,5 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 2 600 (+1 360,6 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Kajaani)

Ankommande passagerare från (Kajaani)

Passagerare på transfers från (Kajaani)

Avresande passagerare från (Kajaani)

Färjeankomster från olika hamnar

Resor gjorda av ryska resenärer över den östra gränsen ökade med 19 procent

Totalt 31 300 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 75,5 procent.

  • Vaalimaa: 14 100 (+105,0 %)
  • Nuijamaa: 8 800 (+18,0 %)
  • Imatra: 760 (-78,8 %)
  • Vainikkala (tåg): 4,0 (-33,3 %)
  • Niirala: 5 400 (+2,0 %)
  • Vartius: 1 900 (+8,2 %)
  • Kuusamo: 21 (-74,1 %)
  • Salla: 173 (+174,6 %)
  • Raja-Jooseppi: 83 (+144,1 %)

Ryska visumansökningar ökade med 920 procent

Det gjordes totalt 11 200 visumansökningar till Finland av ryssar. 84,0 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 6,4 miljoner euro (mars)

Den registrerade försäljningen av inkvartering under mars var 6,4 miljoner euro (+2,0 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-mars var 13,5 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 3,1 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2022
Antal
Förändring jan-mars 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 123 € 30,4 % 113 € 21,9 %
Revpar (Registrerade) 87 € 51,2 % 63 € 32,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 57 € 29,7 % 52 € 16,6 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (mars)

Registrerad inkvartering

35 inkvarteringsanläggningar (+2)
2 000 rum (+9)
7 200 bäddar (+121)

Rumsbeläggning 70,4 % (+9,7)
Osålda rum 600
Bädd beläggning 49,0 % (+5,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Visitor count by attraction

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finavia, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Kainuun liitto, Kauppakatu 1, 87100 Kajaani

kainuu logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående