Kajanaland
Inkvarterings- och resestatistik

November 2018

Kajanaland: Turismen i ett nötskal

Gästnätter ikon
Gästnätter
ikon: star 57 700
11 %
ikon: finland 51 200
8 %
ikon: foreign 6 600
52 %
Topp 3:
Kina
2 400
361 %
Ryssland
1 200
16 %
Ukraina
980
25 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 18 400
8 %
ikon: finland 17 600
8 %
ikon: foreign 860
5 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,5 mn €
1 %
Genomsnittliga priser:
Natt
25,40 €
2,70 €
Rum
57,20 €
7,20 €
RevPAR
21,30 €
0,90 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 36
3 %
ikon: room 2 200
2 %
ikon: bed 8 100
4 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 37 %
8 %
ikon: bed 23 %
6 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 0,7 °C
1,5 °C
ikon: nederbörd 22 mm
30 mm

Registrerade gästnätter ökade med 11 procent

Under november 2018 upptecknades 57 700 registrerade gästnätter i Kajanaland (+11,3 %), var av 51 200 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 6 600 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med åtta procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 52 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 11 procent i jämförelse med november förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Kina (2 400 nights).

37 800 nights (+24,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 20 000 nights (-7,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november upptecknades 779 000 registrerade gästnätter (+1,2 %) för inhemska besökare och 92 600 (+22,5 %) för utländska besökare i Kajanaland, de vill säga sammanlagt 872 000 (+3,1 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,9 procent

Sammanlagt 1,5 miljoner registrerade gästnätter (+1,8 %) registrerades i hela landet, var av 1,0 miljoner nätter (+2,0 %) utnyttjades av nationella besökare och 438 000 nätter (+1,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kajanaland av det totala antalet registrerade gästnätter var 3,9 % (+0,3 procentandelar), av inhemska gästnätter 4,9 % och utländska gästnätter 1,5 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

18 400 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med åtta procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 95,3 procent inhemska och 4,7 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kajanaland i genomsnitt 2,9 nätter (-0,01) och utländska besökare 7,6 nätter (+2,4).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

4 400 flygresenärer (Kajaani)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 4 400 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg ökade med en procent.

Utav alla passagerare som anlände var 0,1 % från utlandet, vilket betyder att 99,9 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 4 400 passagerare som avreste från flygplatsen (-0,3 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 8 800 (+0,5 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Kajaani)

Ankommande passagerare från (Kajaani)

Passagerare på transfers från (Kajaani)

Avresande passagerare från (Kajaani)

Färjeankomster från olika hamnar

Resor gjorda av ryska resenärer över den östra gränsen ökade med två procent

Totalt 249 000 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 90,0 procent.

  • Vaalimaa: 66 800 (-7,2 %)
  • Nuijamaa: 98 400 (+7,9 %)
  • Imatra: 46 300 (+2,5 %)
  • Vainikkala (tåg): 12 300 (+10,8 %)
  • Niirala: 21 300 (+6,2 %)
  • Vartius: 8 500 (+1,0 %)
  • Kuusamo: 380 (-4,1 %)
  • Salla: 3 400 (-12,4 %)
  • Raja-Jooseppi: 2 500 (-6,1 %)

Ryska visumansökningar minskade med 19 procent

Det gjordes totalt 58 800 visumansökningar till Finland av ryssar. 78,9 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 1,5 miljoner euro

Den registrerade försäljningen av inkvartering under november var 1,5 miljoner euro (+8 200).

Den registrerade försäljningen för januari-november var 23,5 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 89 200 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2018
Antal
Förändring jan-november 2018
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 57 € -11,2 % 66 € -2,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 25 € -9,7 % 27 € -2,7 %
Revpar (Registrerade) 21 € -4,0 % 29 € -2,2 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

36 inkvarteringsanläggningar (+1)
2 200 rum (+53)
8 100 bäddar (+320)

Rumsbeläggning 37,3 % (+2,8)
Osålda rum 1 400
Bädd beläggning 22,9 % (+1,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Antal besökare per attraktion

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finavia, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Kainuun liitto, Kauppakatu 1, 87100 Kajaani

kainuu logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa