Kajanaland
Inkvarterings- och resestatistik

November 2019

Kajanaland: Turismen i ett nötskal

ikon: star 58 700
2 %
ikon: finland 54 400
6 %
ikon: foreign 4 300
35 %
ikon: star 19 800
7 %
ikon: finland 19 100
9 %
ikon: foreign 640
26 %
Genomsnittliga priser:
Natt
46,30 €
20,90 €
Rum
86,50 €
29,30 €
RevPAR
33,90 €
12,60 €
ikon: establishment 35
3 %
ikon: room 2 200
0 %
ikon: bed 8 000
1 %
ikon: room 39 %
5 %
ikon: bed 24 %
4 %
ikon: temperatur -3,0 °C
3,8 °C
ikon: nederbörd 80 mm
58 mm

Registrerade gästnätter ökade med två procent

Under november 2019 upptecknades 58 700 registrerade gästnätter i Kajanaland (+1,6 %), var av 54 400 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 4 300 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med sex procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 35 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med två procent i jämförelse med november förra året.

51 400 nights (+36,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 7 300 nights (-63,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november upptecknades 826 000 registrerade gästnätter (+6,0 %) för inhemska besökare och 87 500 (-5,5 %) för utländska besökare i Kajanaland, de vill säga sammanlagt 914 000 (+4,8 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,7 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner registrerade gästnätter (+5,3 %) registrerades i hela landet, var av 1,1 miljoner nätter (+5,8 %) utnyttjades av nationella besökare och 457 000 nätter (+4,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kajanaland av det totala antalet registrerade gästnätter var 3,7 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 4,9 % och utländska gästnätter 0,9 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

19 800 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med sju procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 96,8 procent inhemska och 3,2 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kajanaland i genomsnitt 2,8 nätter (-0,07) och utländska besökare 6,7 nätter (-0,93).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

3 400 flygresenärer (Kajaani)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 3 400 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg minskade med 22 procent.

Utav alla passagerare som anlände var 0,0 % från utlandet, vilket betyder att 100,0 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 3 400 passagerare som avreste från flygplatsen (-22,6 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 6 800 (-22,2 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Kajaani)

Ankommande passagerare från (Kajaani)

Passagerare på transfers från (Kajaani)

Avresande passagerare från (Kajaani)

Färjeankomster från olika hamnar

Resor gjorda av ryska resenärer över den östra gränsen ökade med 16 procent

Totalt 289 000 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 91,3 procent.

  • Vaalimaa: 74 800 (+12,0 %)
  • Nuijamaa: 119 000 (+20,8 %)
  • Imatra: 54 300 (+17,1 %)
  • Vainikkala (tåg): 15 700 (+28,0 %)
  • Niirala: 23 500 (+10,1 %)
  • Vartius: 8 900 (+4,4 %)
  • Kuusamo: 530 (+41,1 %)
  • Salla: 3 700 (+11,1 %)
  • Raja-Jooseppi: 3 300 (+30,0 %)

Ryska visumansökningar minskade med sex procent

Det gjordes totalt 55 000 visumansökningar till Finland av ryssar. 76,9 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 3,6 miljoner euro

Total försäljning av inkvartering under november var 3,6 miljoner euro (+1,7 miljoner). Andelen från Airbnb och Vrbo var 24,5 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 2,7 miljoner euro (+1,3 miljoner) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 882 000 euro (+450 000).

Totalt försäljningen för januari-november var 49,1 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 20,5 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2019
Antal
Förändring jan-november 2019
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 181 € 28,4 % 158 € 15,8 %
Revpar (Icke-Registrerade) 125 € 68,4 % 99 € 43,0 %
Adr (Registrerade) 87 € 51,2 % 90 € 35,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 46 € 82,6 % 45 € 68,1 %
Revpar (Registrerade) 34 € 58,9 % 43 € 44,8 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

35 inkvarteringsanläggningar (-1)
2 200 rum (+2)
8 000 bäddar (-68)

Rumsbeläggning 39,2 % (+1,9)
Osålda rum 1 300
Bädd beläggning 23,9 % (+1,0)

Airbnb och Vrbo

330 inkvarteringsanläggningar (+43)
310 lägenheter (+41)
750 rum (+103)

Lägenhetsbeläggning 67,5 % (+15)
Osålda lägenheter 101

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Antal besökare per attraktion

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Finavia, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

Kainuun liitto, Kauppakatu 1, 87100 Kajaani

kainuu logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa