Kajanaland
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2020

Kajanaland: Turismen i ett nötskal

Gästnätter ikon
Gästnätter
ikon: star 83 700
3 %
ikon: finland 82 200
4 %
ikon: foreign 1 500
48 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 25 100
2 %
ikon: finland 24 900
0 %
ikon: foreign 240
64 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,3 mn €
2 %
Genomsnittliga priser:
Natt
39,00 €
1,80 €
Rum
84,50 €
3,30 €
RevPAR
42,20 €
2,60 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 34
6 %
ikon: room 2 000
8 %
ikon: bed 6 900
14 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 50 %
11 %
ikon: bed 37 %
16 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 5,2 °C
3,5 °C
ikon: nederbörd 80 mm
2 mm

Registrerade gästnätter ökade med tre procent

Under oktober 2020 upptecknades 83 700 registrerade gästnätter i Kajanaland (+2,5 %), var av 82 200 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 500 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med fyra procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 48 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med tre procent i jämförelse med oktober förra året.

73 700 nights (+1,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 10 000 nights (+11,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och oktober upptecknades 707 000 registrerade gästnätter (-8,4 %) för inhemska besökare och 38 400 (-53,8 %) för utländska besökare i Kajanaland, de vill säga sammanlagt 745 000 (-12,8 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 7,4 procent

Sammanlagt 1,1 miljoner registrerade gästnätter (-32,6 %) registrerades i hela landet, var av 1,0 miljoner nätter (-15,3 %) utnyttjades av nationella besökare och 80 200 nätter (-81,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kajanaland av det totala antalet registrerade gästnätter var 7,4 % (+2,5 procentandelar), av inhemska gästnätter 7,9 % och utländska gästnätter 1,8 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

25 100 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med två procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 99,1 procent inhemska och 0,9 procent från utlandet.

Under oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kajanaland i genomsnitt 3,3 nätter (+0,14) och utländska besökare 6,2 nätter (+1,8).

Visitor days

Visitor days by region

Visitor days by city

Visitor days by postal code

Visitor nights

Visitor nights by region

Färjeankomster från olika hamnar

25 600 Ryska resenärer via den östra gränsen

Totalt 25 600 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

  • Vaalimaa: 7 200 (-90,3 %)
  • Nuijamaa: 6 600 (-94,3 %)
  • Imatra: 3 500 (-92,5 %)
  • Vainikkala (tåg): 0,0 (-100,0 %)
  • Niirala: 5 300 (-76,8 %)
  • Vartius: 2 000 (-77,9 %)
  • Kuusamo: 59 (-87,1 %)
  • Salla: 43 (-98,4 %)
  • Raja-Jooseppi: 36 (-98,6 %)

Ryska visumansökningar minskade med 99 procent

Det gjordes totalt 900 visumansökningar till Finland av ryssar. 51,5 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 3,3 miljoner euro

Den registrerade försäljningen av inkvartering under oktober var 3,3 miljoner euro (-66 300).

Den registrerade försäljningen för januari-oktober var 31,0 miljoner euro, vilket innebär att det minskade med 7,7 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2020
Antal
Förändring jan-Oktober 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 84 € -3,8 % 89 € -1,1 %
Revpar (Registrerade) 42 € 6,6 % 44 € 0,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 39 € -4,4 % 42 € -8,2 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

34 inkvarteringsanläggningar (-2)
2 000 rum (-183)
6 900 bäddar (-1 100)

Rumsbeläggning 50,0 % (+4,9)
Osålda rum 1 000
Bädd beläggning 37,3 % (+5,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Visitor count by attraction

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finavia, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Kainuun liitto, Kauppakatu 1, 87100 Kajaani

kainuu logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa