Kajanaland
Inkvarterings- och resestatistik

November 2020

Kajanaland: Turismen i ett nötskal

ikon: star 58 100
1 %
ikon: finland 53 600
1 %
ikon: foreign 4 600
7 %
Topp 3:
Ukraina
2 500
96 %
Portugal
620
Turkiet
380
66 %
ikon: star 16 300
18 %
ikon: finland 16 000
16 %
ikon: foreign 260
59 %
Topp 3:
Ukraina
127
69 %
Portugal
22
Förenta Staterna
16
45 %
Genomsnittliga priser:
Natt
48,40 €
2,10 €
Rum
91,50 €
5,00 €
RevPAR
38,60 €
4,70 €
ikon: establishment 34
3 %
ikon: room 2 000
10 %
ikon: bed 6 600
18 %
ikon: room 42 %
8 %
ikon: bed 29 %
20 %
ikon: temperatur 1,0 °C
4,0 °C
ikon: nederbörd 79 mm
1 mm

58 100 registrerade gästnätter

Under november 2020 upptecknades 58 100 registrerade gästnätter i Kajanaland (-0,9 %), var av 53 600 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 4 600 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med en procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med sju procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med en procent i jämförelse med november förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Ukraina (2 500 nights).

48 700 nights (-5,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 9 500 nights (+30,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november upptecknades 760 000 registrerade gästnätter (-8,0 %) för inhemska besökare och 43 000 (-50,8 %) för utländska besökare i Kajanaland, de vill säga sammanlagt 803 000 (-12,1 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 7,1 procent

Sammanlagt 817 000 registrerade gästnätter (-47,8 %) registrerades i hela landet, var av 730 000 nätter (-34,2 %) utnyttjades av nationella besökare och 86 800 nätter (-81,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kajanaland av det totala antalet registrerade gästnätter var 7,1 % (+3,4 procentandelar), av inhemska gästnätter 7,3 % och utländska gästnätter 5,3 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

16 300 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 18 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 98,4 procent inhemska och 1,6 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kajanaland i genomsnitt 3,3 nätter (+0,51) och utländska besökare 17 nätter (+11).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

136 flygresenärer (Kajaani)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 136 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg minskade med 96 procent.

Utav alla passagerare som anlände var 0,0 % från utlandet, vilket betyder att 100,0 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 129 passagerare som avreste från flygplatsen (-96,2 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 260 (-96,1 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Kajaani)

Ankommande passagerare från (Kajaani)

Passagerare på transfers från (Kajaani)

Avresande passagerare från (Kajaani)

Färjeankomster från olika hamnar

23 800 Ryska resenärer via den östra gränsen

Totalt 23 800 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

  • Vaalimaa: 6 400 (-91,4 %)
  • Nuijamaa: 6 300 (-94,7 %)
  • Imatra: 3 500 (-93,6 %)
  • Vainikkala (tåg): 0,0 (-100,0 %)
  • Niirala: 4 900 (-79,3 %)
  • Vartius: 1 700 (-80,5 %)
  • Kuusamo: 26 (-95,1 %)
  • Salla: 33 (-99,1 %)
  • Raja-Jooseppi: 23 (-99,3 %)

Ryska visumansökningar minskade med 99 procent

Det gjordes totalt 670 visumansökningar till Finland av ryssar. 45,1 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 2,8 miljoner euro

Den registrerade försäljningen av inkvartering under november var 2,8 miljoner euro (+96 700).

Den registrerade försäljningen för januari-november var 33,8 miljoner euro, vilket innebär att det minskade med 7,7 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2020
Antal
Förändring jan-november 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 91 € 5,8 % 90 € -0,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 48 € 4,5 % 42 € -7,3 %
Revpar (Registrerade) 39 € 13,9 % 43 € 1,5 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

34 inkvarteringsanläggningar (-1)
2 000 rum (-220)
6 600 bäddar (-1 400)

Rumsbeläggning 42,2 % (+3,0)
Osålda rum 1 100
Bädd beläggning 28,7 % (+4,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Antal besökare per attraktion

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finavia, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Kainuun liitto, Kauppakatu 1, 87100 Kajaani

kainuu logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa