Kajanaland
Inkvarterings- och resestatistik

November 2020

Kajanaland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 58 100
1 %
ikon: finland 53 600
1 %
ikon: foreign 4 600
7 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 16 300
18 %
ikon: finland 16 000
16 %
ikon: foreign 260
59 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,8 milj. €
4 %
Genomsnittliga priser:
Natt
48,40 €
2,10 €
Rum
91,50 €
5,00 €
RevPAR
38,60 €
4,70 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 34
3 %
ikon: room 2 000
10 %
ikon: bed 6 600
18 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 42 %
8 %
ikon: bed 29 %
20 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 1,0 °C
4,0 °C
ikon: nederbörd 79 mm
1 mm

58 100 registrerade bäddnätter

Under november 2020 upptecknades 58 100 registrerade bäddnätter i Kajanaland (-0,9 %), av vilka 53 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 4 600 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför minskade med en procent och utländska registrerade bäddnätter ökade med sju procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med en procent jämfört med förra årets november.

48 700 nights (-5,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 9 500 nights (+30,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november upptecknades 760 000 registrerade bäddnätter (-8,0 %) för inhemska besökare och 43 000 (-50,8 %) för utlänningar i Kajanaland, sammanlagt 803 000 (-12,1 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 7,1 procent

Sammanlagt 817 000 registrerade bäddnätter (-47,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 730 000 nätter (-34,2 %) nyttjades av nationella besökare och 86 800 nätter (-81,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kajanaland av det totala antalet registrerade bäddnätter var 7,1 % (+3,4 procentandelar), av inhemska bäddnätter 7,3 % och utländska bäddnätter 5,3 %.

Registrerade inhemska jämförelse av bäddnätter mellan regioner

16 300 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 18 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 98,4 procent inhemska och 1,6 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kajanaland i genomsnitt 3,3 nätter (+0,51) och utländska besökare 17 nätter (+11).

136 flygresenärer (Kajaani)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 136 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 96 procent.

Av lokala passagerare anlände 0,0 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 100,0 %.

Dessutom registrerades 129 passagerare som avreste från flygplatsen (-96,2 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 260 (-96,1 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Kajaani)

Ankommande passagerare från (Kajaani)

Passagerare på transfers från (Kajaani)

Avresande passagerare från (Kajaani)

Färjeankomster från olika hamnar

23 800 Ryska resenärer via den östra gränsen

Totalt 23 800 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

  • Vaalimaa: 6 400 (-91,4 %)
  • Nuijamaa: 6 300 (-94,7 %)
  • Imatra: 3 500 (-93,6 %)
  • Vainikkala (tåg): 0,0 (-100,0 %)
  • Niirala: 4 900 (-79,3 %)
  • Vartius: 1 700 (-80,5 %)
  • Kuusamo: 26 (-95,1 %)
  • Salla: 33 (-99,1 %)
  • Raja-Jooseppi: 23 (-99,3 %)

Ryska visumansökningar minskade med 99 procent

Det gjordes totalt 670 visumansökningar till Finland av ryssar. 45,1 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 2,8 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 2,8 miljoner euro (+96 700).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 33,8 miljoner euro och den minskade med 7,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2020
Antal
Förändring jan-november 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 91 € 5,8 % 90 € -0,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 48 € 4,5 % 42 € -7,3 %
Revpar (Registrerade) 39 € 13,9 % 43 € 1,5 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

34 inkvarteringsanläggningar (-1)
2 000 rum (-220)
6 600 bäddar (-1 400)

Rumsbeläggning 42,2 % (+3,0)
Osålda rum 1 100
Bädd beläggning 28,7 % (+4,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kainuu + nyckelord"

Google söker efter "kainuu" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finavia, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Kainuun liitto, Kauppakatu 1, 87100 Kajaani

kainuu logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa