Kajanaland
Inkvarterings- och resestatistik

December 2020

Kajanaland: Turismen i ett nötskal

Gästnätter ikon
Gästnätter
ikon: star 63 400
20 %
ikon: finland 61 400
10 %
ikon: foreign 2 000
82 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 16 500
31 %
ikon: finland 16 300
19 %
ikon: foreign 151
96 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,8 mn €
24 %
Genomsnittliga priser:
Natt
44,20 €
2,30 €
Rum
95,30 €
7,70 €
RevPAR
38,20 €
7,50 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 34
8 %
ikon: room 2 000
7 %
ikon: bed 7 100
12 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 40 %
10 %
ikon: bed 29 %
7 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -3,2 °C
0,6 °C
ikon: nederbörd 50 mm
3 mm

63 400 registrerade gästnätter

Under december 2020 upptecknades 63 400 registrerade gästnätter i Kajanaland (-19,7 %), var av 61 400 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 2 000 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 10 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 82 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 20 procent i jämförelse med december förra året.

56 900 nights (-19,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 6 500 nights (-19,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december upptecknades 822 000 registrerade gästnätter (-8,1 %) för inhemska besökare och 45 000 (-54,2 %) för utländska besökare i Kajanaland, de vill säga sammanlagt 867 000 (-12,7 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 8,3 procent

Sammanlagt 766 000 registrerade gästnätter (-56,9 %) registrerades i hela landet, var av 702 000 nätter (-29,0 %) utnyttjades av nationella besökare och 64 200 nätter (-91,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kajanaland av det totala antalet registrerade gästnätter var 8,3 % (+3,8 procentandelar), av inhemska gästnätter 8,7 % och utländska gästnätter 3,1 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

16 500 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 31 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 99,1 procent inhemska och 0,9 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kajanaland i genomsnitt 3,8 nätter (+0,4) och utländska besökare 13 nätter (+10).

Visitor days

Visitor days by region

Visitor days by city

Visitor days by postal code

Visitor nights

Visitor nights by region

190 flygresenärer (Kajaani)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 190 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg minskade med 95 procent.

Utav alla passagerare som anlände var 0,0 % från utlandet, vilket betyder att 100,0 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 146 passagerare som avreste från flygplatsen (-95,3 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 340 (-95,1 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Kajaani)

Ankommande passagerare från (Kajaani)

Passagerare på transfers från (Kajaani)

Avresande passagerare från (Kajaani)

Färjeankomster från olika hamnar

25 000 Ryska resenärer via den östra gränsen

Totalt 25 000 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

  • Vaalimaa: 6 400 (-92,3 %)
  • Nuijamaa: 6 800 (-94,5 %)
  • Imatra: 3 500 (-94,3 %)
  • Niirala: 5 300 (-79,2 %)
  • Vartius: 1 900 (-81,5 %)
  • Kuusamo: 111 (-85,0 %)
  • Salla: 54 (-98,4 %)
  • Raja-Jooseppi: 35 (-98,9 %)

Ryska visumansökningar minskade med 99 procent

Det gjordes totalt 670 visumansökningar till Finland av ryssar. 48,7 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 2,8 miljoner euro

Den registrerade försäljningen av inkvartering under december var 2,8 miljoner euro (-865 000).

Den registrerade försäljningen för januari-december var 36,6 miljoner euro, vilket innebär att det minskade med 8,5 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2020
Antal
Förändring jan-december 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 95 € -7,5 % 90 € -1,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 44 € -4,9 % 42 € -7,1 %
Revpar (Registrerade) 38 € -16,4 % 43 € -0,1 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

34 inkvarteringsanläggningar (-3)
2 000 rum (-163)
7 100 bäddar (-960)

Rumsbeläggning 40,1 % (-4,3)
Osålda rum 1 200
Bädd beläggning 29,0 % (-2,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Visitor count by attraction

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finavia, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Kainuun liitto, Kauppakatu 1, 87100 Kajaani

kainuu logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa